Dividendbelasting bij grensoverschrijdende dividenduitkering

4 augustus 2020
Artikel

Keert u als Nederlandse vennootschap dividend uit? Dan moet u 15% dividendbelasting inhouden. Bij een grensoverschrijdende uitkering van dividend kan een lager percentage van toepassing zijn als dat is vastgelegd in een belastingverdrag. Als uitkerende vennootschap kan mogelijk ook beroep worden gedaan op de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting. Daar zitten wel wat haken en ogen aan.

Portraitphoto of Vincent Wanningen
Neem contact op met:
Vincent Wanningen Senior tax advisor
wereldbol

Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting. Hoe zit het precies?

Wilt u een beroep doen op de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting? Dan moet de ontvangende moedermaatschappij in Nederland gevestigd zijn óf in de Europese Unie (EU) / Europese Economische Ruimte (EER) of in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten. Let goed op, want in dat verdrag moet dan wel een bepaling over dividendbelasting zijn opgenomen.

De inhoudingsvrijstelling geldt daarnaast alleen als de moedermaatschappij een aandelenbezit van 5% of meer heeft in de uitkerende vennootschap. Om beroep te doen op de vrijstelling bij een grensoverschrijdende dividenduitkering mag géén sprake zijn van misbruik.

Wanneer is sprake van misbruik bij dividenduitkering?

U kunt op twee manieren toetsen of er sprake is van misbruik bij het uitkeren van dividend aan een over de grens gevestigde moedervennootschap:

  1. De subjectieve toets: de aandelen in de Nederlandse vennootschap mogen door de moedervennootschap niet worden gehouden met als hoofddoel om belasting te ontwijken. 
  2. De objectieve toets: er mag geen sprake zijn van een kunstmatige constructie of een kunstmatige transactie. Daarvan is sprake als de structuur niet is opgezet op zakelijke gronden die de economische realiteit weerspiegelen.

Wordt één van de twee toetsen doorstaan? Dan hoeft de uitkerende vennootschap geen dividendbelasting in te houden op het uitgekeerde dividend.

Uitspraak van de rechtbank

Op 26 juni 2020 oordeelde rechtbank Noord-Holland dat een Belgische besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba), geen recht had op de inhoudingsvrijstelling dividendbelasting.

Deze Belgische bvba hield alle aandelen in een Nederlandse bv. De aandelen van de Belgische bvba werden op haar beurt gehouden door een in België woonachtige familie. Naast het houden van de aandelen in de bv, ging het om een nagenoeg lege bvba zonder economische activiteiten, met enkel twee oldtimers op de balans. De Nederlandse bv keerde dividend uit en hield dividendbelasting in. Na het indienen van bezwaar tegen de inhouding, wenste de bv de inhoudingsvrijstelling alsnog toe te passen. De inspecteur was het hier niet mee eens.

De rechtbank oordeelde:

  1. dat de bv niet aannemelijk had gemaakt dat geen sprake was van een zuiver formele constructie met als doel om dividendbelasting te ontwijken. En dat door het belang in de Nederlandse bv te houden via de bvba, dividendbelasting wordt ontweken.
  2. dat de bvba géén economische activiteit verrichtte. Er was geen kantoorruimte en de bvba had geen werknemers in dienst. Er bestond dus geen economische en commerciële rechtvaardiging voor het bestaan van de bvba en het houden van de aandelen.

Het bovenstaande bracht met zich mee dat sprake was van een volstrekt kunstmatige situatie en de bv de inhoudingsvrijstelling niet kon toepassen. Daardoor was de vennootschap toch dividendbelasting verschuldigd (in dit geval 5% onder het belastingverdrag met België).

Terzijde, ook de EU Moeder-Dochterrichtlijn bood in deze casus geen uitkomst, omdat lidstaten de voordelen van die richtlijn mogen weigeren bij misbruik.

Wat zijn de gevolgen uitspraak voor uw structuur

Keert u dividend uit terwijl de aandelen van uw Nederlandse vennootschap in bezit zijn van een (vrijwel) lege holdingmaatschappij? Dan kan het zijn dat dividendbelasting is verschuldigd.

Meer weten?

Een beoordeling van uw internationale bedrijfsstructuur kan wenselijk zijn als u te maken hebt met grensoverschrijdende dividenduitkering. Heeft u hierbij hulp nodig of wilt u meer weten? Onze specialisten helpen u graag. Neem contact op met Vincent Wanningen, via telefoonnummer 013-4647209 of stuur Vincent een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Vincent
Whitepaper Fiscaal voordelig dividend uitkeren in 2021

Dividend uitkeren in 2021

Fiscaal voordeel
Download het whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan