Energieprijzen en de gevolgen voor uw SDE-subsidie

6 december 2021
Artikel

De stijgende energieprijzen kunnen gevolgen hebben voor uw SDE-subsidie. Zorg dat u weet waar u aan toe bent en voorkom vervelende gevolgen.

Portretfoto van André Klemans
Neem contact op met:
André Klemans Agrarisch bedrijfsadviseur
Energieprijzen en de gevolgen voor uw SDE-subsidie

Vorige zomer was er ruim voldoende aanbod van (groene) stroom. Het aanbod was zelfs zo groot dat er met tijden een negatieve stroomprijs op de APX-handelsbeurs werd genoteerd. De laatste maanden stegen de energieprijzen echter flink.

Prijzen van € 0,20 tot € 0,25 per kWh op de beurs zijn geen uitzondering. Op de APX-beurs wordt ieder uur van de dag de in Nederland geproduceerde stroom verhandeld. Het verloop van de APX-notering geeft daarom een goede weerspiegeling van de energiemarkt. Veel energiecontracten zijn afgeleid van deze APX-notering: soms een gemiddelde, soms met een bepaalde toeslag of korting.

SDE-subsidie

Ook RVO gebruikt deze APX-notering voor het bepalen van de gemiddelde stroomprijs over een bepaalde periode. Deze informatie wordt weer gebruikt bij het vaststellen van de hoogte van de correctiebedragen binnen het SDE-subsidiesysteem. Op basis van verwachte ontwikkelingen op de energiemarkt stelt RVO eerst een voorlopig correctiebedrag vast. Na afloop van het betreffende jaar stelt RVO op basis van de gerealiseerde APX-stroomprijs vervolgens het definitieve correctiebedrag vast. Deze correctiebedragen zijn gekoppeld aan de energieprijzen. Stijgt de gemiddelde energieprijs? Dan stijgt ook het correctiebedrag. Maar daalt de energieprijs, dan daalt dus ook het correctiebedrag.

Geen subsidie meer?

Nu de energieprijzen zo hoog zijn, stijgt de opbrengstprijs van de door u verkochte stroom (de terugleververgoeding). Die kan zelfs uitkomen boven het fasebedrag van de SDE-beschikking. Het gevolg is dat het correctiebedrag wordt gelijkgesteld aan het fasebedrag, waardoor u effectief geen subsidie meer ontvangt. Blijven de energieprijzen zo hoog? Dan wordt het voorschot aan SDE op nul gezet en leidt de eindafrekening van dit jaar tot een netto terugbetaling. Het teveel ontvangen voorschot wordt met de toekomstige termijnbedragen verrekend. Mogelijk ontvangt u daardoor volgend jaar geen of nauwelijks een SDE-voorschot. Op zich niet erg, want daar staat tegenover dat u de door u geproduceerde stroom ook tegen een hoger bedrag heeft kunnen verkopen. De totale optelsom (van terugleververgoeding plus netto SDE) is dan minimaal het bruto SDE-bedrag per kWh. Mogelijk zelfs hoger: een mooie netto opbrengst dus! Op zich is dit een mooi systeem dat min of meer een garantieopbrengst bewerkstelligt. Zeker als u een netto stroomproducent bent, kunt u een netto voordeel behalen met de huidige hoge energieprijzen.

Uitzondering

Maar let op: als u de stroom eerder al voor langere tijd tegen een vaste prijs verkocht, is dat waarschijnlijk voor een bedrag per kWh onder het bruto fasebedrag. Gewoonlijk vult de SDE-subsidie het tekort aan tot de kostprijs, maar omdat bij de huidige energieprijzen de SDE naar nul gaat, ontvangt u geen SDE en dus (ten opzichte van de huidige hoge energieprijzen) te weinig voor uw stroom.

Kortom: u ontvangt niet de kostprijs van de door u geproduceerde stroom. Bovendien moet u het teveel ontvangen voorschot over 2021 terugbetalen. In een aantal gevallen heeft RVO zelfs al aangekondigd om de uitbetaling van het maandelijkse voorschot te stoppen, zodat u straks niet een te groot bedrag hoeft terug te betalen.

Financiële planning

Veel bedrijven investeerden in zonnepanelen om er jaarlijks een positieve kasstroom aan over te houden. Door langetermijnafspraken te maken voor verkoop van de door hun geproduceerde stroom, konden ze in het verleden een kleine plus pakken, maar werkt dit op dit moment met de hoge energieprijzen in hun nadeel.

Veel varkens- en pluimveebedrijven beschikken over zonnepanelen en hebben op dit moment ook al te maken met slechte marktomstandigheden, waardoor hun liquiditeit flink onder druk staat. Deze tegenvaller kunnen ze er niet bij gebruiken.

Houd er daarom met uw financiële planning rekening mee dat het nieuwe SDE-voorschotbedrag flink lager kan uitvallen en dat u mogelijk zelfs moet terugbetalen. Voor ieder bedrijf zijn de bedragen verschillend.

Meer weten?

Wij helpen u graag om hier meer inzicht in te krijgen en tot een passende oplossing te komen. Neem contact op met André Klemans, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 06-51215297 of stuur hem een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail André
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu