Waardeverhogende factoren voor uw bedrijf

4 juli 2023
Artikel

Bedrijfswaardering gebeurt vaak naar aanleiding van een specifieke situatie, zoals een voorgenomen bedrijfsoverdracht of -verkoop. Een waardering is echter ook heel waardevol als vertrekpunt van waardecreatie voor uw bedrijf. Zo’n waardering legt immers de sterktes en zwaktes van uw bedrijf bloot. Hierdoor ziet u concreet waaraan u kunt werken om uw bedrijf sterker te maken. Wacht niet tot vlak voor het moment van verkoop. Het proces kost tijd en bijsturen is dan niet meer mogelijk.

Portretfoto van Rob van Boxtel
Neem contact op met:
Rob van Boxtel Senior corporate finance adviseur
Ondernemer en medewerker in gesprek over waardeoptimalisatie

Waardecreatie

Waardecreatie gaat niet alleen over meer omzet of minder kosten. Een goede organisatie van uw bedrijf vormt de basis voor een succesvol en waardevol bedrijf. U kunt hierbij denken aan vragen als:

  • In hoeverre is het succes van het bedrijf heel erg afhankelijk van uw eigen aanwezigheid?
  • Waarvan is de relatie met uw afnemers en leveranciers afhankelijk en wat ligt hiervan (contractueel) vast?
  • Wat is de kwaliteit van uw personeelsbestand (leeftijdsopbouw, ziekteverzuim, personeelsdossiers, periodieke gesprekken, duurzame inzetbaarheid, imago op de arbeidsmarkt, et cetera)?
  • Hoe ziet uw concurrentiepositie eruit en welke vooruitzichten bieden uw producten op de markt?
  • Is uw ICT-infrastructuur op orde en wat doet u met de beschikbare data?
  • Is er voldoende relevante managementinformatie beschikbaar?
  • Welke managementinformatie vindt u relevant om richting te geven aan uw strategie?
  • Speelt duurzaamheid op uw bedrijf een rol en zo ja, hoe?
  • Is er een duidelijke bedrijfsstrategie? Is deze bekend bij het personeel en kunnen uw werknemers de vertaalslag maken naar hun takenpakket?
  • Wat is de bedrijfscultuur en is uw visie hierop dezelfde als die van uw stakeholders en personeel?

Kijk met bedrijfskundige bril

Kijk met een bedrijfskundige bril naar uw bedrijf. Zo maakt u concreet welke value drivers binnen uw bedrijf bepalend zijn en welke kwetsbaarheden er zijn. Het is belangrijk om zo veel mogelijk kwetsbaarheden van uw bedrijf te verbeteren of te verhelpen. Als ondernemer heeft u vaak niet alle kwetsbaarheden concreet in beeld. Dat maakt het uitermate lastig om gestructureerd en planmatig te werken aan de verbetering van uw organisatie. De dagelijkse bedrijfsvoering gaat immers ook gewoon door. Een (bedrijfskundig) adviseur kan u hierbij begeleiden.

Verbeteringen met meest positieve effect

Bepaal welke verbeteringen het meest positieve effect op uw bedrijf hebben. Omdat u uw bedrijf en sector het beste kent, bent u hierin uiteraard zelf ook een belangrijke schakel. Bovendien kunnen de gewenste of noodzakelijke verbeteringen niet geïmplementeerd worden zonder het juiste draagvlak en de betrokkenheid van u en uw medewerkers. Sommige verbeteringen leveren met een lage inspanning een groot resultaat op, dit zijn de quickwins. Meestal kan de organisatie die eenvoudig zelf doorvoeren. Als het gaat om grotere, complexere veranderingen, is het beter om een projectmatige aanpak te volgen. Er zijn dan vaak meer afdelingen bij betrokken en er is meer geld en tijd mee gemoeid. Omdat het organisaties soms ontbreekt aan de tijd en expertise om dit ‘erbij ‘ te doen, kan een externe projectleider uitkomst bieden.

Projectmatig gericht verbeteringen doorvoeren vergt een investering in tijd en geld en dit wilt u bij een uiteindelijke verkoop terugverdienen.  Als ondernemer speelt u hierin een heel belangrijke rol. Verandering van processen binnen uw bedrijf begint bij intrinsieke motivatie van uzelf. U bent immers ook degene die het bedrijf heeft gebracht waar het nu staat. Het belang van het veranderen van onderdelen hiervan, moet u gemotiveerd uitdragen naar uw personeel. Anders blijft alles zoals het was en heeft de investering in tijd en geld geen toegevoegde waarde.

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over waardeoptimalisatie bij bedrijfsverkoop? Neem contact op met Rob van Boxtel, senior corporate finance adviseur, via telefoonnummer 013-4647231 of stuur Rob een e-mail.

Wilt u advies over hoe u uw ondernemingswaarde kunt optimaliseren? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rob
Portretfoto van Rob van Boxtel
Senior corporate finance adviseur
Bel
0651337849
Icoon whitepaper

Vier fasen om te komen tot succesvolle bedrijfsverkoop

Download het gratis whitepaper
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu