Ontwikkelingen in de bouwsector

25 juli 2021
Artikel

De verwachte krimp in de bouwsector in 2021 van 4%, blijft naar alle waarschijnlijkheid beperkt tot 1%. Na twee jaar van lichte krimp zal de sector in 2022 met 2% groeien.

Bouwkraan bij flatgebouw in aanbouw

Woningbouw

De woningbouwproductie blijft in 2021 onder druk staan ondanks een toename van het aantal afgegeven bouwvergunningen. In het eerste kwartaal daalde de bouwproductie met bijna 2% ten opzichte van 2020. Dit komt door de doorlooptijd van 1,5 jaar voordat een vergunning uitmondt in een woning.

Infrasector

De infrasector blijft in 2021 en 2022 de gevolgen van de stikstofproblematiek ondervinden. Nieuwe grote projecten worden uitgesteld, waardoor er meer concurrentie ontstaat op de kleinere bouwprojecten. Naar verwachting krimpt de sector in zowel 2021 als 2022 met 1 tot 1,5%.

Verwachtingen 2022

Door de stijging van het aantal bouwvergunningen neemt de productie toe. Daarnaast wordt verwacht dat het aantal investeringen in bedrijfspanden toeneemt. Hierdoor zal de sector weer een lichte groei van 2% laten zien.

Prijsstijgingen bouwmaterialen

Door schaarste aan verschillende bouwmaterialen, zoals hout, staal en kunststof zijn de prijzen hiervan flink gestegen, waardoor winstmarges tijdelijk onder druk staan. Veel projecten zijn namelijk aangenomen voor een vaste prijs, berekend aan de hand van de lagere prijzen. In de toekomst kunnen bedrijven dit opvangen door middel van prijsverhogingen. Toch is dit niet het grootste probleem. Veel bedrijven hebben namelijk niet alleen een schaarste aan materialen, maar ook een tekort aan gekwalificeerd personeel. Door een tekort aan personeel vertraagt het bouwtempo en kunnen niet alle werkzaamheden uitgevoerd worden.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de bouwsector? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 013-4647100 of stuur ons een e-mail.

Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de bouwsector? Neem contact met ons op!

E-mail ABAB
Whitepaper download

Ondernemen in 2021

Zaken die nu uw aandacht vragen
Download het whitepaper
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan