Subsidiemogelijkheden voor de varkenshouderij

Dat er subsidiemogelijkheden zijn voor ondernemers die investeren in technische, hightech innovatie is algemeen bekend. Vaak weten ondernemers echter niet dat er ook veel subsidiekansen zijn voor bedrijven in de agrarische sector en veehouderij.

Portretfoto van Mariska Teurlings
Neem contact op met:
Mariska Teurlings Consultant subsidies
Innovatie in de varkenssector

Subsidie voor innovatieve veehouderij

Eén van de belangrijkste doelen van het overheidsbeleid is het verminderen van emissies. De varkenshouderij speelt een belangrijke rol bij het behalen van deze reductiepercentages en innovatie is daarvoor essentieel. De overheid verleent graag financiële steun voor de ontwikkeling en realisatie van nieuwe technieken. 

Subsidie voor jonge landbouwers

Voor jonge landbouwers bestaat geen losse investeringssubsidieregeling meer. Zij kunnen wel jaarlijks nog extra voordelen behalen bij het aanvragen van een investeringssubsidie. De openstelling van de investeringsregeling wordt verwacht in het vierde kwartaal van 2023. Voldoet u aan de specificaties van een jonge landbouwer? Dan krijgt u een hoger subsidiepercentage.

Fiscaal voordeel

Ondernemers kunnen het hele jaar gebruikmaken van verschillende fiscale regelingen. Denk hierbij aan de Milieu-investeringsaftrek (MIA), de Energie-investeringsaftrek (EIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil). Alle investeringen die hiervoor in aanmerking komen, vindt u terug op de Energielijst en Milieulijst.

Gaat u een stal bouwen of verbouwen? Dan kan het interessant zijn om gebruik te maken van de Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV). Uw voordeel kan, afhankelijk van uw fiscale situatie, fors oplopen. De eisen voor deelname aan deze regeling worden wel ieder jaar aangescherpt. Neem daarom al in de ontwerpfase contact op met uw subsidieadviseur om te kijken of uw plannen aan de eisen voldoen. Dit geldt ook voor investeringen in overige bedrijfsmiddelen. Door al in de offertefase informatie in te winnen over een specifieke investering, voorkomt u dat u fiscaal voordeel misloopt. Daarnaast moeten varkensbedrijven voldoen aan extra eisen om in aanmerking te komen voor fiscaal voordeel. 

Subsidie voor personeel

Besteedt u als ondernemer tijd aan het opleiden van de nieuwe generatie varkenshouders? Vergeet dan niet om voor september de subsidie Praktijkleren aan te vragen. U ontvangt de tegemoetkoming voor de begeleiding van onder andere bbl-leerlingen in het schooljaar 2022-2023. Ook dit jaar komen varkenshouders daarnaast weer in aanmerking voor een bonus. Vorig jaar bedroeg die maar liefst € 1.500 per leerling. 

Bent u zelf actief met het vormgeven van ontwikkelmogelijkheden voor uw personeel? Dan kan de SLIM-subsidie ook interessant zijn. U ontvangt dan maximaal € 25.000 tegen een subsidiepercentage van 80% voor bijvoorbeeld het ontwikkelen van een leermethode en de implementatie hiervan binnen uw onderneming.

Subsidie voor duurzame energie

Daarnaast heeft u verschillende subsidiemogelijkheden voor investeringen in duurzame energie. Welke subsidieregeling het best past, hangt af van uw specifieke plannen en situatie. De SDE++-subsidie kan bijvoorbeeld interessant zijn als u energie gaat opwekken om terug te leveren aan het net. Deze regeling is van 5 september tot en met 5 oktober 2023 geopend. Voor het opwekken van duurzame energie kunt u ook de ISDE-subsidie aanvragen.

Subsidie brongerichte verduurzaming (Sbv)

De Subsidie brongerichte verduurzaming (Sbv) ondersteunt de zoektocht naar innovatieve technieken om emissies aan de bron te reduceren. Het kan hierbij gaan om zowel management- als technische innovaties. Ideaal is uiteraard een stal waarin door een combinatie hiervan emissie bij de bron wordt voorkomen.

Let op: door de onzekerheden in de sector is deze regeling voorlopig on-hold gezet.

Meer weten?

Wilt u meer weten over uw subsidiemogelijkheden? Neem contact op met Mariska Teurlings, consultant subsidies, via telefoonnummer 073-6465336 of stuur Mariska een e-mail.

Wilt u meer weten over de subsidies in de varkenshouderij? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Mariska
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu