ABAB Accountants en Adviseurs steunt KidzBase

26 april 2017

ABAB Accountants en Adviseurs steunt  jaarlijks goede doelen. Dit jaar is gekozen voor Stichting KidzBase. John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB Accountants en Adviseurs, overhandigde een cheque van € 5.000 aan Charlotte Frankort, bestuurslid van Stichting KidzBase. De Stichting gaat deze donatie inzetten voor kleinschalige projecten die het leven van kinderen meer kleur geven.

John Verhagen overhandigt cheque aan Charlotte Frankort

Stichting KidzBase ondersteunt kinderen die door een verstoorde thuissituatie niet meer kunnen opgroeien in het eigen gezin. De stichting wil door middel van kleinschalige projecten kleur geven aan het leven van beschadigde kinderen en hen zo het gevoel geven dat ze speciaal zijn. De projecten zijn gericht op het verbeteren van zelfredzaamheid en welzijn en het creëren van fijne herinneringen. Dit doen zij onder andere door het aanbieden van zwemlessen, het leveren van kleding en fietsen, het organiseren van workshops en het geven van een cadeau met Sinterklaas. De stichting bundelt haar krachten hiervoor met andere professionele organisaties.  

John Verhagen, Voorzitter Hoofddirectie van ABAB Accountants en Adviseurs: "Ons donatiebeleid is gericht op het geven van aandacht aan organisaties en personen die onze steun goed kunnen gebruiken. Dit jaar kozen we voor Stichting KidzBase. Een stichting met een doel dat perfect aansluit bij ons donatiebeleid. Wij zijn blij dat wij met onze donatie direct kunnen bijdragen aan diverse kleinschalige projecten. Wij dragen deze kinderen dan ook een warm hart toe en hopen dat wij ze op deze wijze wat meer kracht voor de toekomst geven.”

Charlotte Frankort, bestuurslid Stichting KidzBase: “Met onze inzet willen wij de maatschappij er bewust van maken dat er veel kinderen zijn die niet meer thuis kunnen opgroeien. Met een gezamenlijke inspanning kunnen we deze nieuwe generatie iets extra’s bieden. Dankzij de waardevolle bijdrage van ABAB Accountants en Adviseurs kunnen we enkele kleinschalige projecten realiseren en zo vreugde brengen in het leven van deze kinderen. Zo gaan we binnenkort enkele slaapkamers van KidzBase-kinderen opknappen om hen een eigen gezellige plek te geven waar zij zich veilig en geborgen voelen. Wij zijn ABAB en haar medewerkers hier heel dankbaar voor.”