Let op: wijziging in de 5%-regeling voor de bouw

22 januari 2024
Artikel

Per 1 januari 2024 is de 5%-regeling in de bouw veranderd. Dit komt door de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb). Wat betekent dit voor u als aannemer in de Bouw & Infra sector.

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Ondertekening bouwdepot bij notaris

De 5%-regeling tot 2024

Tot 2024 had de opdrachtgever (consument) de mogelijkheid om 5% van de aanneemsom in een depot te storten bij de notaris. De opdrachtgever hoefde dus niet meteen de hele aanneemsom te betalen aan de aannemer. Tot drie maanden na de oplevering van de nieuwe woning kon de opdrachtgever gebruikmaken van zijn opschortingsrecht. Er moest dan wel een gebrek aanwezig zijn. Het is van belang dat het ingehouden bedrag, in verhouding staat tot de grootte van het gebrek. De opdrachtgever moest dus aangeven welk bedrag de notaris mocht uitkeren aan u als aannemer en welk bedrag de notaris in bewaring moet houden.

De 5%-regeling na de inwerkingtreding van de Wkb

Voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt er van u als aannemer een actievere houding verwacht in het kader van deze regeling. Dit komt erop neer dat u verplicht bent om uiterlijk twee maanden na oplevering, maar niet eerder dan een maand nadien, de opdrachtgever schriftelijk in de gelegenheid stelt zich uit te spreken of hij of zij het depot wil handhaven. Daarnaast moet u een afschrift van deze informatie aan de opdrachtgever en de notaris doorsturen. Na het verstrijken van de termijn van drie maanden na oplevering van de woning, maakt de notaris het geld automatisch over naar u als hij niets heeft vernomen van de opdrachtgever.

Overgangsrecht

Voor de gevallen waarbij de aannemingsovereenkomst is gesloten vóórdat de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen werking treedt, geldt het overgangsrecht. U bent in deze gevallen nog niet verplicht om de opdrachtgever schriftelijk te informeren over zijn opschortingsrecht. Ook hoeft u nog geen afschrift te sturen naar de notaris.

Meer informatie

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de 5%-regeling? Neem contact met Geert Rouwet, manager Legal,  telefoonnummer 06-20006396 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu