Informatieverplichting over het afdekken van risico’s

25 januari 2024
Artikel

Bent u een aannemer bij de bouw van woningen voor consumenten? Dan heeft u door de komst van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) een informatieverplichting over het afdekken van financiële risico’s. Waar moet u rekening mee houden?

 

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Man typt op toetsenbord laptop

Welke informatie moet u verstrekken?

Vanaf 1 januari 2024 bent u als aannemer verplicht om uw opdrachtgever te informeren over uw afdekking van financiële risico’s. Het gaat om risico’s waardoor u niet (volledig) kunt voldoen aan uw verplichtingen in de aannemingsovereenkomst. Denk bijvoorbeeld aan een faillissement.

Ook moet u de opdrachtgever informeren over hoe u de risico’s rondom aansprakelijkheid bij gebreken heeft afgedekt. Is er inderdaad sprake is van een financiële dekking voor bepaalde risico’s? Dam geeft  u bovendien aan hoe u de dekking realiseert. Concreet kan het gaan om een verzekering of een andere financiële zekerheid waarbij de dekking, dekkingsgraad, looptijd en dekkingssom relevant zijn. Al deze informatie is onderdeel van de aannemingsovereenkomst die u opstelt met de opdrachtgever.

Wanneer geldt deze informatieplicht?

Voor deze nieuwe informatieplicht zijn er twee voorwaarden. Ten eerste moet het gaan om een particuliere opdrachtgever. Ten tweede geldt de informatieplicht enkel als het de bouw van een woning betreft. Het toekomstige wetsartikel is van dwingend recht. U kunt dus niet afwijken van deze plicht in uw overeenkomst of in de algemene voorwaarden.

Hoe voldoet u aan de informatieplicht?

Het is van belang dat u aan informatieverplichtingen voldoet vóór u en uw opdrachtgever de aannemingsovereenkomst tekenen. Het is daarom verstandig om de informatie al te verstrekken in uw offerte. De informatie moet op schrift staan en duidelijk zijn.

Bent u niet verzekerd of kunt u geen financiële zekerheid geven? Dan moet u de opdrachtgever hierover ook schriftelijk en duidelijk informeren. De opdrachtgever kan vervolgens op basis van de verstrekte informatie bepalen of dat hij de opdracht met u wil aangaan.

Wat zijn de consequenties als u niet aan de informatieplicht voldoet?

Er is geen directe sanctie voor het niet voldoen aan de informatieplicht. Het is wel denkbaar dat de aannemingsovereenkomst kan worden ontbonden door de opdrachtgever of dat de aannemingsovereenkomst kan worden vernietigd op grond van een dwaling.

Overgangsrecht

Voor de informatieplicht geldt er een overgangsrecht voor aannemingsovereenkomsten die zijn aangegaan vóór de inwerkingtreding van de Wkb.

Meer informatie

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Ons team Bouw & Infra helpt u graag. Heeft u vragen over de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en informatieplicht? Neem contact met Geert Rouwet, manager Legal, telefoonnummer 06-20006396 of stuur Geert een e-mail

Wilt u meer weten over de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu