Gegevensuitwisseling digitale platforms en btw

26 februari 2024
Artikel

Sinds 1 januari 2023 zijn platformexploitanten verplicht om bepaalde gegevens van verkopers bij te houden en sinds 1 januari 2024 moeten zij deze gegevens rapporteren bij de Belastingdienst. Niet elke platformexploitant valt onder deze verplichting. 

Profielfoto van Anne Kin
Anne Kin Btw-adviseur
Privacy op digitale platforms

De Belastingdienst kan over diverse zaken informatie opvragen bij bedrijven en bij andere EU-landen. Bijvoorbeeld over spaarrekeningen, inkomen en onroerend goed. Deze gegevensuitwisseling is deels geregeld in de Europese ‘Directive on Administrative Cooperation’ (DAC). Door de implementatie van onderdeel 7 van de DAC - de zogenaamde DAC7 - in de Nederlandse wetgeving, zijn digitale platforms sinds 1 januari 2023 verplicht om jaarlijks informatie aan te leveren aan de Belastingdienst over de transacties die anderen via hun platform hebben gedaan. Een platformexploitant hoeft maar in één EU-land gegevens aan te leveren. Een exploitant die niet in een ander EU-land rapporteert, moet dus in Nederland aan zijn rapportageverplichtingen voldoen. 

Wanneer moet u gegevens uitwisselen?

Als platformexploitant moet u gegevens van uw verkopers uitwisselen met de Belastingdienst. U bent platformexploitant als u een platform geheel of gedeeltelijk beschikbaar stelt aan een verkoper voor activiteiten zoals: 

  • de verhuur van onroerend goed; 
  • het verlenen van diensten (bijvoorbeeld een taxidienst); 
  • de verkoop van goederen of de verhuur van transportmiddelen. 

Een belangrijke voorwaarde voor de verplichte gegevensuitwisseling is dat u als platformexploitant inzicht heeft in het bedrag van de tegenprestatie voor de activiteiten van de verkoper of dat het bedrag redelijkerwijs bij u bekend kan zijn. 

Heeft u geen zicht op het bedrag van de tegenprestatie? Dan valt u niet onder de verplichte gegevensuitwisseling. In dat geval kunt u de status uitgesloten platformexploitant aanvragen. 

Faciliterend platform voor de btw 

Een platform dat verplicht is om gegevens uit te wisselen, toont gelijkenis met een faciliterend platform voor de btw. In de btw-wetgeving is een faciliterend platform een platform dat:

  • leveranciers en afnemers van goederen met elkaar in contact brengt; en 
  • (in)direct is betrokken bij de betaling en aflevering van de goederen aan de afnemer.

Als u kwalificeert als een faciliterend platform wordt er onder voorwaarden vanuit gegaan dat u als platformexploitant de goederen van de verkoper geleverd krijgt en vervolgens doorlevert aan de afnemer. Dit is bijvoorbeeld het geval als u afstandsverkopen van in de EU ingevoerde goederen van geringe waarde (tot € 150) faciliteert of als de leverancier van deze goederen niet in de EU is gevestigd. In deze gevallen ben u als platform verantwoordelijk voor de afdracht van de btw over deze levering. De Europese Commissie wil de reikwijdte van het begrip faciliterend platform vanaf 1 januari 2025 uitbreiden naar niet alleen het faciliteren van goederenleveringen, maar ook bepaalde diensten. Denk aan vervoersdiensten en de kortdurende verhuur van een accommodatie. Met de uitbreiding wordt ook beoogd om per 1 januari 2025 alle verkoop van goederen binnen de EU onder het begrip faciliterend platform te laten vallen. De waarde van de goederen of de herkomst ervan maken in dat geval niet meer uit.  

Verband tussen een faciliterend platform voor de btw en verplichte gegevensuitwisseling

Kwalificeert uw platform als faciliterend platform? Dan moet u ook verplicht gegevens uitwisselen met de Belastingdienst. Het is echter de vraag of elk platform dat verplicht gegevens moet uitwisselen, kwalificeert als faciliterend platform voor de btw en dus verantwoordelijk wordt voor het afdragen van de btw. Het laatste is waarschijnlijk niet het geval. Het is daarom van belang om uw kwalificatie voor de gegevensuitwisseling en voor de btw vast te stellen. Beginnend met de vraag of u een platformexploitant bent. 

Gevolgen voor bedrijven die gebruikmaken van platforms

Bent u geen platformexploitant, maar maakt uw bedrijf wel gebruik van platforms voor het aanbieden van diensten? Dan zullen de platforms de benodigde gegevens bij u opvragen.  Indirect krijgt u dus ook als aanbieder op een online platform te maken met deze nieuwe informatieverplichtingen. De platforms moeten de gegevens die zij over u verstrekken aan de Belastingdienst ook aan u doorgeven, zodat u hiervan op de hoogte bent.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over verplichte gegevensuitwisseling en het zijn van een faciliterend platform of wilt u advies en/of ondersteuning bij uw btw-vraagstukken? Neem contact op met, Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail. 

Wilt u meer weten over verplichte gegevensuitwisseling en het zijn van een faciliterend platform of wilt u advies en/of ondersteuning bij uw btw-vraagstukken? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan