Volop perspectief voor de Bouw & Infra in 2024

15 januari 2024
Artikel

Na jaren van groei in de bouwsector wordt er in 2024 een krimp van 2,5% verwacht. Ondanks deze krimp zijn de vooruitzichten positief!

 

Peter van den Hurk
Peter van den Hurk Senior relatiemanager
bouwtekeningen bekijken nop de bouw

Oorzaak van krimp in de bouwsector

Dit jaar worden er minder nieuwbouwprojecten opgestart door rentestijgingen en hogere bouwkosten. In 2023 was aan het begin van de bouwketen de krimp al voelbaar door afbouw van de voorraden.

Ondanks deze ontwikkelingen investeren woningcoöperaties steeds meer in sociale woningbouw en verduurzaming. De prijzen voor bestaande woningen zijn inmiddels gestegen en de rente daalt.

De infrasector heeft het moeilijk gehad. Grote wegenbouwprojecten zijn uitgesteld door de stikstofproblematiek. Maar de energietransitie biedt perspectieven voor onderhoudsopdrachten, renovatie en uitbreiding van het stroomnet.

Installateurs hebben te maken met een (tijdelijke) teruglopende vraag van energiebesparende maatregelen. Door het tekort aan personeel kan dit ook als een verlichting voelen.

Uw toekomstbestendige onderneming

De vooruitzichten in de bouwsector zijn positief door de krappe woningmarkt en de verduurzamingsopgave. Het voordeel van een tijdelijke krimp is dat u als ondernemer concrete plannen kunt maken op het gebied van kwaliteit, digitalisering, creditmanagement, personeel en verduurzaming.

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb)

De Wkb is op 1 januari 2024 in werking getreden. Bij alle nieuwbouw uit gevolgklasse 1 vindt toetsing en inspectie door een kwaliteitsborger plaats. Een gedegen kennis van en voorbereiding op deze wet leidt tot kortere doorlooptijden, lagere faalkosten en een hogere kwaliteit.

Verhoog uw productiviteit door digitalisering

Digitalisering zorgt niet alleen voor efficiënte processen binnen uw onderneming, maar optimaliseert ook de samenwerking en productiviteit binnen de (circulaire) keten. Steeds meer ondernemingen kiezen voor nieuwe technologieën, zoals Digital Twins (van digitaal naar fysiek). 

Creditmanagement versus crisismanagement

Een effectieve en preventieve creditmanagementstrategie helpt uw onderneming bij het voorbereiden op onzekere tijden door reserves op te bouwen. Het vormt de basis voor het moment dat crisismanagement om de hoek komt kijken. 

Kijk kritisch naar uw personeelsplanning

Ondanks de economisch onzekere tijden, blijft krapte op de arbeidsmarkt naar verwachting aanhouden. Het is daarom belangrijk te investeren in de groei en ontwikkeling van uw personeel; werknemers met de juiste kwaliteiten op de juiste plek. Alle reden om kritisch te kijken naar uw strategische personeelsplanning

Begin tijdig met de verduurzaming van uw onderneming

Vanaf 2025 zijn grote ondernemingen verplicht verslag uit te brengen over duurzaamheidsbeleid (CSRD). Dit heeft gevolgen voor de gehele keten. Opdrachtgevers worden hierdoor kritischer bij het selecteren van leveranciers. Door tijdig aantoonbaar bezig te zijn met verduurzaming, heeft u een concurrentievoordeel. Ook ontstaan er nieuwe verdienmodellen en wordt CO-2 een belangrijke waardefactor. Verduurzaming gaat overigens verder dan alleen het klimaat (energiebesparing, circulair en biobased bouwen), maar richt zich ook op de sociale aspecten en de wijze van besturen binnen uw onderneming (de zogenoemde ESG criteria).

Meer weten?

Ons team Bouw & Infra is voor u graag van betekenis. Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw onderneming? Neem contact op met Peter van den Hurk, relatiemanager, via telefoonnummer 024-6485845 of stuur Peter een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Peter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan