Tegemoetkoming en verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte

22 januari 2023
Artikel

Als werkgever bent u verplicht het loon van zieke werknemers gedurende een periode van twee jaar door te betalen. Daarnaast hebben zowel u als de zieke werknemer re-integratieverplichtingen ten behoeve van de terugkeer in het arbeidsproces. Werkgevers ervaren deze verplichtingen als omvangrijk. Dat is nadelig voor werkgevers maar ook voor werknemers, die daardoor minder snel een vast contract aangeboden krijgen.

Ondernemer werkt op laptop aan Tegemoetkoming en verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte

Knelpunten huidige situatie

Deze knelpunten weerhouden bedrijven ervan om werknemers in vaste dienst te nemen:

  • Werkgevers ervaren de verplichtingen rondom ziekte als disproportioneel.
  • Er is onduidelijkheid over de waarde van het advies van de eigen bedrijfsarts en de toets van UWV, waardoor u als werkgever ook nog voor een derde jaar loondoorbetaling (sanctie) zou kunnen opdraaien.
  • De huidige verzuimverzekeringen laten jaarlijks forse premieschommelingen zien en zijn niet altijd ‘Poortwachter-proof’.
  • De kostenvergoeding voor re-integratie is vaak zeer beperkt waardoor de werkgever, ondanks zijn verzekering, met forse re-integratiekosten geconfronteerd wordt.
  • Er is te weinig aandacht voor preventie en begeleiding bij re-integratie.
  • Werkgevers hebben vaak weinig inzicht in de verzekeringsmogelijkheden van loondoorbetaling en arbeidsongeschiktheid.

De MKB-verzuim-ontzorg-verzekering

VNO-NCW heeft samen met andere werkgeversorganisaties, de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verbond van Verzekeraars afspraken kunnen maken om deze knelpunten rondom loondoorbetaling bij ziekte op te lossen. Sinds 1 januari 2020 is daarvoor de nieuwe

MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geïntroduceerd door verzekeraars. Het doel van deze verzekering is om werknemers optimaal te ondersteunen bij werkhervatting en werkgevers zo veel mogelijk te ontzorgen bij hun verantwoordelijkheden. Alle bestaande knelpunten behoren met deze verzekering tot het verleden.

Laat u informeren en adviseren over de mogelijkheden. Zo weet u of de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering geschikt is voor uw onderneming of dat uw huidige verzekeringspakket beter past.

Meer weten?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over tegemoetkoming en verzekeringsoplossing voor loondoorbetaling bij ziekte? Onze pensioenadviseurs helpen u graag. Neem contact op met Bart van de Wouw, senior pensioenadviseur, via telefoonnummer 013-4647287 of stuur Bart een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Bart
Icoon invullen scan

Scan 'Pensioen en arbeidsongeschiktheid'

Bent u klaar voor de wijzigingen op het gebied van pensioen en arbeidsongeschiktheid?
Scan invullen
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu