Een noodplan opstellen

14 april 2020
Blog

Aanvankelijk werd gehoopt dat de coronacrisis de primair producerende bedrijven niet financieel (hard) zou raken, maar ook daar lijkt het virus toegeslagen te hebben. Na de bloemen- en de fruitsector komen nu ook de bedrijven in de (vlees)veehouderij, melkveehouderij, akkerbouw en andere sectoren aan de beurt. De stagnerende exportmogelijkheden geven prijsdruk op de af te zetten producten. En hebben hun invloed op het lopende boekjaar en hun exploitaties.

Portretfoto van Arnold de Leeuw
Neem contact op met:
Arnold de Leeuw Relatiemanager
Een noodplan opstellen

Noodplan opstellen

Door de jaren heen vragen wij ondernemers al hoe zij hun persoonlijke zaken georganiseerd hebben en wat hun wensen richting de toekomst zijn. Met name ondernemers die in een eenmanszaak hun activiteiten uitvoeren, moeten indien zij persoonlijk getroffen worden door het coronavirus hun zaken op orde hebben. Dit geldt voor inzet van externe arbeid, vervangbaarheid van hun ondernemerschap en het machtigen van personen om de continuïteit van de onderneming te waarborgen. Mijn advies is om een noodplan op te stellen voor het geval dergelijke zaken aan de orde zijn. 

Onderdelen van het noodplan

Als u als ondernemer niet meer in staat bent om de werkzaamheden binnen de onderneming invulling te geven, is het belangrijk dat uw vervanger weet dat iemand anders deze taken op zich kan nemen. Een dergelijk noodplan biedt houvast voor de uit te voeren dagelijkse, wekelijkse of maandelijkse werkzaamheden. Zet in ieder geval de volgende zaken in dit plan:
•    Wie zijn de belangrijkste contactpersonen? Hoe zijn zij bereikbaar? 
•    Wie verzorgt het landwerk? 
•    Wie is de dierenarts? 
•    Wie is uw verzekerings- of bankman?
•    Wat zijn de wachtwoorden voor systemen? 
•    Wie is beslissingsbevoegd?
Vele zaken liggen vaak al vast in uw klantdossier. Van belang is de urgentste zaken op te pakken en te bezien welke nog aandacht nodig hebben.

Liquiditeitsprognose

Financieel gezien is het goed om een liquiditeitsbegroting op te stellen om tijdig knelpunten in beeld te hebben en daarop te kunnen faciliteren. Deze begroting kunt u over het algemeen zelf invulling geven. Daarbij kunt u gebruikmaken van uw administratie voor de juiste input.

Meer weten?

Het is verstandig om een dergelijk noodplan te overleggen met uw relatiemanager of bedrijfsadviseur. Nadat de knelpunten in beeld zijn gebracht, kunnen wij u indien nodig met de juiste specialist in contact brengen. Wilt u meer informatie over het opstellen van een noodplan? Neem contact op met Arnold de Leeuw, senior relatiemanager, via telefoonnummer 0651294060 of stuur hem een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Arnold
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan