Adviseur en agrarische ondernemer in gesprek op het land
Services

Agro Advies

Wij zijn actief in de verschillende dierlijke en plantaardige sectoren

Onze bedrijfsadviseurs ondersteunen u bij kleine en grote vraagstukken. Zij begeleiden u bijvoorbeeld bij investeringsvraagstukken en bij het verbeteren van uw bedrijfsrendement. De adviseurs van ABAB Agro Advies stellen kritische vragen, zijn praktisch ingesteld, werken transparant en dragen inhoudelijk bij aan een heldere toekomstvisie en strategie voor uw bedrijf. Bij iedere stap van uw bedrijf, van start tot beëindiging.

Managementbegeleiding voor het verbeteren van uw rendement

Wilt u meer inzicht in uw technische en financiële resultaten? Worstelt u met strategische vraagstukken? Streeft u naar meer arbeidsefficiëntie en -vreugde? Overweeg dan managementbegeleiding. De bedrijfsadviseurs van ABAB Agro Advies ondersteunen u bij dit proces. Speciaal voor onze klanten is Mijn ABAB ontwikkeld, uw persoonlijke online omgeving. Met Mijn ABAB kunt u direct gebruikmaken van onze online dienstverlening en beschikt u altijd over actuele management- en stuurinformatie. 

Bedrijfsplan voor agrarische ondernemers

De bedrijfsadviseurs van ABAB Agro Advies sparren met u over uw investeringsmogelijkheden en werken deze uit in een langetermijnbegroting en bedrijfsplan

Overdracht familiebedrijf 

U heeft jarenlang uw ziel en zaligheid in uw bedrijf gelegd. Gelukkig staat de volgende generatie klaar om het stokje van u over te nemen. Maar dan moet u wel een aantal zaken regelen. De bedrijfsadviseurs van ABAB Agro Advies begeleiden u graag in het proces bij de overdracht van uw familiebedrijf.

Daarnaast hebben wij de Overnamekompas ontwikkeld. Dit instrument is bedoeld om halverwege het proces van bedrijfsoverdracht of vijf jaar voor de feitelijke geplande bedrijfsoverdracht een tussentijdse evaluatie te maken. Dit geeft rust en daarnaast krijgt u de kans om uw koers waar nodig bij te stellen. 

Stoppen met het agrarische bedrijf

Stoppen met uw bedrijf kan met veel emoties gepaard gaan. Ook heeft het financiële, fiscale en juridische gevolgen. De bedrijfsadviseurs van ABAB Agro Advies begeleiden u in het proces van een bedrijfsbeëindiging.

Heroriëntatiekompas, weet waar uw kansen liggen

Door de huidige marktomstandigheden en regelgeving is de verkoop van uw bedrijf niet meer zo vanzelfsprekend. Gelukkig valt er nog altijd heel wat te kiezen, bijvoorbeeld herbestemming van uw locatie. Wij zoeken graag samen met u uit wat herbestemming u op kan leveren.

Financieel advies over zonnepanelen en duurzame energie

Veel ondernemers overwegen om zonnepanelen op de daken van hun bedrijfsgebouwen te installeren. Met de zonnepanelencheck ontvangt u een onafhankelijk financieel advies over zonnepanelen. Steeds meer ondernemers die duurzame energie willen opwekken, ontdekken zonneparken als alternatief voor windturbines. Wilt u weten of de aanleg van een zonnepark voor u een goede keuze is? Neem contact op met onze adviseurs, zij kunnen u hierbij adviseren.

Branchemonitor

Onze branchemonitor geeft u inzicht in branchegerichte kengetallen. Op basis van dit inzicht weet u dus precies hoe uw bedrijf technisch en financieel presteert ten opzichte van branchegenoten. Wij hebben bijvoorbeeld voor de branches melkgeitenhouderij, paardenhouderij en pluimveehouderij een branchemonitor ontwikkeld. 

KringloopWijzer melkveehouderij

De KringloopWijzer is een managementinstrument voor het berekenen van bedrijfsspecifieke mineralenstromen. Als melkveehouder kunt u met de KringloopWijzer in de gaten houden of u binnen de milieurandvoorwaarden op het gebied van fosfaat, ammoniak en broeikasgassen ontwikkelt. Heeft u daar hulp bij nodig? Neem dan contact met ons op.

Ook kunt u bij ons terecht voor:

Meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ABAB Agro Advies? Neem dan contact op met Antoine Wouters van den Oudenweijer, manager ABAB Agro Advies, via telefoonnummer 0492-579815 of stuur Antoine een e-mail.

Services

Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Icoon webinar terugkijken

Succesvol ondernemerschap in de agrarische sector

Bekijk het webinar