Artikelen

842 artikelen
 1. Artikel
  28 februari 2024

  Onbelaste verblijfskostenvergoedingen, ook voor chauffeurs zonder cao

  Chauffeurs ontvangen vaak een onbelaste verblijfskostenvergoeding op grond van de cao Beroepsgoederenvervoer. Soms kunt u een onbelaste vergoeding ook toekennen als de cao niet van toepassing is.
 2. Artikel
  27 februari 2024

  Bereid uw onderneming voor op de Wtp met een impactanalyse

  De Wet toekomst pensioenen kan tot hoge pensioen- en/of compensatielasten leiden. Voorkom dit met een impactanalyse.
 3. Artikel
  26 februari 2024

  Gegevensuitwisseling digitale platforms en btw

  Sinds 1 januari 2023 moeten platformexploitanten verkopersgegevens bijhouden en vanaf 1 januari 2024 moeten ze deze aan de Belastingdienst rapporteren, maar niet iedereen valt onder deze verplichting.
 4. Artikel
  26 februari 2024

  Vennootschapsbelastingplicht bij stichting en vereniging

  Stichtingen en verenigingen zijn vennootschapsbelasting verschuldigd voor zover zij een onderneming drijven. Wat betekent dit? En hoe voorkomt u als bestuurder fiscale risico’s?
 5. Artikel
  22 februari 2024

  Geworteld in traditie, geëvolueerd door innovatie: salarisadministratie door de tijd heen

  Van bruine geldzakjes met een loonstrookje erin tot een digitale salarisadministratie. Hoe heeft onze salarisadministratie zich de afgelopen decennia ontwikkeld?
 6. Artikel
  21 februari 2024

  Voorkom financiële zorgen na uw overlijden

  Heeft u iets geregeld om te voorkomen dat uw partner in dat geval in financiële problemen komt? Een overlijdensrisicoverzekering kan uitkomst bieden.
 7. Artikel
  21 februari 2024

  Niet gewerkt, toch loon?

  Sinds januari 2020 bent u als werkgever verplicht om aan de werknemer het loon te betalen, ook als uw werknemer de arbeid niet verricht. Toch zijn er uitzonderingen op deze regel.
 8. Artikel
  21 februari 2024

  Btw werkzaamheden in het buitenland? Houd hier rekening mee

  Verricht u als ondernemer werkzaamheden in het buitenland? Houd dan goed in de gaten welke btw-regels voor u gelden.
 9. Artikel
  21 februari 2024

  Pacht en fosfaatrechten: wat vindt de Hoge Raad?

  Er is geen wettelijke verplichting voor de pachter om bij einde pacht fosfaatrechten over te dragen aan de verpachter. Onlangs heeft de Hoge Raad een standpunt hierover ingenomen.