Financiële ratio’s: inzicht in financiële positie en haalbaarheid financiersaanvraag

1 mei 2023
Artikel

Financiële ratio’s geven inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming. Ook bij de beoordeling van een financieringsaanvraag spelen ze een belangrijke rol. We lichten een aantal veelgebruikte ratio’s toe en geven we tips hoe u deze ratio’s kunt verbeteren.

Portretfoto van Wendy Bekker
Neem contact op met:
Wendy Bekker Senior accountant
Financieringsaanvraag voorbereiden

Inzicht in de financiële gezondheid van uw onderneming

Bij het behandelen van een financieringsaanvraag kijkt een financier naar verschillende historische en toekomstige financieringsratio’s. Zijn de ratio’s onvoldoende? Dan verstrekt de financier de financiering niet. Ook gebruikt de financier de ratio’s om de hoogte van de te betalen rente te bepalen. Hieronder behandelen we drie ratio’s die vaak gebruikt worden bij een financieringsaanvraag.

Solvabiliteitsratio

Solvabiliteit is de verhouding van uw eigen vermogen ten opzichte van uw totale vermogen. Deze verhouding geeft aan of uw onderneming de schulden op lange termijn kan voldoen. En geeft daarmee inzicht in de weerbaarheid van uw bedrijf. Hoe hoger de solvabiliteit, des te sterker u financieel in uw schoenen staat. Ook voor financieringsaanvragen is de solvabiliteitsratio belangrijk. Een hogere solvabiliteit betekent minder risico voor een financier en een gunstigere rente voor u als ondernemer.

U berekent de solvabiliteitsratio als volgt: eigen vermogen/totale vermogen x 100%. Een solvabiliteitspercentage tussen 25% en 40% is in het algemeen ruim voldoende voor financiers.

Current ratio

De current ratio geeft inzicht in de liquiditeit van uw onderneming. Door uw vlottende activa (zoals productvoorraad en geld dat u nog van debiteuren moet krijgen) en liquide middelen af te zetten tegen uw kort vreemd vermogen (zoals bankschulden, openstaande facturen en te betalen kosten en belastingen), geeft deze ratio weer in hoeverre uw onderneming de lopende rekeningen kan betalen.

Bij een rendabel bedrijf ligt de current ratio tussen 1 en 1,5. Is de current ratio lager dan 1? Dan kan een onderneming mogelijk niet aan haar korte termijn verplichtingen voldoen.

Quick ratio

De quick ratio is een variant op de current ratio.  De berekening van de quick ratio is hetzelfde als van de current ratio, met als verschil dat uw voorraden buiten beschouwing worden gelaten bij de bepaling van uw vlottende activa. De quick ratio bepaalt in hoeverre u in staat bent om vorderingen van uw crediteuren onmiddellijk te betalen. Omdat het soms geruime tijd duurt voordat voorraden verkocht worden, worden zij niet meegenomen bij de bepaling van de vlottende activa. Voorraad is minder ‘vlot’ dan de rest van de vlottende activa; het moet namelijk eerst nog omgezet worden in liquide middelen.

Een gezonde quick ratio bedraagt 1 of hoger.

Hoe kunt u uw financiële ratio’s verbeteren?

Wilt u uw financiële ratio’s verbeteren? Dat kan op verschillende manieren, afhankelijk van uw specifieke situatie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende zaken:

  1. Kijk kritisch naar uw debiteurenbeleid. Laat uw klanten bijvoorbeeld sneller betalen en stuur op tijd herinneringen. Minder uitstaande facturen betekent meer geld op uw rekening. U hoeft dan minder geld te lenen voor werkkapitaal. Het vreemd vermogen op de balans daalt en uw financiële ratio’s stijgen.
  2. Vraag om korting bij leveranciers als u snel betaalt of rek betaaltermijnen op. Dit heeft een positieve impact op uw financiële ratio’s.
  3. Zorg voor een goede liquiditeitsbegroting. Hierdoor krijgt u inzicht in de te verwachte inkomsten en uitgaven en worden de gevolgen van seizoensinvloeden op uw beschikbare werkkapitaal duidelijk. Vanuit de liquiditeiteitsprognose kunt u de vervolgens de financiële ratio’s becijferen en beïnvloeden.

Let op: bij het berekenen van financiële ratio’s is er altijd sprake van een momentopname. De ratio’s geven inzicht in de reeds behaalde resultaten, maar bieden geen zekerheid voor de toekomst.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over financiële ratio’s of heeft u behoefte aan hulp bij het opstellen hiervan? Neem contact op met Wendy Bekker, senior accountant via telefoonnummer 024-6485807 of stuur Wendy een e-mail.

Wilt u meer weten over financiële ratio's? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wendy
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu