Mogelijkheden werknemersparticipatie voor familiebedrijven

8 juli 2019
Artikel

Eén van de drijfveren van familiebedrijven is het behouden van de bedrijfscultuur voor de lange termijn. Deze bedrijfscultuur wordt niet alleen gedragen door de familieleden die in het bedrijf werken, maar ook werknemers vervullen hierin een belangrijke rol. Op de huidige, krappe arbeidsmarkt is het belangrijk om deze sleutelfiguren te binden aan uw bedrijf. Dit helpt u bij het behalen van uw langetermijndoelen. Werknemersparticipatie kan hiervoor een goed instrument zijn. 

Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Geschreven door:
Gert-Jan Haanen Directeur consultancy
werknemersparticipatie

Kies de variant die bij uw onderneming past

U bent gewend dat u het als familie voor het zeggen heeft in uw bedrijf en dat de winst aan u toekomt.  Als u overweegt om werknemersparticipatie als instrument in te zetten, is het prijsgeven van zeggenschap en/of een deel van de winst een belangrijk bezwaar. Ook de onbekendheid met de verschillende mogelijkheden van werknemersparticipatie speelt een rol. Deze bezwaren zijn te overzien als u de voor u best passende variant kiest.

Categorieën werknemersparticipaties

Werknemersparticipaties zijn er in drie categorieën.

  • (Certificaten van) aandelen, al dan niet met stemrecht.
  • Werknemersparticipaties gerelateerd aan aandelen, zoals opties.
  • Werknemersparticipaties gerelateerd aan de winst, zoals bonussen die afhankelijk zijn van het totaalresultaat of het resultaat van een afdeling.

Werknemersparticipaties in of gerelateerd aan aandelen

Participaties in of gerelateerd aan aandelen, zijn qua vormgeving vaak behoorlijk complex. Anderzijds bieden die de medewerker vaak pas voordeel op de langere termijn. Medewerkers die hiervoor kiezen, hebben dus naar verwachting een langeretermijnhorizon en kiezen bewust voor een relatief lang dienstverband. Dit is positief voor u als werkgever. Ook werkt dit soort regelingen niet in de hand dat medewerkers ongewenst gedrag laten zien omwille van individueel kortetermijnsucces, terwijl dit vaak haaks staat op de langetermijnvisie van het bedrijf.

Werknemersparticipaties gerelateerd aan de winst

Participaties die gerelateerd zijn aan de winst, zijn een stuk eenvoudiger vorm te geven. Hierdoor zijn ze ook eenvoudig inzetbaar richting werknemers. Tegelijkertijd kan zo’n soort regeling ongewenst gedrag in de hand werken, omdat medewerkers heel erg gefocust zijn op het behalen van hun target en daarmee wellicht andere bedrijfsbelangen over het hoofd zien. Bovendien zorgen bonusregelingen geregeld voor liquiditeitsproblemen binnen een bedrijf. Bonussen moeten immers op het afgesproken tijdstip in cash worden uitgekeerd en dat geld moet er dan natuurlijk wel zijn.

Fiscale invulling

Doordat er verschillende mogelijkheden zijn, is er vanuit fiscaal en juridisch oogpunt altijd invulling te geven aan de wensen van werkgever (familie) en werknemer. Vaak ligt de focus op het fiscaal zo gunstig mogelijk inrichten van de participaties, waarbij de zeggenschap volledig bij de familie blijft. Deze keuze resulteert niet zelden in een complexe regeling, omdat er bijvoorbeeld jaarlijks een bedrijfswaardering moet worden gemaakt of doordat de medewerkers de regeling niet goed begrijpen en daardoor huiverig zijn om hiervoor te kiezen. Terwijl het invoeren van medewerkersparticipaties juist zou moeten bijdrage aan uw positie als aantrekkelijke werkgever op de arbeidsmarkt.

Bedrijfsovername als aandachtspunt

Een belangrijk aandachtspunt dat bij de afwegingen moet worden meegenomen, is een mogelijke overname. Er is veel dynamiek op de overnamemarkt. Ook ondernemers die in eerste instantie helemaal niet van plan zijn hun bedrijf te verkopen, kunnen ineens in een situatie terechtkomen die hen ertoe dwingt deze afweging te maken. Of een bedrijf aantrekkelijk is om te kopen, wordt door potentiële kopers op allerlei aspecten getoetst. Eén van deze aspecten is de eventuele aanwezigheid van werknemersparticipaties. Complexiteit en inpasbaarheid in het bedrijf van de koper kunnen de waarde van het te kopen bedrijf beïnvloeden. Een gangbare en flexibele regeling levert bij een mogelijke verkoop dan ook minder problemen op.

Juiste keuze maken

Met de geschetste aandachtspunten en verstandige keuzes op fiscaal en juridisch vlak kunnen participaties een mooi instrument zijn om goede en tevens schaarse medewerkers te binden aan uw bedrijf. Wilt u werknemersparticipaties inzetten? Bekijk dan goed hoe u dit kunt vormgeven en zoek een goede balans tussen juridische en fiscale optimalisatie enerzijds en praktische gevolgen anderzijds.

Wilt u meer weten over werknemersparticipatie? Neem dan contact op met Gert-Jan Haanen via telefoonnummer 040-2942643 of stuur Gert-Jan een mail.

Ook interessant voor u:

Wilt u meer weten over werknemersparticipatie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Gert-Jan
Portretfoto van Gert-Jan Haanen
Directeur consultancy
Bel
040-2942643
Icoon video bekijken

Wilt u meer weten over medewerkersparticipatie?

Drie specialisten vertellen u meer over de aanpak.
Bekijk het webinar
Aanmelden e-mailnieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws en ontwikkelingen via onze maandelijkse e-mailnieuwsbrief
Meld u direct aan