Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

De geitenhouderij is volop in beweging en de investeringsdrang van geitenhouders neemt toe. Asbestdaken worden vervangen, landbouwmachines aangeschaft en geitenstallen gebouwd of verbouwd. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen, is het raadzaam op tijd stil te staan bij eventuele subsidiemogelijkheden. En die zijn er legio!

Portretfoto Martine van den Wittenboer
Neem contact op met:
Martine van den Wittenboer Consultant Innovatie
Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

Subsidie duurzame energie 

Investeert u in duurzame energieopwekkende middelen, zoals een warmtepomp of zonneboiler, dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE).

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA\Vamil-regeling biedt u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag kunt u een percentage van het investeringsbedrag als extra aftrekpost in mindering brengen op de winst van uw onderneming. Komt uw investering ook voor Vamil in aanmerking, dan kan de investering voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Het type investering bepaalt de hoogte van de aftrekpost (MIA) en of u gebruik kunt maken van Vamil of een combinatie van beide regelingen. Investeringen die voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, zijn vermeld op de Milieulijst die jaarlijks door de overheid wordt gepubliceerd.

Enkele voorbeelden op de Milieulijst zijn:

 • een duurzame melkgeitenstal;
 • een integraal emissiearm erf;
 • investeringen in precisielandbouw;
 • een automatisch ruwvoersysteem voor herkauwers;
 • een elektrisch of hybride aangedreven (landbouw)voertuig, zoals bijvoorbeeld een heftruck, trekker of graafmachine.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de Milieu-investeringsaftrek kunt u ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt een fiscaal voordeel voor energievriendelijke investeringen die op de Energielijst staan. Het fiscaal voordeel kunt u toepassen in de vorm van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2022 45,5% van het deel van de investering dat voor de aftrek in aanmerking komt. 

Enkele voorbeelden van investeringen op de Energielijst zijn:

 • zonnepanelen vanaf 15 kWp;
 • verbeteren isolatie van bestaande gebouwen;
 • ledverlichtingssysteem;
 • warmteterugwinningssysteem;
 • toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning;
 • energie-efficiënte melkkoeling.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is bedoeld voor veehouders die hun stal milieu- en diervriendelijk gaan (ver)bouwen. Met de MDV wordt getoetst of de stal die u wilt gaan bouwen voldoende duurzaam is om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen.

De beoordeling gebeurt op basis van een minimaal aantal te behalen punten op zeven thema’s:

 • ammoniakemissie;
 • dierwelzijn;
 • diergezondheid;
 • energieverbruik;
 • fijnstofemissie;
 • inpassing in de omgeving;
 • brandveiligheid.

Ieder jaar worden de normen opnieuw bepaald. Voldoet uw te (ver)bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt u in aanmerking voor MIA (aftrekpost 27%) en Vamil. Een van de voordelen van de Vamil-regeling is de mogelijkheid om de stal tot restwaarde af te schrijven (ten opzichte van afschrijven tot 50% van de WOZ-waarde als hier niet voor wordt gekozen).                                                

De ervaring leert dat bouwplannen vaak eerder voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij dan de ondernemer in eerste instantie verwacht. Ook bij overige investeringen komt u vaak in aanmerking voor een subsidie. Het is dan ook aan te raden om u te laten informeren over de mogelijkheden van de verschillende subsidieregelingen wanneer u (ver)bouwplannen heeft of een milieuvriendelijke of energiezuinige investering doet. Zo voorkomt u dat er kansen voor uw onderneming onbenut blijven en zorgt u ervoor dat u geld bespaart. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij? Neem dan contact op met Martine van den Wittenboer, consultant innovatie bij Epiic, via telefoonnummer 073-6465339 of stuur Martine een mail. Zij adviseert u graag over de mogelijkheden en de voorwaarden van een succesvolle subsidieaanvraag.

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij?

E-mail Martine
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu