Oudedagsverplichting in uw bv. Wat zijn de mogelijkheden?

19 mei 2022
Artikel

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) is het niet  meer mogelijk uw pensioen in eigen beheer op te bouwen. Maar wat is er nog wel mogelijk?

Portretfoto van Carla van Overveld
Neem contact op met:
Carla van Overveld-Renne Financieel planner
eurobiljetten

Hoe zat het ook alweer? De fiscale behandeling bij oudedagsverplichting

Sinds een aantal jaar is het niet meer mogelijk om als dga pensioen in eigen beheer op te bouwen. Veel dga’s hebben hun pensioenen daarom omgezet in een oudedagsverplichting. Dat betekent dat de bv de oudedagsverplichting – in de toekomst – moet uitkeren. Deze uitkeringen worden in privé belast met inkomstenbelasting. Feitelijk is de oudedagsverplichting daarom een belastingschuld. De aftrek bij de bv is immers al geweest en over de uitkeringen moet u nog belasting betalen.

Lees meer over wat onze financiële planners voor u kunnen betekenen.

Oudedagsverplichting: uw mogelijkheden

De eerste mogelijkheid
De afwikkeling van een oudedagsverplichting kan door de bv zelf of extern plaatsvinden. Verzorgt de bv zelf de uitkeringen? Dan is de uitkeringsduur standaard twintig jaar vanaf uw AOW-leeftijd. De uitkering mag maximaal vijf jaar eerder ingaan, maar loopt dan in totaal ook vijf jaar langer.

De tweede mogelijkheid 
Zijn er voldoende middelen, dan kunt u ervoor kiezen de oudedagsverplichting vanuit de bv over te dragen naar een bank of verzekeraar. Dit kan door de waarde van de ODV één op één over te maken naar deze bank of verzekeraar. Het afstorten van de oudedagsverplichting in een bancaire lijfrente biedt een paar voordelen:

  • meer (fiscale) keuzemogelijkheden in uitkeringstermijnen;
  • er is daadwerkelijk een aparte ‘pensioenpot’ geregeld;
  • opheffing van de bv is eerder mogelijk.

Na afstorting gelden de regels van een (bancaire) lijfrente.  Het voordeel hiervan is dat de fiscale regels voor lijfrenten veel ruimer zijn dan voor een ODV. Zo is het meestal mogelijk om de uitkeringen in een kortere tijd (minder dan twintig jaar) te laten uitkeren. Dit past bij de wens van veel mensen om kort na de AOW-leeftijd meer besteedbaar inkomen te hebben dan na tachtigjarige leeftijd. Na afstorting is het vermogen uit de bv en daarmee ook uit de risicosfeer.

Verzorgt de bv de uitkeringen? Dan moet u de bv tot minimaal twintig jaar ná uw AOW-leeftijd in stand houden.

Let op. De Staatssecretaris van Financiën heeft in een recent besluit (vooruitlopend op een wetwijziging in het komende Belastingplan) goedgekeurd dat bij een omzetting van een oudedagsverplichting (ODV) in een lijfrente de leeftijdsgrens (uiterlijk 5 jaar na AOW-leeftijd) niet meer van toepassing is. Hierdoor wordt het mogelijk om een ODV af te storten in een lijfrente indien de gerechtigde de leeftijdsgrens (AOW-leeftijd + 5 jaar) al is gepasseerd. Vervolgens zou dan uw bv kunnen worden geliquideerd of ontbonden, waardoor toekomstige administratieve lasten worden beperkt.

Meer weten over de oudedagsverplichting?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Vraagt u zich af hoe het nu precies zit met de opgebouwde ODV en de regels die daarbij horen? Onze financieel planners brengen graag uw inkomens- en vermogenspositie in kaart. Misschien heeft u naast de opgebouwde ODV ook nog lijfrentekapitaal en/of pensioenkapitaal opgebouwd in het verleden. Samen kunnen we een plan van aanpak maken voor uw specifieke situatie.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Carla van Overveld, financieel planner, via telefoonnummer 0165-531356 of stuur Carla een e-mail

Wilt u meer weten over financiële planning? Neem contact met ons op!

E-mail Carla
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan