Deelname windpark: juridische aandachtspunten

7 augustus 2023
Artikel

Steeds vaker worden grondbezitters benaderd door projectontwikkelaars voor deelname aan een windpark. Overweegt u om mee te doen een windpark? We zetten een aantal belangrijke juridische aandachtspunten voor u op een rij. 

Portretfoto van Marianne van Rooy
Neem contact op met:
Marianne van Rooy Jurist ondernemingsrecht
windmolenpark

Contractuele verplichtingen bij deelname windpark

Als een energiemaatschappij een windpark wil realiseren in een bepaald gebied, benadert zij grondbezitters in dat gebied. De bedoeling is dat er een windturbine geplaatst wordt op een stuk grond van de grondbezitter.  

De energiemaatschappij legt een overeenkomst voor, waarin afspraken staan over de vergoeding bij het plaatsen van een windturbine, de duur van de overeenkomst en de overige voorwaarden. Het is verstandig deze overeenkomst voor ondertekening door te nemen met een van onze juristen. Zo’n overeenkomst is immers bindend en heeft vaak een zeer lange looptijd. De periode van planning tot realisatie kan zomaar tien jaar in beslag nemen en de windturbine heeft gemiddeld een levensduur van zo’n vijfentwintig jaar.

Beperkingen grondbezit bij deelname windpark

U kunt  na ondertekening van de overeenkomst niet zomaar over uw grond beschikken en u moet rekening houden met de gesloten overeenkomst. Wilt u in de tussentijd de grond verkopen? Dan moet de contractuele verplichting bij de verkoop aan de koper worden overgedragen. Ook moet u meestal vooraf toestemming vragen aan de ontwikkelaar. Draagt u de verplichtingen niet over aan de kopende partij? Dan staan daar hoge boetes tegenover. Ook als u komt te overlijden, blijven de afspraken staan en moeten uw erfgenamen zich hieraan houden.

Vergoeding bij deelname windpark en overige voorwaarden

De vergoeding die u krijgt voor uw deelname in het windpark wordt vastgelegd in de overeenkomst. Bekijk goed of, wanneer en hoe deze geïndexeerd wordt. Check ook of de vergoeding achteraf nog gewijzigd kan worden. In sommige contracten is bijvoorbeeld opgenomen dat de vergoeding gewijzigd wordt op basis van de toegekende SDE-subsidie.

Naast de vergoeding is het ook belangrijk goed te kijken naar de overige voorwaarden. Zo wilt u niet dat u, na einde levensduur, opdraait voor de kosten voor het opruimen van de windturbine. Daarnaast moet u, voor het aangaan van de overeenkomst, ook schriftelijk toestemming vragen aan de bank als er nog een hypotheek op de grond zit. Banken kunnen hieraan nog wel eens extra voorwaarden stellen, bijvoorbeeld extra aflossingen op de hypotheek. 

Meer informatie of advies

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benaderd om deel te nemen aan een windpark? Laat u adviseren door een van onze juristen. Wij kunnen u informeren wat de gevolgen zijn van de afspraken in de overeenkomst en eventueel zaken laten wijzigen.

Neem voor meer informatie of advies contact op met Marianne van Rooy,  jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 013-4640117 of stuur Marianne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Marianne
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu