Investeren in diergezondheid? Overweeg depop-repop

14 december 2021
Artikel

De gezondheid in de varkenshouderij verbetert stap voor stap en het genetisch potentieel van de dieren wordt steeds beter benut. Vleesvarkens zijn genetisch in staat om meer dan 1.000 gram per dag te groeien. Tegelijkertijd zijn de gezondheidskosten op zeugenbedrijven aanzienlijk door diverse entingen. Met depop-repop kan een volgende stap in het verhogen van de diergezondheid gemaakt worden.  

Portretfoto van Kees Ligthart
Neem contact op met:
Kees Ligthart Senior agrarisch bedrijfsadviseur
Investeren in de diergezondheid van uw varkensbedrijf? Overweeg depop-repop

Het juiste moment voor een depop-repop

Het vervangen van de zeugenstapel vergt een grote investering, afhankelijk van de marktprijzen op het moment. In een periode met hoge biggenprijzen, zoals in 2019 en het voorjaar van 2020, is het omzetverlies in een periode van leegstand groot. Gelijktijdig is de aankoopprijs van opfokzeugen gebaseerd op de biggenprijzen. Wanneer de biggenprijzen benedengemiddeld zijn, kan het een goed moment zijn om een stap als depop-repop te overwegen.

Hoe organiseert u een depop-repop?

Een goede voorbereiding is noodzakelijk. Het is zaak oog te hebben voor de interne en externe bio-security. Welke aanpassingen aan uw bedrijf en bedrijfsvoering zijn noodzakelijk? En wat vraagt het van u als ondernemer?

ABAB Accountants en Adviseurs heeft in samenwerking met DLV, Dap Lintjeshof en Topigs Norsvin een quickscan en rekenmodel ontwikkeld voor het verhogen van de diergezondheid in de varkenshouderij. De quickscan is een goede tool voor zeugenbedrijven die willen werken aan het structureel verhogen van de algemene gezondheidsstatus en daarmee de technische en financiële resultaten. Niet elk bedrijf is zomaar klaar voor de hoogste SPF-gezondheidsstatus. Voor bedrijven die diergebonden pathogenen willen aanpakken, zoals APP en suis type 2, zien we met name kansen.  

Quickscan

De quickScan geeft u allereerst inzicht in de verbeterpunten voor uw bedrijf op het gebied van de externe biosecurity. De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Als de externe biosecurity niet op orde is, leiden alle inspanningen op de verbetering van de gezondheid niet tot het gewenste resultaat. Deze vragenlijst legt dus de eventuele zwakke plekken bloot die eerst aangepakt moeten worden voordat er verdere stappen gezet kunnen worden.

De financiële gevolgen van depop-repop

Als u aan de voorwaarden van de externe biosecurity voldoet, is het interessant om de financiële gevolgen van het verhogen van de gezondheid door depop-repop in kaart te brengen. Wat voor investering vraagt dit en wat is de terugverdientijd? De rekentool houdt rekening met uw eigen verwachte marktontwikkeling. Middels specifieke parameters die voor uw onderneming gelden en uw verwachte opbrengstprijzen van de biggen voor de komende 24 maanden gaat het model aan de slag.

Op basis van de ingevulde gegevens ziet u vervolgens de maximale liquiditeitsbehoefte en het saldoverschil tussen het voortzetten van uw huidige onderneming binnen de huidige vorm en het toepassen van depop-repop. Met het saldoverschil kunt u voor uw bedrijf bepalen wat de terugverdientijd is op basis van te realiseren verbeteringen op technisch resultaat, hogere opbrengstprijzen en gezondheidskosten.

Daarnaast zijn er nog voordelen van depop-repop die niet direct in cijfers uit te drukken zijn, zoals arbeidsvreugde en -gemak. Hierover gaan we graag eens met u in gesprek.

Doe de quickscan

Bent u nieuwgierig waar op uw bedrijf de gevaren van de externe biosecurity liggen? Wilt u een indruk krijgen van de hoogte van de investering in depop-repop? Doe nu de quickscan en krijg antwoorden op uw vragen!  

Meer weten?

Wilt u meer weten? Neem contact op met Kees Ligthart, senior bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 013-4647290 of stuur Kees een e-mail.

Wilt u meer weten over depop-repop? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Kees
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan