Wijzigingen tarieven en heffingskortingen inkomstenbelasting

21 september 2021
Artikel

De fiscale tarieven en heffingskortingen veranderen op enkele punten in 2022. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Portetfoto van Walter Nederveen
Neem contact op met:
Walter Nederveen Belastingadviseur
Collega werkt op laptop

Tarieven inkomstenbelasting

Box 1
De tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd zijn als volgt:

 

2021

2022

1e schijf

37,10%

37,07%

2e schijf

49,50%

49,50%

 

 

 

 

 

 

Inkomen schijf 1

tot € 68.508

tot € 69.399

Inkomen schijf 2

vanaf € 68.508

vanaf € 69.399

 

Tarieven voor AOW-gerechtigden

De tarieven voor AOW-gerechtigden wijken licht af van bovenstaande tabel, omdat zij geen AOW-premie betalen. De tarieven voor AOW-gerechtigden zijn als volgt voor iedereen geboren op of na 1 januari 1946:

 

2021

2022

1e schijf

19,20%

19,17%

2e schijf

37,10%

37,07%

3e schijf

49,50%

49,50%

 

 

 

Inkomen schijf 1

tot € 35.130

tot € 35.473

Inkomen schijf 2

vanaf € 35.130 tot € 68.508

vanaf € 35.473 tot € 69.399

Inkomen schijf 3

vanaf € 68.508

vanaf € 69.399

 

Box 2 
In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang (meestal een aandelenbelang van 5% of hoger). Hierbij kunt u denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2022 wijzigt het box 2-tarief niet. Het tarief bedraagt, net als in 2021, 26,90%.

Box 3
In box 3 wordt een vermogensinkomstenbelasting geheven op basis van een wettelijk vastgesteld percentage (ook wel forfaitair rendement genoemd). Het belastingtarief wijzigt niet en bedraagt 31% per 1 januari 2022. Voor het bedrag aan spaargeld en/of beleggingen dat boven het heffingsvrije vermogen valt, is belasting verschuldigd. Het heffingsvrije vermogen verandert wel per 1 januari 2022 en bedraagt € 50.650 per persoon (2021: € 50.000). Fiscale partners kunnen dus gezamenlijk € 101.300 aan spaargeld en/of beleggingen bezitten, zonder dat zij hier belasting over betalen.

Heffingskortingen

In 2022 worden enkele heffingskortingen iets aangepast. Voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd wordt de maximale algemene heffingskorting verhoogd naar € 2.874 (in 2021: € 2.837) en de maximale arbeidskorting wordt verhoogd naar € 4.260 (in 2021: € 4.205). De maximale inkomensafhankelijke combinatiekorting wordt in 2022 lager en bedraagt € 2.534 (in 2021: € 2.815).

Voor belastingplichtigen ouder dan de AOW-leeftijd zijn de wijzigingen per 1 januari 2022 als volgt. Het maximum van de algemene heffingskorting wordt verhoogd naar € 1.487 (in 2021: € 1.469), de arbeidskorting wordt verhoogd naar € 2.204 (in 2021: € 2.178) en de ouderenkorting wordt verhoogd naar € 1.726 (in 2021: € 1.703).  

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2022.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de gewijzigde tarieven en heffingskortingen? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Walter Nederveen, belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over de gewijzigde tarieven en heffingskortingen? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Walter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan