Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting. Hoe zit het precies?

2 februari 2023
Artikel

Wilt u een beroep doen op de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting? Dan moet de ontvangende moedermaatschappij in Nederland gevestigd zijn óf in de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. Let goed op, want in dat verdrag moet dan wel een bepaling over dividendbelasting zijn opgenomen.

Portretfoto van Daniel van Meijgaarden
Neem contact op met:
Daniël van Meijgaarden Senior belastingadviseur
wereldbol

De inhoudingsvrijstelling geldt alleen als de moedermaatschappij een aandelenbezit van 5% of meer heeft in de uitkerende vennootschap. Om beroep te doen op de vrijstelling bij een grensoverschrijdende dividenduitkering mag géén sprake zijn van misbruik.

Wanneer is sprake van misbruik bij dividenduitkering?

U kunt op twee manieren toetsen of er sprake is van misbruik bij het uitkeren van dividend aan een over de grens gevestigde moedervennootschap:

  1. De subjectieve toets: de aandelen in de Nederlandse vennootschap mogen door de moedervennootschap niet worden gehouden met als hoofddoel om belasting te ontwijken. Dit vermoeden bestaat indien zonder tussenkomst van de vennootschap (dus een direct belang van de aandeelhouder in de vennootschap) dividendbelasting moet worden ingehouden. 
  2. De objectieve toets: er mag geen sprake zijn van een kunstmatige constructie of een kunstmatige transactie. Daarvan is sprake als de structuur niet is opgezet op zakelijke gronden die de economische realiteit weerspiegelen.

Wordt één van de twee toetsen doorstaan? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden op het uitgekeerde dividend.

Uitspraak Hof Amsterdam

Op 2 juni 2022 oordeelde Hof Amsterdam dat een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), geen recht had op de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting.

Deze Belgische bvba hield alle aandelen in een Nederlandse bv. De aandelen van de Belgische bvba werden op haar beurt gehouden door een in België woonachtige familie. Naast het houden van de aandelen in de bv, heeft de bvba een reële functie, gelet op haar activiteiten en substance in de hoedanigheid van een investeringsplatform voor de familie. De Nederlandse bv keerde dividend uit en hield dividendbelasting in. Na het indienen van bezwaar tegen de inhouding, wenste de bv de inhoudingsvrijstelling alsnog toe te passen. De inspecteur was het hier niet mee eens.

Het Hof oordeelde: 

  1. dat de bv niet aannemelijk had gemaakt dat geen sprake was van een zuiver formele constructie met als doel om dividendbelasting te ontwijken. En dat door het belang in de Nederlandse bv te houden via de bvba, dividendbelasting wordt ontweken.
  2. dat de het aandeel in de Nederlandse vennootschap niet aan de materiële onderneming van belanghebbende kan worden toegerekend, ondanks dat dit wel is bij andere deelnemingen van belanghebbende. Hierbij is van belang dat de bvba geen actief bestuur voerde over de deelneming. Er bestond dus geen economische en commerciële rechtvaardiging voor het houden van de aandelen middels de bvba.

Het bovenstaande bracht met zich mee dat sprake was van een volstrekt kunstmatige situatie en de bv de inhoudingsvrijstelling niet kon toepassen. Daardoor was de vennootschap toch dividendbelasting verschuldigd (in dit geval 5% onder het belastingverdrag met België).

Terzijde, ook de EU Moeder-Dochterrichtlijn bood in deze casus geen uitkomst, omdat lidstaten de voordelen van die richtlijn mogen weigeren bij misbruik. Verder kan het Multilateraal Instrument (MLI) in dergelijke situaties ook een rol spelen, zodat verdragsvoordelen worden ontzegd. Controleer daarom of het betreffende verdrag onder het MLI een gedekt verdrag is. 

Wat zijn de gevolgen uitspraak voor uw structuur? 

Keert u dividend uit terwijl de aandelen van uw Nederlandse vennootschap in bezit zijn van een buitenlandse holdingmaatschappij? Dan kan het zijn dat dividendbelasting is verschuldigd. Een beoordeling van uw internationale bedrijfsstructuur kan wenselijk zijn als u te maken hebt met grensoverschrijdende dividenduitkering. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Onze specialisten helpen u graag. Neem contact op met Daniël van Meijgaarden, via telefoonnummer 0165-531348 of stuur Daniël een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Daniël
Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2023

Dividend uitkeren in 2023

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan