Niets zo onvoorspelbaar als de varkenshouderij in 2024

19 maart 2024
Artikel

Het jaar 2024 is inmiddels in volle gang. Voor veel ondernemers staan de eerste maanden van het nieuwe jaar in het teken van terugblikken en vooruitkijken. De blik op de toekomst is belangrijker dan ooit. Over een jaar hebben veel bedrijven de keuze gemaakt voor stoppen of doorgaan en ontstaat een nieuw evenwicht in de sector. 

Portretfoto van Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
Varken in weiland

Historisch goed jaar

Eerst even kort terugblikken. Het jaar 2023 was een historisch goed jaar. Vooral voor de zeugenhouderij met een zeer hoge voerwinst. De voerwinst in de vleesvarkenshouderij kwam minder hoog uit, maar evengoed boven het langjarig gemiddelde per gemiddeld aanwezig vleesvarken. De voerkosten zijn fors afgenomen en ook de energiekosten zijn terug naar het oude niveau. De mestafzetkosten namen juist toe. U heeft ongetwijfeld geld verdiend het afgelopen jaar, maar was het ook genoeg? Juist in een goed jaar is het belangrijk om het behaalde resultaat af te zetten tegen uw ambitie voor de langere termijn.  

Investeren in draagvlak

Wat is uw ambitie voor de lange termijn? Veel ondernemers staan de komende tijd voor grote investeringen en uitdagingen. Bedrijven die deelnemen aan het Beter Leven concept moeten fors investeren om aan de gestelde eisen te blijven voldoen. Vanuit de politiek is er geen duidelijk uitgesproken visie over de toekomst van de veehouderij. Een voorspelbaar politiek klimaat is gewenst. Duidelijk is wel dat een dierwaardige veehouderij de komende jaren een belangrijk speerpunt blijft. Daar zullen we als sector in moeten blijven investeren om draagvlak te behouden. Communicatie blijft daarbij het sleutelwoord, want zoals een varkenshouder zei: “Gaat het nu om dierwelzijn of om de lange staart?” Innoveren is het sleutelwoord. Vanuit bancair oogpunt is duurzaamheid de komende jaren een even groot speerpunt als rendement.    

Goede rendementen

Het jaar 2024 begint op het gebied van rendement goed. Voorlopig zijn er geen tekenen om te verwachten dat het financieel geen goed jaar voor de varkenshouderij gaat worden. Maar niets is zo onvoorspelbaar als… Ook de mestmarkt voor 2024 is onzeker. Een belangrijk advies blijft: sparen voor mindere jaren. De piek is hoog, maar de afgelopen jaren hebben bewezen dat de dalen eveneens diep kunnen zijn.

Beperken fiscale druk

De fiscale druk op varkensbedrijven neemt toe. De mogelijkheden om uw fiscale druk te beperken worden schaarser. Juist in een markt die hoge pieken en diepe dalen kent, wordt het opvangen van de fiscale druk meer uitdagend. Mogelijk pleit dit extra voor de kostprijs plus systematiek van het Beter Leven Keurmerk. Met een kostprijs plus systematiek komen piek en dal meer in evenwicht. Dit model kan mogelijk ook investeringen op het gebied van dierenwelzijn gemakkelijker compenseren en bedrijven belonen die experimenteren en investeren in de toekomst. 

Bouwen aan toekomstbestendige sector

Een jaar met kansen en uitdagingen ligt voor ons. Een onvoorspelbaar jaar, maar eveneens een jaar waarin we hopelijk in gezamenlijkheid met varkenshouders en ketenpartijen kunnen bouwen aan een toekomstbestendige varkenshouderij.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u sparren over de toekomst van uw bedrijf? Neem dan contact op met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-579831 of stuur Remco een e-mail.

Wilt u sparren over de toekomst van uw bedrijf? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan