Actueel

686 berichten
 1. Artikel

  Aangepast beleid subjectieve vrijstellingen vennootschapsbelasting

  Er is nieuw beleid over vennootschapsbelastingvrijstellingen. Wijzigingen zijn vooral van belang voor instellingen die met de zorgvrijstelling te maken hebben. Lees hier de gevolgen voor u.
 2. Artikel

  Leegstandsrisico heeft invloed op WOZ-waarde

  Uw gemeente stelt elk jaar uw WOZ-waarde vast. Onlangs oordeelde de rechtbank over de invloed van leegstandsrisico op de WOZ-waarde voor winkelunits.
 3. Wet- en regelgeving

  Aangiftetermijn overschrijding vrije ruimte WKR in 2019 en 2020

  Per 1 januari 2020 is de aangiftetermijn voor de werkkostenregeling (WKR) veranderd.
 4. Wet- en regelgeving

  Vordering op bv wegens niet betalen loon dga onzakelijk

  Als uw bv niet voldoende liquide middelen heeft om uw loon aan u uit te betalen, dan kan uw bv het nettoloon bijschrijven in de rekening-courant tussen u en uw bv.
 5. Artikel

  Afwaardering lening aan klant: aftrekbaar of niet?

  Een belangrijke afnemer van uw onderneming een lening verstrekken, kan een goede zakelijke beslissing zijn. Zorg dan wel dat de voorwaarden zakelijk zijn.
 6. Artikel

  Ontwikkelingen in de zakelijke dienstverlening

  De zakelijke dienstverlening groeit in 2020 naar verwachting met 2,5%. De sector heeft weinig last van de Brexit, handelsoorlog en de stikstofproblematiek.
 7. Artikel

  Verhoging normbedrag loon directeur-grootaandeelhouder

  Per 1 januari 2020 is het normbedrag voor het vaststellen van het loon van de directeur-grootaandeelhouder (dga) verhoogd naar € 46.000 (2019: € 45.000).
 8. Wet- en regelgeving

  Tips bijtelling auto van de zaak

  Vanaf 1 januari 2017 verviel de lage bijtelling voor hybride auto’s. Alleen voor 100% elektrische auto’s geldt nog een laag bijtellingspercentage van 4%. Voor overige auto’s wordt de bijtelling 22%.
 9. Artikel

  Wijzigingen lage-inkomensvoordeel (LIV) per 2020

  Heeft u werknemers in dienst met een laag loon? Dan heeft u waarschijnlijk recht op een tegemoetkoming in de loonkosten.