Ontwikkelingen in de bouwsector

11 maart 2022
Artikel

De bouwsector groeit in 2022 naar verwachting met zo’n 3 tot 5%. Voor 2021 werd nog een krimp van 1% verwacht, maar de sector groeide het afgelopen jaar juist met 2,4%. De omzet nam zelfs met 8% toe ten opzichte van het jaar ervoor.

Logo van ABAB
Neem contact op met:
ABAB
Bouwkraan bij flatgebouw in aanbouw

Woningbouw

Het aantal afgegeven bouwvergunningen voor nieuwbouwwoningen stijgt al anderhalf jaar. In 2022 wordt door de toenemende vraag naar woningen de grootste stijging verwacht, waardoor de prijzen ook fors zullen stijgen. Daarnaast investeert de overheid extra in de woningbouw. Zo wordt er eenmalig € 1 miljard vrijgemaakt voor een versnelling van de woningbouw. In 2022 worden naar verwachting 72.000 nieuwbouwwoningen opgeleverd. Door het toegenomen aantal verleende bouwvergunningen neemt de productie toe. Daarnaast zullen ook investeringen in bedrijfspanden toenemen. Hierdoor zal de sector weer een lichte groei laten zien.

Infrasector

De infrasector blijft in 2022 de gevolgen van de stikstofproblematiek ondervinden. Nieuwe, grote projecten worden uitgesteld, waardoor er meer concurrentie ontstaat op de kleinere bouwprojecten. Naar verwachting krimpt deze sector in 2022 met 1%.

Prijsstijgingen bouwmaterialen

Door schaarste aan verschillende bouwmaterialen, zoals hout, staal en kunststof, zijn de prijzen ervan flink gestegen. Hierdoor staan winstmarges tijdelijk onder druk. De prijzen zijn nu gestabiliseerd, maar nog steeds erg hoog. De prijzen zullen door de oorlog in Oekraïne nog verder stijgen. Er wordt namelijk door de sancties niet meer gehandeld met Rusland en ook de import en export met Oekraïne ligt stil. Hierdoor worden brandstof, olie en energie duurder en die zijn nodig voor het maken van bouwmaterialen.

Ook heeft de sector te maken met leveringsonzekerheden. Er is niet alleen een nijpend tekort aan bouwmaterialen, maar ook de levertijden zijn onzeker. Dit heeft meestal te maken met de gestegen energieprijzen, een verlaagde productie of met het transport. Daarnaast kampt de bouwsector met personeelsschaarste. Deze schaarste neemt alleen nog maar toe doordat ook de werkgelegenheid toeneemt met 1%. Door dit tekort vertraagt het bouwtempo en kunnen niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de bouwsector? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de bouwsector? Neem contact met ons op!

E-mail ABAB