Belastingplan 2024: de belangrijkste wijzigingen voor particulieren

19 september 2023
Artikel

Voor particulieren verandert er in 2024 het een en ander op fiscaal gebied. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste wijzigingen, gebaseerd op het door het kabinet op Prinsjesdag gepresenteerde Belastingplan 2024.

Portretfoto van Luc Adriaansen
Neem contact op met:
Luc Adriaansen Senior belastingadviseur
wijzigingen voor particulieren

Aanpassingen in box 1Eigenwoningregeling 

Er komt een reparatie in de eigenwoningregeling bij verhuisregelingen voor partners met een eigenwoningverleden. Het gaat dan om huizenbezitters die na 1 januari 2013 een koopwoning hebben gekocht en later een andere woning kopen met een andere partner. Door verhuizing kan dan onder bepaalde omstandigheden een grondslagverschil inkomen uit eigen woning ontstaan, afhankelijk van de vraag of de oude woning wordt verkocht voor- of nadat de nieuwe woning wordt gekocht en betrokken. Deze uitwerking van de regeling was niet gewenst. Hiervoor komt een oplossing.

Ook op het gebied van tarieven en heffingskortingen zijn er enkele wijzigingen. Lees meer over de wijzigingen in tarieven en heffingskortingen.

Aanpassingen box 2

Tarief

In box 2 vallen inkomsten uit een zogenaamd aanmerkelijk belang. Dit is meestal een aandelenbelang van 5% of hoger. U kunt dan denken aan dividenduitkeringen en winsten behaald bij verkoop van aanmerkelijkbelangaandelen. In 2024 wijzigt het tarief in box 2 (2023: 26,9%). Tot een inkomen van € 67.000 bedraagt het tarief in box 2 dan 24,5%. Het meerdere wordt belast tegen 33%.

Reparatie conserverende aanslagen excessief lenen

Per 1 januari 2023 is de wet Excessief lenen ingevoerd (eerste peildatum 1 januari 2024). Deze wet blijkt na emigratie van een aanmerkelijkbelanghouder ongewenste uitwerkingen te hebben. De consequentie van de wet is namelijk dat de conserverende aanslag wordt ingevorderd als de belastingplichtige na emigratie bovenmatig leent van een nieuwe, in het buitenland gevestigde, vennootschap. Deze ongewenste uitkomst wordt gerepareerd in het belastingplan 2024. 

Wijziging maximumbedrag excessief lenen

Per 1 januari 2024 daalt het maximumbedrag in de wet Excessief lenen van € 700.000 naar € 500.000.

Aanpassingen box 3

Uitstel nieuw box 3-stelsel

De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het stelsel van vermogensrendementsheffing (box 3) in strijd is met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM). Een nieuw stelsel voor box 3 op basis van werkelijk rendement is daarom noodzakelijk. De verwachte invoeringsdatum hiervoor was 2026. Dit blijkt niet haalbaar. Het invoeren van het nieuwe stelsel wordt daarom uitgesteld van 2026 naar 2027.

Overbruggingswet

Voor de periode tussen het arrest en het nieuwe stelsel bestaat een overbruggingswet. Hierin wordt in het belastingplan 2024 een aantal kleine wijzigingen aangebracht.

Derdenrekening notaris en aandeel in vermogen van VvE vallen onder banktegoeden

Een aandeel in het vermogen van een derdengeldenrekening van een notaris valt onder de huidige regeling nog in de categorie ‘overige bezittingen’. Met terugwerkende kracht valt dit vanaf 1 januari 2023 onder de categorie ‘banktegoeden’. Ook een aandeel in het vermogen van de VvE valt momenteel nog onder de categorie ‘overige bezittingen’. Ook dit aandeel valt met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 onder de categorie ‘banktegoeden’. Het fictief rendement op banktegoeden is lager dan het rendement op overige bezittingen. Hierdoor betaalt u minder belasting.

Defiscalisering onderlinge vorderingen en schulden fiscaal partners

Met terugwerkende kracht naar 1 januari 2023 worden de onderlinge vorderingen en schulden tussen fiscaal partners gedefiscaliseerd. Dit betekent dat deze vorderingen en schulden niet meer in de aangifte hoeven te worden vermeld. Hetzelfde is van toepassing op ouders die vorderingen op of schulden aan hun minderjarige kinderen hebben, als de inkomsten en het vermogen van die kinderen fiscaal aan de ouders worden toegerekend.

Afschaffing betalingskorting inkomstenbelasting

Voor het in één keer betalen van een voorlopige aanslag Inkomstenbelasting krijgt u nu nog een betalingskorting. Deze korting wordt vanaf 2024 afgeschaft.

Reparatie lucratiefbelangregeling

In het Belastingplan 2024 is een wetswijziging over de lucratiefbelangregeling opgenomen, die is bedoeld om een ‘lek’ te dichten dat volgens het ministerie van Financiën in deze regeling zit. Bij een lucratief belang gaat het om het houden van vermogensrechten die (mede) zijn verkregen als beloning voor werkzaamheden.

De wetswijziging gaat in met terugwerkende kracht tot met tot 26 juni 2023. Op basis van deze wijziging worden ook leningen die niet kwalificeren als informeel kapitaal meegenomen in de beoordeling of er wel of niet sprake is van een lucratief belang.

Meer informatie?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de fiscale wijzigingen voor particulieren? Neem dan contact op met Luc Adriaansen, belastingadviseur, stuur Luc een e-mail.

Bekijk alle fiscale wijzingen op onze pagina over het belastingplan 2024

Neem voor meer informatie contact op met onze belastingadviseurs!

E-mail Luc
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu