Fiscaal voordelig dividend uitkeren

Portretfoto van Mark Broekhuizen
Neem contact op met:
Mark Broekhuizen Senior belastingadviseur

Uitkeren van dividend in 2021 

De komende jaren krijgen de directeur-grootaandeelhouder (dga) en de bv te maken met wijzigende tarieven in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. De tarieven van de vennootschapsbelasting dalen, terwijl de tarieven van de aanmerkelijkbelangheffing (belasting in box 2) in de inkomstenbelasting juist stijgen.

Download het gratis whitepaper 'Dividend uitkeren in 2021' voor meer informatie.

Belastingheffing bij het uitkeren van dividend

De bv en dga hebben met verschillende belastingen te maken. Als een dga de behaalde winst in de bv als dividend wil uitkeren naar privé, moet met al deze belastingen rekening worden gehouden. Over de behaalde winst betaalt de bv eerst vennootschapsbelasting. Het restant van de winst kan aan de winstreserves van de vennootschap worden toegevoegd, maar kan ook (onder voorwaarden) als dividend aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd. Als u ervoor kiest om dividend uit te keren, dan moet uw bv op deze dividenduitkering dividendbelasting inhouden. In privé bent u als dga in box 2 van de inkomstenbelasting (aanmerkelijkbelangheffing) over de dividenduitkering verschuldigd.

Meer weten over het uitkeren van dividend?

Overweegt u om in 2021 een dividenduitkering te doen? Voor meer informatie over het uitkeren van dividend kunt u contact opnemen met Mark Broekhuizen, via telefoonnummer 040-2942626 of stuur Mark een mail.

Wilt u meer weten over het uitkeren van dividend? Neem contact met ons op.

E-mail Mark