Duurzame inzetbaarheid? Zorg voor strategische personeelsplanning

14 februari 2024
Artikel

Werknemers gaan steeds later met pensioen. Economische en technologische ontwikkelingen vragen om andere kennis en vaardigheden. Voor u als werkgever is het belangrijk ervoor te zorgen dat uw medewerkers duurzaam inzetbaar blijven. Een strategische personeelsplanning helpt.

Portretfoto van Corry Verhoeven
Neem contact op met:
Corry Verhoeven HX-adviseur
Oudere werknemer achter bureau

Wat is duurzame inzetbaarheid?

Duurzame inzetbaarheid, wat is dat eigenlijk? Het betekent dat u uw medewerkers helpt om tot hun pensioen productief te kunnen zijn, en dat in goede gezondheid. U geeft hen daarbij zelf de regie.

Waarom is het belangrijk dat mijn personeel duurzaam inzetbaar is?

Uw medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal van uw bedrijf. Op een steeds krapper wordende arbeidsmarkt is het van belang om talenten te behouden en ze te laten leren, ontwikkelen en doorstromen. Door de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd moeten medewerkers steeds langer doorwerken. De wereld en de maatschappij veranderen, uw medewerkers moeten meekunnen met deze veranderingen en ontwikkelingen. Door uw personeel duurzaam inzetbaar te maken, helpt u uw medewerkers én uw onderneming.

Strategische personeelsplanning

Veel werkgevers uit het midden- en kleinbedrijf focussen zich alleen op de instroom van werknemers, niet op doorstroom en uitstroom. Afhankelijk van de functie is het raadzaam om op een bepaald moment te kijken of een werknemer tot zijn of haar pensioen kan blijven werken. Lukt dat niet, dan kunt u de werknemer begeleiden en faciliteren bij doorstroom of uitstroom. Dit noemen we IDU (instroom, doorstroom, uitstroom). Het HR-instrument dat hierbij gebruikt wordt, is de IDU-matrix. Deze helpt u om inzicht te krijgen in (ontwikkelingen van) het aanbod van personeel binnen uw bedrijf.

Een andere methode om zicht te krijgen op door- en uitstroom is het Human Resources Performance Potentieel Portfolio (HR3P). Een soort sterkte-zwakteanalyse van uw personeelsbestand. De scores per medewerker worden gewogen op basis van het functioneren en het ontwikkelingspotentieel. Op basis van deze gegevens kunt u maatregelen nemen.

Kleine veranderingen van grote betekenis

Duurzame inzetbaarheid gaat verder dan strategische personeelsplanning. Gezondheid, betrokkenheid, werkplezier, ontwikkeling en fysieke belasting zijn belangrijke speerpunten. Kleine veranderingen zijn daarbij vaak al van grote betekenis voor uw medewerkers. Denk aan het aanbieden van fruit, samen sporten of hulp bij stoppen met roken. Maar ook een functiegebouw met functieomschrijvingen dat duidelijkheid geeft over wie, wat doet en welke mogelijkheden er zijn om door te groeien, draagt bij aan duurzame inzetbaarheid.

ABAB en duurzame inzetbaarheid

De adviseurs van ABAB Salaris- en Personeelsdiensten kunnen u op diverse manieren ondersteunen bij het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel. Denk aan:

  • loopbaangesprekken met medewerkers;
  • diverse assessments, zowel individueel als met het hele team;
  • advies over het bevorderen van werkplezier;
  • advies over duurzame inzetbaarheid vanuit fiscaal oogpunt;
  • het opstellen van duurzame functieprofielen en bijbehorend salarisgebouw;
  • het managen van instroom, doorstroom en uitstroom.

Subsidie voor duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden

Via de  Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) kunt u subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van uw werknemers vergroten. Daarnaast kunt u de subsidie gebruiken om oudere werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Via de MDIEU ontvangt u 50% van de subsidiabele kosten, met een minimaal subsidiebedrag van € 75.000. Er is geen maximum aan dit bedrag, zolang de kosten redelijk opwegen tegen de verwachte impact. U kunt de subsidie aanvragen van 2 april tot en met 26 april en van 2 september tot en met 27 september 2024.

Meer weten over duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

ABAB is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over het duurzaam inzetbaar houden van uw personeel? Of bent u benieuwd hoe u de MDIEU goed kunt inzetten? Neem contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur bij ABAB HX Advies, via telefoonnummer 06-51367591 of stuur Corry een e-mail.

Wilt u weten op welke manier wij u kunnen ondersteunen bij duurzame inzetbaarheid van uw personeel?

E-mail Corry
Download whitepaper

Het MDIEU subsidie stappenplan

De weg naar écht duurzame inzetbaarheid
Download het gratis MDIEU-stappenplan.
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan