Valkuilen bij bedrijfsoverdracht

12 oktober 2023
Artikel

Bij bedrijfsoverdracht binnen de familie heeft de voortzetting van de onderneming doorgaans de hoogste prioriteit. Draagt u het bedrijf over aan een van uw kinderen en er naast de bedrijfsopvolger nog andere kinderen zijn, dan kunnen meerdere belangen spelen. Een bedrijfsoverdracht binnen een familiebedrijf vraagt dan ook om een optimale begeleiding.

Portretfoto van Gert Jan van den Berg
Gert Jan van den Berg Senior corporate finance adviseur
Familie bespreekt bedrijfsoverdracht

Niet alleen op het gebied van bijvoorbeeld waardebepaling of due diligence, maar ook ten aanzien van emotionele en psychologische factoren die een rol spelen. De volgende punten kunnen tijdens een bedrijfsoverdracht een valkuil zijn en verdienen met name uw aandacht. 

Planning overname familiebedrijf

Het overnameproces binnen een familiebedrijf wordt vaak nauwelijks gepland en er worden vooraf geen strategische plannen gemaakt. Dit is geen ideale situatie. Het is aan te raden om al zo’n vijf jaar voor het gewenste verkoopmoment te beginnen met de voorbereidingen van een bedrijfsoverdracht. Dit om ervoor te zorgen dat uw bedrijf tegen optimale condities wordt overgedragen; voor het bedrijf, voor u, voor de bedrijfsopvolger en de overige kinderen. Het is belangrijk dat u hierin zo goed mogelijk wordt geadviseerd.

Conflict tussen ouder en kind

Het gebeurt regelmatig dat er tijdens het proces van de bedrijfsoverdracht een conflict ontstaat tussen ouder en kind. Vóór de toetreding had de ouder de uiteindelijke zeggenschap over het bedrijf. De medewerkers van het bedrijf waren hier ook aan gewend. Na toetreding van het kind ontstaat er een nieuwe situatie, afhankelijk van het gecreëerde verwachtingspatroon. Daarnaast spelen natuurlijk de persoonlijkheden van ouder en kind een rol.

Zeker in de eerste periode na toetreding van het kind, zien we vaak conflicten ontstaan tussen ouder en kind. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Zo kan er verschil van inzicht zijn over de bedrijfsvoering. De kunst is om dit inzicht te hebben en elkaars sterktes optimaal te benutten. Ook botsende persoonlijkheden worden vaak gezien als oorzaak van een conflict. Daarnaast kan er ook nog sprake zijn van verschillen in normen en waarden.  

Het wordt uiteraard nog ingewikkelder als er meerdere kinderen en ouders bij de bedrijfsoverdracht betrokken zijn. Hoe meer mensen, hoe meer verschillen. Om het hele proces toch in goede banen te leiden, moet u zich daarom realiseren dat dit soort problemen op de loer liggen en dat dit niet alleen gebeurt bij anderen.

Duidelijke taakverdeling

De meeste conflicten binnen familiebedrijven vloeien voort uit een onduidelijke taakverdeling tussen ouder(s) en opvolger(s). Een duidelijke taakverdeling helpt niet alleen de ouder en het kind dat is toegetreden, maar ook de medewerkers. Zo weten alle partijen wat zij van elkaar kunnen verwachten.

Stel uzelf maar eens de gewetensvraag: heeft u de taakverdeling goed vastgelegd en houdt u die regelmatig tegen het licht? Het kan veel extra inzicht geven om iemand van buiten het bedrijf mee te laten denken over de taakverdeling. Door het stellen van de juiste vragen, worden taken uiteindelijk veel duidelijker gedefinieerd.

Procesbegeleiding overname familiebedrijf

Binnen het overnameproces van een familiebedrijf wordt professionele begeleiding nogal eens onderschat. Het aanstellen van een procesbegeleider en katalysator is ontzettend belangrijk en kan het beste uitgeoefend worden door een externe adviseur. Wellicht weet u op het moment dat u na gaat denken over een bedrijfsoverdracht nog niet welke kant u op wilt gaan. Een gesprek met een adviseur kan u in beweging brengen en aan het denken zetten. U kunt vanaf dan de juiste stappen zetten om uw onderneming in een latere fase op een goede manier over te dragen. Een adviseur kan u ook verder begeleiden bij het regelen van uw financiële planning nadat u bent gestopt met ondernemen.

Moment van adviesbehoefte bedrijfsoverdracht

Het moment waarop in een bedrijfsoverdracht advies wordt ingewonnen, vindt in veel gevallen te laat plaats. Het feit dat het bedrijf (al) wordt overgedragen op de volgende generatie wordt vaak als eerste gedeeld met de relatiemanager of accountant van het accountantskantoor waarmee de ondernemer samenwerkt. Dit is meestal het moment waarop een waardering van de onderneming moet plaatsvinden. Zoals onder planning besproken, is het dan al te laat om optimaal advies te kunnen geven.

Begeleiding van een bedrijfsoverdracht

Het begeleiden van een bedrijfsoverdracht is een multidisciplinaire activiteit. Meerdere personen zijn bij een overdracht betrokken, zoals de accountant, fiscalist, jurist en corporate finance adviseur. De accountant, jurist en fiscalist nemen hierbij vaak de ‘harde kant’ van de bedrijfsoverdracht voor hun rekening, terwijl de corporate finance adviseur verantwoordelijk is voor zowel de ‘harde’ als ‘zachte’ kant van de overdracht. 

De ‘harde’ kant heeft onder andere betrekking op waardebepaling en financieringsmogelijkheden van de overname. De ‘zachte’ kant houdt rekening met de emotionele en psychologische aspecten van de overdracht binnen het familiebedrijf en de procesmatige en bedrijfskundige planning van de bedrijfsoverdracht.  

Met een multidisciplinair team wordt de ondernemer voorzien van allround professionele begeleiding. Samen met een goede en tijdige voorbereiding wordt de kans op een succesvolle bedrijfsoverdracht daardoor vergroot. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over een bedrijfsoverdracht binnen de familie? Neem contact op met Gert-Jan van den Berg, senior corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647238 of stuur Gert-Jan een e-mail.

Wilt u meer weten over bedrijfsoverdracht? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert Jan
Downloaden whitepaper valkuilen bij verkoop onderneming

Twaalf valkuilen bij bedrijfsverkoop

Download het whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu