Europese Kleineondernemersregeling (KOR): vanaf 1 januari 2025

19 september 2023
Artikel

Vanaf 1 januari 2025 wordt de Europese Kleineondernemersregeling (KOR) geïmplementeerd in de Wet op de Omzetbelasting. We zetten de belangrijkste gevolgen  voor kleine ondernemers op een rij. 

Profielfoto van Anne Kin
Anne Kin Btw-adviseur
Europese KOR

Van de Nederlandse KOR naar de Europese KOR

De huidige regeling voor kleine ondernemers in Nederland geldt momenteel voor ondernemers die gevestigd zijn in Nederland en activiteiten verrichten die hier belastbaar zijn. Zij hoeven geen btw te berekenen en af te dragen als hun omzet lager is dan € 20.000. Zij zijn dus vrijgesteld van btw. 

Let op: diensten die een in Nederland gevestigde ondernemer levert in een andere EU-lidstaat, vallen niet onder deze vrijstelling en ook niet onder die van de betreffende lidstaat. Ondernemers uit andere lidstaten kunnen momenteel ook niet gebruikmaken van de vrijstelling die Nederland biedt. Met de implementatie van de Richtlijn voor de KOR komt hier verandering in. Het is dan namelijk mogelijk dat een Nederlandse btw-ondernemer gebruikmaakt van de KOR in een andere lidstaat, en omgekeerd kan ook een ondernemer uit een andere lidstaat gebruikmaken van de Nederlandse KOR. De nieuwe regeling houdt dus in dat deelname aan de KOR niet langer beperkt is tot alleen binnenlands gebruik.

Lees meer over onze diensten op het gebied van internationaal fiscaal advies.

Toepassing van de Europese KOR

De KOR stelt in Nederland gevestigde ondernemers in staat om de regeling toe te passen als hun jaaromzet in Nederland onder de € 20.000 blijft. Dezelfde regels voor omzetberekening en omzetdrempels in Nederland blijven van kracht.

De Europese KOR gaat ook gelden voor ondernemers in andere EU-lidstaten, ongeacht of zij de regeling toepassen in hun vestigingsland. Voor deze ondernemers geldt een extra omzetdrempel: hun jaaromzet in de gehele EU moet onder de € 100.000 blijven (Unie-omzetdrempel). Lidstaten kunnen deze Unie-Omzetdrempel niet anders vaststellen. Wel mogen lidstaten hun nationale omzetdrempel zelf instellen, zolang deze onder de  € 85.000 blijft.

Gevolgen toepassen Europese KOR

De KOR is een vrijstellingsregeling zonder mogelijkheid tot aftrek van voorbelasting. Daarnaast zijn ondernemers die gebruikmaken van de KOR vrijgesteld van administratieve verplichtingen, zoals het indienen van btw-aangiften. Op dit punt wijzigt de KOR niet. Dit betekent dat een ondernemer die in Nederland de KOR toepast, geen btw hoeft te berekenen op de leveringen van goederen en diensten in Nederland (met enkele specifieke uitzonderingen) en geen recht heeft om de btw die hij heeft betaald bij aankopen af te trekken.

Kiest een Nederlandse ondernemer ervoor om in Nederland geen gebruik te maken van de Kleineondernemersregeling, maar past hij de regeling wel toe in andere lidstaten voor daar verrichte prestaties? Dan kan hij de voorbelasting die gerelateerd is aan belaste handelingen in Nederland wél aftrekken. Voor voorbelasting die te maken heeft met vrijgestelde handelingen buiten Nederland heeft deze ondernemer echter geen aftrekrecht. Omgekeerd geldt: als een in Nederland gevestigde ondernemer de KOR in Nederland toepast, maar de algemene btw-regels in andere lidstaten volgt, dat hij geen recht heeft op aftrek van voorbelasting in Nederland. Zelfs niet voor de voorbelasting die verband houdt met belaste handelingen in het buitenland.

Kortom: de Europese KOR samengevat

Vanaf 2025 kunnen ondernemers in andere EU-landen gebruikmaken van een Europese kleineondernemersregeling (KOR). Hiervoor geldt een omzetdrempel van € 100.000 voor de totale omzet in de EU. Dit betekent dat deze ondernemers geen (buitenlandse) btw hoeven te berekenen en zich niet hoeven te houden aan de bijbehorende administratieve verplichtingen. Het is echter ook niet mogelijk om bij gebruik van de KOR de btw op kosten af te trekken.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de totale jaaromzet van de onderneming in de EU mag niet meer zijn dan € 100.000;
  • de omzet van de onderneming mag de omzetdrempel van de lokale KOR van de betreffende lidstaat niet overschrijden.

Enkele belangrijke, administratieve stappen:

  • De ondernemer informeert de Nederlandse Belastingdienst over het voornemen om gebruik te maken van de KOR in een andere lidstaat;
  • In Nederland moet de ondernemer geregistreerd staan met een individueel nummer, aangevuld met het achtervoegsel EX;
  • Eén maand na elk kwartaal geeft de ondernemer zowel de Nederlandse als de EU-omzet aan de Belastingdienst door.

Overgangsregeling

De overgangsregeling biedt de mogelijkheid om vanaf 1 oktober 2024 melding te maken bij de belastingdienst voor het toepassen van de Europese KOR. Hierdoor kan de Europese KOR in een bepaalde lidstaat vanaf 1 januari 2025 direct worden toegepast. 

Meer weten? 

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de toepassing van de Europese KOR? Neem contact op met Anne Kin, btw-adviseur , via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.  

Wilt u meer weten over de Europese KOR? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu