Wilt u ook in 2018 uw land beregenen?

28 april 2017

Sinds 2015 zijn de regels voor agrarische grondwateronttrekkingen aangepast door de Brabantse waterschappen. De gedachtegang is dat de nieuwe regels aansluiten bij de bedrijfsvoering, maar dat tegelijkertijd de grondwaterstand beschermd wordt.
 

Portretfoto van Renske van Eldik
Geschreven door:
Renske van Eldik Jurist
Tuinder op het land bekijkt het weer

Flexibeler beregenen?

De waterschappen hebben ervoor gekozen om algemene regels op te stellen voor de beregening van grasland, akkerbouw, vollegrond tuinbouw en vollegrond boomteelt buiten beschermde gebieden (hierna: reguliere gebieden). Als u als agrarische ondernemer voldoet aan de algemene regels, is een melding voldoende. Wel moet u een bedrijfswaterplan indienen bij het waterschap, waarin waterbesparende en waterconserverende maatregelen zijn opgenomen. Zonder bedrijfswaterplan wordt de melding niet geaccepteerd. Voor de reguliere gebieden geldt dat het voorjaarsverbod en het urenverbod voor graslandberegening komt te vervallen.

Voor gronden gelegen in beschermde gebieden gelden geen algemene regels. In deze gebieden wordt de huidige vergunde situatie bevroren. Van flexibiliteit is hier geen sprake. Dit om de kwetsbare natuurgebieden te beschermen.

Tot slot hebben de waterschappen ervoor gekozen om overgangsgebieden tussen de reguliere gebieden aan te wijzen. In deze gebieden wordt ook de bestaande huidige vergunde situatie bevroren. De waterschappen hebben hier wel gekozen voor enige flexibiliteit. Zo vervalt het voorjaarsverbod en het urenverbod voor graslandberegening.

Bedrijfswaterplan

Een bedrijfswaterplan is vereist voor bedrijven die zijn gelegen binnen het reguliere gebied. Afhankelijk van de grondsoort en de grootte van het bedrijf moeten een aantal waterbesparende of waterconserverende maatregelen worden genomen. Indien nodig kan het waterschap maatwerk toepassen voor een bedrijf.

Overgangstermijn tot 1 januari 2018

Als u als agrarische ondernemer op dit moment in bezit bent van een vergunning voor de beregening van grasland, akkerbouw, vollegrond tuinbouw of vollegrond boomteelt in een regulier gebied, dan vervalt deze vergunning per 1 januari 2018. Heeft u zich in 2017 niet gemeld bij het waterschap en heeft u geen bedrijfswaterplan ingediend, dan kunt u in 2018 niet beregenen.

Wat moet u doen?

U heeft nog enkele maanden om de grondwateronttrekking voor de bedrijfsvoering in overeenstemming met de nieuwe regelgeving te brengen. Hiervoor moeten de volgende zaken gecontroleerd en uitgevoerd worden:

  • een locatiecheck uitvoeren;
  • de situatie toetsen aan de algemene regels. Zo weet u direct of u kunt volstaan met een melding;
  • een bedrijfswaterplan opstellen. In overleg met u en het waterschap worden de maatregelen bepaald.

Het is belangrijk dat zaken goed worden uitgevoerd zodat u ook in 2018 uw land kunt beregenen. Laat u daarom ondersteunen door een specialist.

Let op!
Is uw beregeningsput gelegen binnen een overgangsgebied of beschermd gebied en heeft u hierover vragen? Dan is het mogelijk dat door maatwerk een passende oplossing wordt gevonden. Wij kunnen bijvoorbeeld het contact met het waterschap begeleiden.

Wilt u meer weten over de regels omtrent agrarische grondwateronttrekkingen ? Renske helpt u graag verder!

Mail Renske
Downloaden locatiecheck agrarische beregening

Locatiecheck agrarische beregening

Download de gratis locatiecheck