Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Portretfoto van Geert Rouwet
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht

De Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) heeft als doel om de kwaliteit van de bouw in Nederland te verbeteren. Deze wet heeft de nodige impact op de bedrijfsvoering in de Bouw & Infra. Waar moet u allemaal rekening mee houden?

Wat houdt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) in?

Voorheen werden bouwplannen getoetst voorafgaand aan de bouw. Als die goedgekeurd waren, dan was er verder geen toetsing meer tijdens het bouwproces. Door de Wkb komt de toetsing gedurende de bouw er wel. De wet is op 1 januari 2024 in werking getreden.

Wat betekent de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen voor u als ondernemer?

De nieuwe wet heeft impact op uw bedrijfsvoering en overeenkomsten die u met opdrachtgevers sluit. ABAB helpt u inzichtelijk te maken welke punten uit de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen belangrijk zijn voor u. Maak samen met ons die inventarisatie!

Kwaliteitsborgingssysteem voor bouwprojecten

U bent verplicht om een kwaliteitsborgingssysteem te implementeren om de kwaliteit van uw bouwprojecten gedurende het gehele proces te waarborgen.

Toezichthouder

In plaats van gemeentelijke bouwinspecteurs zal een private kwaliteitsborger het bouwproces controleren en beoordelen. Samenwerking en transparantie zijn essentieel.

Aansprakelijkheid

Onder de nieuwe wet verschuift de aansprakelijkheid voor bouwfouten van de gemeente naar de aannemer. Het is belangrijk om goed verzekerd te zijn. Als aannemer wordt u door de Wet kwaliteitsborging bouw aansprakelijk gesteld voor alle gebreken die bij oplevering zichtbaar waren of redelijkerwijs ontdekt hadden moeten worden.

Waarschuwingsplicht

In de wet staat ook beschreven dat de aannemende partij een waarschuwingsplicht heeft richting de opdrachtgever. Dat houdt in dat bij het aannemen van een opdracht de aannemende partij de plannen moet doornemen en het moet aangeven als er onjuistheden of onvolledigheden in de bouwplannen zitten. Dit om te voorkomen dat de opdrachtgever later voor verrassingen komt te staan.

Informatieplicht

U bent verplicht om de opdrachtgever te informeren over de afdekking van financiële risico’s. Welke risico’s zijn er en wat zijn de consequenties als u niet volledig kunt voldoen aan de verplichtingen in de aannemingsovereenkomst? Bijvoorbeeld in het geval van een faillissement. Zorg dat u voldoet aan deze informatieplicht

5%-regeling

Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen wordt u verplicht om uiterlijk twee maanden na de oplevering van een object navraag te doen naar het handhaven van het bouwdepot. Dit is geregeld in de 5%-regeling. Opdrachtgevers moeten de gelegenheid krijgen om schriftelijk aan te geven of zij het depot willen behouden.   

Hoe kunnen wij u helpen?

Bij ABAB hebben we de expertise en ervaring om u te begeleiden bij de overgang naar de nieuwe Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Ons team Bouw & Infra staat klaar om u te ondersteunen bij het implementeren van een effectief kwaliteitsborgingssysteem, het omgaan met private kwaliteitsborgers en het minimaliseren van aansprakelijkheidsrisico's. 

Neem contact met ons op

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Neem contact met ons op en ontdek hoe we u kunnen helpen om succesvol te navigeren door de verandering in de regelgeving en uw bouwprojecten van de hoogste kwaliteit te leveren. Neem contact op met Geert Rouwet, manager Legal en jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 024-6485817 of stuur Geert een e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan