Transport over de weg: dit moet u weten

12 september 2021
Artikel

Bent u actief in het beroepsgoederenvervoer over de weg? Dan moet u in het bezit zijn van de Eurovergunning. De vergunningplicht geldt voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kg. 

Portretfoto van Wendy Bekker
Neem contact op met:
Wendy Bekker Senior accountant
Transport met vrachtwagen

Vervoersmogelijkheden

Bedrijven met een Eurovergunning moeten over minimaal één voertuig beschikken. Voor dit voertuig is een Eurovergunning nodig en moet in het voertuig aanwezig zijn. Hiermee mag u goederen vervoeren binnen de grenzen van de Europese Unie.

Geldigheidsduur Eurovergunning

De Eurovergunning is vijf jaar geldig en kan daarna worden verlengd. U moet te allen tijde aan de vergunningsvoorwaarden voldoen. Wijzigingen binnen uw onderneming kunnen gevolgen hebben. Treedt bijvoorbeeld de vervoersmanager (met vakdiploma) terug? Dan moet u zorgen voor een vervanger.

Kredietwaardigheid bij aanvraag Eurovergunning

Als u een Eurovergunning aanvraagt of verlengt moet u beschikken over een bedrijfskapitaal van minimaal € 9.000 als u één voertuig inzet plus € 5.000 voor elke voertuig extra. Het bedrijfskapitaal moet aanwezig zijn in de vorm van risicodragend vermogen. Dit vermogen bestaat uit het eigen vermogen, eventueel aangevuld met:

  • een achtergestelde lening;
  • de overwaarde in het trekkend materieel;
  • de overwaarde in het woonhuis (voor eenmanszaken en vennootschappen onder firma);
  • bankgaranties.

Het risicodragend vermogen toont u aan met een (openings)balans, een tussentijdse balans of de jaarcijfers, eventueel aangevuld met een vermogensopstelling en een verklaring van een AA- of RA-accountant (NBA) of een lid van NOAB of het Register Belastingadviseur. Bij aanvragen die voor 1 oktober worden ingediend, moet u gebruikmaken van een balans die niet ouder is dan twee jaar. Bij aanvragen na 1 oktober kan alleen de balans van het afgelopen jaar worden gebruikt.

Toetsing Eurovergunning

Iedere vergunninghouder wordt een keer in de vijf jaar getoetst. De Eurovergunning moet dan worden verlengd. Daarnaast toetst de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO) jaarlijks vergunninghouders die een risico zijn. Van een risicobedrijf is sprake als het eigen vermogen wordt aangevuld met een achtergestelde lening, of als de solvabiliteitsratio (eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen) minder dan 20% is  Een risicobedrijf moet dit aan de hand van financiële gegevens, zoals een jaarrekening, vermogensopstelling of belastingaangifte aantonen.

Vervoersmanager nodig bij aanvraag vergunning

Om een vergunning aan te vragen, moet uw onderneming beschikken over een vervoersmanager. Dit is de persoon die leiding geeft aan de vervoerswerkzaamheden. De vervoersmanager moet vakbekwaam zijn en in de Europese Unie wonen. De vakbekwaamheid toont u met het erkend vakdiploma Ondernemer beroepsgoederenvervoer over de weg. Als u als eigenaar, vennoot of directeur zelf het vakdiploma bezit, dan bent u de interne vervoersmanager. Is de onderneming niet zelf in het bezit van het vakdiploma? Dan kunt u een vervoersmanager aantrekken, bijvoorbeeld een bedrijfsleider of externe inhuren.

Coulanceregeling bij verlenging vergunning

NIWO heeft 20 april 2020 een coulanceregeling in het leven geroepen voor bedrijven die een verlenging van hun vergunning moesten indienen. Heeft u als transporteur een verlenging van uw vergunning aangevraagd en voldeed u tijdelijk niet meer aan alle eisen voor vergunningverlening in verband met de coronacrisis? Dan werd door de NIWO een coulanceregeling toegepast, ook voor risicobedrijven. Bedrijven die hiervoor in aanmerking komen moeten voor 1 oktober 2021 alsnog de benodigde financiële stukken overleggen.

Voertuigregister vanaf mei 2022 verplicht

In het online voertuigregister geeft u de kentekens van voertuigen op, waarvoor een vergunningbewijs is afgegeven. Het voertuigregister wordt op 22 mei 2022 actief. Het voertuigregister komt als module op het NIWO-ondernemersloket te staan. Om in te loggen heeft u eHerkenning op niveau 3 (EH3) nodig. 

Digitaal netwerk ERRU

ERRU is een digitaal netwerk van gekoppelde nationale registers binnen de EU. Daarin zijn alle vergunninghouders in het wegvervoer opgenomen en worden overtredingen van de vervoerswetgeving bijgehouden. Overtredingen worden via een strafpuntensysteem naar zwaarte gewaardeerd. Komt u als ondernemer aan het plafond? Dan kan dat leiden tot schorsing of intrekking van de vergunning. Dit geldt ook voor de vervoersmanager, die kan ongeschikt worden verklaard. De hoogte van het plafond is afgestemd op de grootte van het bedrijf. Strafpunten blijven twee jaar in het systeem staan, daarna vervallen ze.

Tips

  • Wees goed op de hoogte van de ERRU regelgeving
  • Organiseer bijeenkomsten binnen uw bedrijf om de ERRU regelgeving te bespreken
  • Maak afspraken met uw opdrachtgevers inzake ERRU

Meer weten?

Heeft u advies nodig over het aanvragen of het verlengen van de Eurovergunning, dan staan wij voor u klaar. Neem contact op met Wendy Bekker, senior accountant, via telefoonnummer 024-6485807 of stuur Wendy een e-mail.

Wilt u meer weten over de vergunningplicht? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Wendy
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan