Sinds 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Vanaf die datum geldt in de hele EU dezelfde privacywetgeving. Het doel van de AVG is om EU-burgers te beschermen op het gebied van privacyregelgeving en persoonsgegevens. De AVG schrijft voor hoe organisaties persoonsgegevens moeten verzamelen, opslaan en verwerken. Organisaties moeten technische en organisatorische maatregelen treffen om te kunnen aantonen dat de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de verordening wordt uitgevoerd. Bovendien moeten zij hierover verplicht ook rekenschap afleggen. De AVG geldt voor elke organisatie die persoonsgegevens van EU-burgers verzamelt. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is de toezichthoudende instantie die is belast met het toezicht op de toepassing van de wet.

Het is belangrijk om procedures en beleid op te stellen waarmee rechten van betrokkenen worden gewaarborgd én ervoor te zorgen dat dit intern ook nageleefd wordt. Als u niet aan de AVG voldoet, riskeert u hoge boetes.

Doe de quickscan

Wilt u weten hoe AVG-proof uw onderneming is? Met deze gratis quickscan weet u in hoeverre u voldoet aan de wetgeving en waar aanpassingen nodig zijn. Download de quickscan via de knop.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan