Familiebedrijven: fiscale uitgangspunten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten

Het overdragen van (aandelen in) een familiebedrijf kan gepaard gaan met fiscale afrekening in de inkomstenbelasting en schenk- en erfbelasting. Dit kan de continuïteit van uw onderneming in gevaar brengen. 

Gelukkig zijn er bedrijfsopvolgingsregelingen voor zowel de schenk- en erfbelasting als de inkomstenbelasting die ervoor kunnen zorgen dat de bedrijfsoverdracht fiscaal vriendelijk kan plaatsvinden.

In de whitepaper ‘Familiebedrijven: fiscale uitgangspunten bedrijfsopvolgingsfaciliteiten’ lichten wij de mogelijkheden toe.