Wel of niet deelnemen aan de LBV (plus)-regeling

10 maart 2023
Artikel

Alle seinen vanuit de overheid wijzen erop dat er in april eindelijk duidelijkheid gaat komen over de integrale aanpak van het landelijk gebied. Sterke focus ligt hierbij op het ‘vrijwillig’ uitkopen van agrarische bedrijven.

Profielfoto Remco Janssen
Neem contact op met:
Remco Janssen Bedrijfsadviseur
Landschap

In de kamerbrief van 10 februari 2023 staat dat bedrijven vanaf april op een website kunnen zien voor welke regelingen voor innoveren en/of omschakelen, verplaatsen of stoppen zij in aanmerking komen. De vrijwillige regelingen staan open tot en met december 2023. Vanaf 2024 wordt er, zo nodig, overgegaan tot verplichtende maatregelen.

Lees meer over onze agrarische dienstverlening.

Twee vrijwillige beëindigingsregelingen

Er worden twee vrijwillige beëindigingsregelingen opengesteld: de LBV plus-regeling en de LBV-regeling. De LBV plus-regeling is gericht op twee- tot drieduizend piekbelasters nabij Natura 2000-gebieden. Het kabinet omschrijft deze regeling als ‘het best mogelijke aanbod’ en er zal ‘geen financieel aantrekkelijkere regeling’ volgen. De regeling is bedoeld voor de vleeskalverhouderij, melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij.

Daarnaast wordt in april ook de reguliere LBV-regeling opengesteld. Bij deze regeling ligt de drempelwaarde uitdrukkelijk lager. Deze regeling is alleen beschikbaar voor de melkveehouderij, pluimveehouderij en varkenshouderij.

Stoppen of doorgaan?

De onzekerheid van de afgelopen tijd trok een zware wissel op ondernemers en hun gezin. De aanstaande regelingen brengen in elk geval duidelijkheid en geven ondernemers keuzes. Voor veel veehouders komt er een beslismoment aan: stoppen of doorgaan? Vanuit de saneringsregeling varkenshouderij kunnen we concluderen dat stoppen de dapperste ondernemerskeuze is die ondernemers ooit genomen hebben.

Het proces van stoppen heeft invloed op de ondernemer en het gehele gezin. Een agrarische onderneming runnen, is een manier van leven. Het hele gezin is betrokken bij de onderneming. Over stoppen wordt weinig gesproken aan de keukentafel. Toch is het belangrijk om de overweging van stoppen of doorgaan te benaderen als een zakelijke ondernemerskeuze en het emotionele aspect soms even te parkeren.

Probeer om beide opties, zowel stoppen als doorgaan, te zien als een kans. Laat uw keuze nooit afhangen van het verdienmodel van dit moment. Immers: de veehouderijmarkt kent pieken, maar ook dalen. Leg de focus op waar uw onderneming is gevestigd en welke kansen of beperkingen u de komende jaren verwacht. Welke noodzakelijke investeringen moet u nog doen, wat is uw huidige rendement en wat is uw verwachte rendement voor de lange termijn? Anderzijds: hoe ziet uw financieel plaatje eruit bij deelname aan één van de regelingen? Bent u bereid om het ondernemersrisico te blijven dragen of kiest u voor zekerheid bij deelname aan een regeling? Zorg ervoor dat u nu een weloverwogen keuze maakt waarin u de voor- en nadelen goed afweegt. Neem geen overhaaste beslissingen, laat nooit de emotie en de prijsstelling van de markt in het moment leidend zijn. Zo staat u ook over vijf jaar nog achter uw keuze.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u graag met iemand sparren over uw keuze? Neem contact op met Remco Janssen, bedrijfsadviseur, via telefoonnummer 0492-579831 of stuur Remco een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Remco
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu