Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

De geitenhouderij is volop in beweging en de investeringsdrang van geitenhouders neemt toe. Asbestdaken worden vervangen, landbouwmachines aangeschaft en geitenstallen gebouwd of verbouwd. Om dit zo aantrekkelijk mogelijk te doen, is het raadzaam op tijd stil te staan bij eventuele subsidiemogelijkheden. En die zijn er legio!

Portretfoto van Hans Jacobs
Neem contact op met:
Hans Jacobs Manager innovatie
Subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA\Vamil-regeling (Milieu-investeringsaftrek en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) biedt u fiscaal voordeel op milieuvriendelijke investeringen. Na goedkeuring van uw subsidieaanvraag kunt u een percentage van het investeringsbedrag als extra aftrekpost in mindering brengen op de winst van uw onderneming. Dit kan oplopen tot 45%. Komt uw investering ook voor Vamil in aanmerking, dan kan de investering voor 75% willekeurig worden afgeschreven. Het type investering bepaalt de hoogte van de aftrekpost (Milieu-investeringsaftrek) en of u gebruik kunt maken van Vamil of een combinatie van beide regelingen. Investeringen die voor dit fiscale voordeel in aanmerking komen, zijn vermeld op de Milieulijst die jaarlijks door de overheid wordt gepubliceerd.

Enkele voorbeelden op de Milieulijst zijn:

 • een duurzame melkgeitenstal;
 • voorzieningen om verontreinigingen door erfafspoeling bij een veehouderij te voorkomen;
 • investeringen in precisielandbouw;
 • een automatisch ruwvoersysteem of zelfrijdend autonoom ruwvoersysteem voor herkauwers;
 • een elektrisch aangedreven (landbouw)werktuig.

Let op: u moet uw aanvraag binnen drie maanden na ondertekening van de koopovereenkomst indienen.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Naast de Milieu-investeringsaftrek (MIA) kunt u ook gebruikmaken van de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling biedt een fiscaal voordeel voor energievriendelijke investeringen die op de Energielijst staan. Het fiscaal voordeel kunt u toepassen in de vorm van een extra aftrekmogelijkheid van de fiscale winst. De hoogte van de aftrek bedraagt in 2024 40% van het deel van de investering dat voor de aftrek in aanmerking komt.

Enkele voorbeelden van investeringen op de Energielijst zijn:

 • zonnepanelen vanaf 15 kWp;
 • verbeteren isolatie van bestaande gebouwen;
 • warmteterugwinningssysteem;
 • toerengeregelde vacuümpomp voor melkwinning;
 • energie-efficiënte melkkoeling.

Het minimale investeringsbedrag is € 2.500 per bedrijfsmiddel.

Maatlat Duurzame Veehouderij

De Maatlat Duurzame Veehouderij (MDV) is bedoeld voor veehouders die hun stal milieu- en diervriendelijk gaan (ver)bouwen en zo een bijdrage leveren aan een duurzame veehouderij. Met de MDV wordt getoetst of de stal die u wilt gaan bouwen voldoende duurzaam is om in aanmerking te komen voor fiscale voordelen.

De beoordeling gebeurt op basis van een minimaal aantal te behalen punten op zeven thema’s:

 • ammoniakemissie;
 • dierwelzijn;
 • diergezondheid;
 • energieverbruik;
 • fijnstofemissie;
 • inpassing in de omgeving;
 • brandveiligheid.

Ieder jaar worden de normen opnieuw bepaald. Voldoet uw te (ver)bouwen stal aan de gestelde criteria, dan komt u in aanmerking voor de MIA en Vamil. Een van de voordelen van de Vamil-regeling is de mogelijkheid om uw stal voor 75% willekeurig af te schrijven.

Kans op MDV-stal

De ervaring leert dat bouwplannen vaak eerder voldoen aan de duurzaamheidseisen van de Maatlat Duurzame Veehouderij dan de ondernemer in eerste instantie verwacht. Ook bij overige investeringen komt u vaak in aanmerking voor een subsidie. Het is dan ook aan te raden om u te laten informeren over de mogelijkheden van de verschillende subsidieregelingen wanneer u (ver)bouwplannen heeft of een milieuvriendelijke of energiezuinige investering doet. Zo voorkomt u dat er kansen voor uw onderneming onbenut blijven en zorgt u ervoor dat u geld bespaart.

Subsidie duurzame energie

Investeert u in energiebesparende maatregelen of bedrijfsmiddelen, zoals een warmtepomp, een zonneboiler of het toepassen van isolatie? Dan kunt u gebruikmaken van de Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE). Hoe hoog de tegemoetkoming is via de ISDE, hangt af van welke investering u doet. Maar het gaat vaak om enkele duizenden euro’s.

Let op:  de eisen voor het aanvragen van ISDE zijn streng. Win dus advies in voordat u begint met uw project. Zo weet u zeker dat u geen voordeel misloopt.

Meer weten?

Wilt u meer weten over subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij? Neem contact op met Hans Jacobs, manager innovatie Epiic, via telefoonnummer 073-6465475 of stuur Hans een e-mail

Wilt u meer weten over de subsidiemogelijkheden voor de geitenhouderij?

E-mail Hans
Portretfoto van Hans Jacobs
Manager innovatie
Bel
073-6465475
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu