SLIM subsidie, voor leren en ontwikkelen van uw personeel

Wilt u investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen. Met de SLIM subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Portretfoto van Patrick Verschure
Neem contact op met:
Patrick Verschure Consultant innovatie
medewerkers krijgen alle kans om te groeien en ontwikkelen

Investeren in de ontwikkeling van uw medewerkers in 2024

Wilt u investeren in de ontwikkeling van u medewerkers en dus in uw onderneming? Dan mag u de subsidie Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in het mkb (SLIM) niet missen. Met de SLIM subsidie wil het kabinet leren en ontwikkelen in het mkb de normaalste zaak van de wereld maken.

Voor wie is de SLIM subsidie?

Alle mkb-ondernemers kunnen aanspraak maken op het subsidieprogramma. Voor ondernemers actief in de landbouw, horeca of recreatiesector geldt dat ook grootbedrijven een aanvraag mogen indienen. Verder kunt u ook als samenwerkingsverband een aanvraag indienen. In een samenwerkingsverband kunnen naast twee mkb-bedrijven ook werkgevers- en werknemersverenigingen, onderwijsinstellingen en een O&O- fonds (een stichting die door sociale partners bestuurd wordt) deelnemen.

Welke activiteiten komen in in aanmerking voor subsidie?

De activiteiten die in aanmerking komen voor SLIM subsidie moeten aansluiten bij tenminste één van de volgende omschrijvingen:

  • Het doorlichten van uw onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan. Dit plan moet inzicht geven in de scholingsbehoefte van uw medewerkers.
  • Het laten opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor uw medewerkers.
  • Het bieden van ondersteuning bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen.
  • Het aanbieden van praktijkleerplaatsen voor een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Een project waarvoor een mkb-onderneming subsidie aanvraagt mag maximaal twaalf maanden duren. Een project uitgevoerd door een grootbedrijf of samenwerkingsverband mag maximaal 24 maanden in beslag nemen.

Wat is de hoogte van de subsidie?

Het subsidiepercentage kan oplopen tot maximaal 80% van de subsidiabele kosten. De subsidie voor enkelvoudige bedrijven bedraagt maximaal € 24.999. Voor samenwerkingsverbanden kan de subsidie oplopen tot maximaal € 500.000.

Tip

Samenwerkingsverbanden konden al een voorschot krijgen op het aangevraagde subsidiebedrag. Sinds 2023 geldt dat ook voor mkb'ers die zelfstandig een aanvraag indienen. Zij kunnen een voorschot krijgen van 50% over het subsidiebedrag. Volledig voorfinancieren hoeft dus niet meer.

Looptijd en deadlines SLIM subsidie

De SLIM subsidie kent elk jaar drie openstellingen. Ben u mkb-ondernemer? Dan kunt u een aanvraag indienen van 1 maart tot en met 28 maart en van 2 september tot en met 30 september. Voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven is de regeling geopend van 3 juni tot en met 31 juli.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Bij overtekening van het budget vindt loting plaats onder alle gedurende het volledige tijdvak ingediende aanvragen.

Van aanvraag tot uitvoering

Onze HX-adviseurs ondersteunen u graag bij het opzetten en uitvoeren van activiteiten waarvoor u SLIM subsidie kunt aanvragen. Neem contact op met Corry Verhoeven, HX-adviseur, via telefoonnummer 06-51367591 of stuur Corry een e-mail.

Daarnaast kunnen we ook de subsidie zelf voor u aanvragen. De consultants van Epiic, dochteronderneming van ABAB, hebben veel ervaring met deze subsidie en nemen u het gehele traject uit handen, van subsidieaanvraag tot eindverantwoording. Zo vergroot u de kans op een succesvol SLIM-project!

Wilt u meer weten over de SLIM subsidie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Patrick
Download whitepaper

Het MDIEU subsidie stappenplan

De weg naar écht duurzame inzetbaarheid
Download het gratis MDIEU-stappenplan.
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan