Actueel

699 messages
 1. Nieuwsbericht

  Fiscale reminders mei 2018

  Iedere maand brengt ABAB u op de hoogte van fiscale aandachtspunten en tips.
 2. Nieuwsbericht

  Looptijd van de 30%-regeling verkort

  De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van de staatssecretaris van Financiën om de looptijd van de zogenoemde 30%-regeling per 1 januari 2019 te verkorten van acht jaar naar vijf jaar.
 3. Wet- en regelgeving

  Overgangsmaatregel spoedreparatie fiscale eenheid

  Onlangs plaatsten we een bericht naar aanleiding van de uitspraak van het Europese Hof van Justitie (HvJ).
 4. Wet- en regelgeving

  Factuur niet betaald? Betaal de btw op tijd terug!

  Deze maand zult u de aangifte btw over het eerste kwartaal moeten indienen. Houd u daarbij rekening met btw die u in het verleden heeft afgetrokken, maar waarvan u de factuur nog niet heeft betaald.
 5. Wet- en regelgeving

  Maatregelen bij onvoldoende re-integratie-inspanningen

  Levert uw werknemer onvoldoende inspanningen om te re-integreren, dan mag u het loon van de werknemer opschorten of stopzetten tot hij weer voldoet aan zijn verplichtingen.
 6. Wet- en regelgeving

  Geen transitievergoeding voor periode van slapend dienstverband

  Minister Koolmees stelt dat werkgevers geen recht hebben op een compensatie voor de transitievergoeding over de periode dat een werknemer 'slapend' is gehouden.
 7. Wet- en regelgeving

  De regels voor AOW-gerechtigde werknemers

  Voor AOW-gerechtigde werknemers gelden andere regels voor bijvoorbeeld ontslag en premies dan voor andere werknemers.
 8. Artikel

  Procedures tegen vermogensrendementsheffing

  Recent zijn er een aantal uitspraken geweest in de procedure tegen de vermogensrendementsheffing.
 9. Artikel

  Afbouw uitbetaling algemene heffingskorting aan minstverdienende partner goedgekeurd

  De afbouw van de algemene heffingskorting aan minstverdienende partner, de zogeheten aanrechtsubsidie, is niet in strijd met internationale of Europese wetgeving.