Belastingplan 2024: wijzigingen voor ondernemingen in de inkomstenbelasting

19 september 2023
Artikel

Voor ondernemers in de inkomstenbelasting (ib-ondernemers) verandert er komend jaar het één en ander. Dat blijkt uit het op Prinsjesdag door het demissionair kabinet gepresenteerde Belastingplan 2024.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
Twee mensen in gesprek over de wijzingen in de inkomstenbelasting

Verlaging zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers die voldoen aan het urencriterium. Het kabinet gaat de zelfstandigenaftrek versneld afbouwen naar € 900 in 2027. Doel van de verlaging van de zelfstandigenaftrek is het verkleinen van de fiscale verschillen tussen werknemers en zelfstandigen. De zelfstandigenaftrek wordt in 2024 verlaagd met € 1.280. Vanaf 1 januari 2024 bedraagt de zelfstandigenaftrek € 3.750 (in 2023: € 5.030).

Lees meer over onze fiscale dienstverlening.

Verlagen mkb-winstvrijstelling

Heeft u een onderneming waarvoor u inkomstenbelasting moet afdragen? Dan wordt een gedeelte van uw resultaat vrijgesteld door toepassing van de mkb-winstvrijstelling. De mkb-winstvrijstelling wordt per 1 januari 2024 verlaagd van 14% naar 13,31%.

Beperking afschrijvingsmogelijkheid onroerende zaken

Per 1 januari 2024 kan ook voor de inkomstenbelasting op onroerende zaken slechts worden afgeschreven voor zover de boekwaarde meer bedraagt dan 100% van de WOZ-waarde. In 2023 was dit nog 50% van de WOZ-waarde. Met deze maatregel wordt de afschrijvingsmogelijkheid gelijk getrokken met de vennootschapsbelasting. In de vennootschapsbelasting was de mogelijkheid tot afschrijven al begrensd op 100% van de WOZ-waarde.

Ondernemers die onlangs onroerend goed hebben gekocht en zijn begonnen met afschrijven vóór 1 januari 2024 en nog niet drie volledige boekjaren hebben kunnen afschrijven, kunnen gebruikmaken van een overgangsregeling. Er mag dan gedurende de resterende jaren van die – in totaal drie boekjaren - na 31 december 2023 over het onroerend goed worden afgeschreven op basis van de oude regels. Heeft u bijvoorbeeld onroerend goed gekocht en in gebruik genomen op 1 juli 2023? Dan mag u in 2024, 2025 en 2026 nog afschrijven volgens de oude regels.

Aftrek Energie-investeringsaftrek (EIA) verlaagd

Vanaf 1 januari 2024 wordt het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek (EIA) structureel verlaagd naar 40% (2023: 45,5%). Vanaf 2025 wordt daarentegen het budget voor de EIA structureel verhoogd. Hierdoor hoeft het maximale investeringsbedrag niet te worden verlaagd.

Verruiming herinvesteringsreserve 

De mogelijkheid om de herinvesteringsreserve (HIR) bij een gedeeltelijke staking van een onderneming door overheidsingrijpen te gebruiken, wordt verruimd. Dit maakt het gebruik van de herinvesteringsreserve, voor onder meer agrariërs die stoppen, toegankelijker. De verruiming houdt in dat in geval er een gedeeltelijke staking van de onderneming plaatsvindt en de ondernemer investeringen doet in een nieuwe onderneming, een eventueel gevormde HIR bij de met de staking behaalde winst afgeboekt kan worden op deze investeringen in die nieuwe onderneming. Er moet dan wel sprake zijn van vervreemding van het bedrijfsmiddel in het kader van overheidsingrijpen. De termijn voor het afboeken van de HIR is uiterlijk drie jaar na het jaar van vervreemden in dat geval.

Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en doorschuifregeling (DSR)

Vanaf 2024 vinden er gefaseerd diverse wijzigingen plaats met betrekking tot de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) en de doorschuifregeling (DSR). Lees wat die wijzingen zijn in het artikel "Prinsjesdag: dit zijn de wijzigingen in de bedrijfsopvolgingsregeling". 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de fiscale wijzigingen voor ib-ondernemers? Onze fiscale adviseurs helpen u graag. Neem contact op met Luc Adriaansen, senior belastingadviseur, via e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzigingen uit het Belastingplan 2024

Wilt u meer weten over de fiscale wijzigingen voor ib-ondernemers? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu