Het aanbod vaste urenomvang bij oproepkrachten

21 september 2023
Artikel

Als werkgever bent u verplicht om oproepkrachten iedere twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Het gaat dan om het gemiddeld aantal uren dat in de twaalf maanden daarvoor is gewerkt. Doet u dit aanbod niet? Dan heeft uw oproepkracht recht op loon over alle uren waarover u hem dit aanbod had moeten doen.

Portretfoto van Barbara Brans
Neem contact op met:
Barbara Brans Jurist arbeidsrecht
medewerkster achter laptop

Een casus

Dat het niet voldoen aan deze verplichting grote financiële gevolgen kan hebben, blijkt uit een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 31 augustus 2023. *

De casus: een receptioniste werkt sinds 2007 of 2008 (hier zijn partijen het niet over eens) als oproepkracht bij een gezondheidscentrum (de werkgever). Op 31 oktober 2022 ontstaat er tijdens een gesprek onenigheid over de betaling van het loon, waarna de receptioniste en de werkgever uit elkaar gaan. De receptioniste is na het gesprek nooit meer teruggekomen op haar werk.

Begin 2023 proberen de werkgever en de receptioniste tot een regeling te komen met betrekking tot het achterstallig loon. Hier komen ze niet uit. Daarom stapt de receptioniste naar de rechter. In een kortgeding procedure wordt de werkgever veroordeeld tot betaling van (een gedeelte van) het achterstallig loon. De werkgever voldoet niet aan de veroordeling en stapt hierna zelf ook naar de rechter.

Arbeidsovereenkomst beëindigd, toch?

De werkgever is van mening dat de arbeidsovereenkomst al is geëindigd, omdat de receptioniste deze op 31 oktober 2022 zelf heeft opgezegd. Zij heeft immers na het gesprek die dag niets meer van zich laten horen en heeft niet aangeboden haar werkzaamheden weer op te pakken. Voor zover de rechter zou oordelen dat de arbeidskomst toch nog niet was beëindigd, verzoekt de werkgever de rechter om deze alsnog zo snel mogelijk te ontbinden, omdat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding.

De receptioniste voert aan dat zij de arbeidsovereenkomst nooit heeft opgezegd. Ook is zij van mening dat zij recht heeft op achterstallig loon vanaf 1 januari 2020, omdat de werkgever zijn verplichting, om een aanbod te doen voor een vaste urenomvang, niet is nagekomen.

Het oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter stelt vast dat de werkgever niet kan bewijzen dat de receptioniste haar arbeidsovereenkomst zelf heeft opgezegd. Dit betekent dat deze dus nog voortduurt. Partijen zijn het er echter over eens dat sprake is van een dermate verstoorde arbeidsverhouding, dat de arbeidsovereenkomst op basis hiervan alsnog moet worden beëindigd. De kantonrechter ontbindt daarom de arbeidsovereenkomst per 1 oktober 2023.

Hiermee is de zaak nog niet af. Zoals gezegd was de receptioniste werkzaam op basis van een oproepovereenkomst en de werkgever heeft nagelaten om aan haar een aanbod te doen voor een vaste urenomvang. Dit betekent dat de werkgever het loon is verschuldigd over het aantal uren waarvoor hij eigenlijk verplicht was het aanbod te doen.

De uitspraak

De kantonrechter oordeelt dat de werkgever aan de receptioniste 65,58 uur (het gemiddeld aantal gewerkte uren in 2019) moet betalen over een periode van maar liefst 3,5 jaar. Uiteraard met aftrek van de uren waarover al wel loon is ontvangen. Dit leidt tot een bedrag van ruim € 12.250 bruto. Hier wordt nog de rente bij opgeteld en een wettelijke verhoging van 10%. Ook de proceskosten komen voor rekening van de werkgever. Een dure les voor de werkgever in deze zaak, zeker aangezien de receptioniste na 31 oktober 2022 geen dag meer heeft gewerkt.

Advies

Werkt u als werkgever met oproepkrachten? Laat u dan niet verrassen en noteer in uw agenda dat u uw oproepkracht na 12 maanden een aanbod moet doen voor een vaste urenomvang. Geeft uw werknemer aan geen behoefte te hebben aan een vaste urenomvang?  Leg dit dan goed vast. Uw werknemer kan dan weer voor 12 maanden als oproepkracht blijven werken. Daarna dient u opnieuw een aanbod te doen en de werknemer kan opnieuw zijn keuze maken.

Er liggen plannen van demissionair minister Karien van Gennip om nulurencontracten helemaal af te schaffen, om zo werknemers die op oproepbasis werken meer zekerheid te bieden. In plaats van nulurencontracten zouden er basiscontracten moeten komen waarin een minimum aantal uren wordt overeengekomen. Zodra hier meer duidelijkheid over is, zal ABAB Legal hier u uiteraard over informeren.

Meer weten?

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een vast uren aanbod voor uw oproepkracht? Of heeft u vragen naar aanleiding van dit artikel? Onze juristen arbeidsrecht helpen u graag. Neem contact met Barbara Brans-Latham, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438040 of stuur Barbara een e-mail.

* ECLI:NL:RBNHO:2023:8623 (ECLI:NL:RBNHO:2023:8623, Rechtbank Noord-Holland, 10504514 \ AO VERZ 23-63 (rechtspraak.nl)

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Barbara
Portretfoto van Barbara Brans
Jurist arbeidsrecht
Bel
076-5438040
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu