Fiscale aandachtspunten bij werknemersparticipatie

12 januari 2023
Artikel

Krijgt uw werknemer aandelen of certificaten in uw onderneming of een gelieerde vennootschap? Dan heeft dat fiscale gevolgen voor uw bedrijf en uw werknemer. Het is belangrijk om deze gevolgen goed in beeld te hebben voordat u uw plannen uitvoert. Enkele belangrijke fiscale aandachtspunten voor u op een rij.

Portretfoto van Rolf Brouwer
Rolf Brouwer Senior belastingadviseur
werknemers in gesprek

Loon uit dienstbetrekking

Bij werknemersparticipatie kan sprake zijn van belast loon uit dienstbetrekking. Dit is bijvoorbeeld het geval als u aandelen tegen een koopsom lager dan de waarde in het economisch verkeer verstrekt. Het verschil is dan het voordeel van uw werknemer en wordt op het moment van verkrijging belast met loonheffing. Als werkgever moet u loonheffing over het voordeel afdragen. Omdat u op de aandelen zelf geen loonbelasting kunt inhouden, moet u deze verhalen op uw werknemer of bruteren als de loonbelasting voor rekening van u als werkgever komt. Dit laatste is voor u zeer kostbaar.

Financiering van werknemersparticipatie

Als u (een deel van) de koopsom van de aandelen die uw werknemer in het kader van werknemersparticipatie verwerft financiert, dan moet u van de Belastingdienst een (doorgaans) zeer hoge rente berekenen, om te voorkomen dat het volledige risico feitelijk bij u als werkgever achterblijft. Gebeurt dit niet, dan kan de inspecteur ook hier een loonvoordeel belasten. Om dit te voorkomen moet uw werknemer een wezenlijk deel van de koopsom buiten u om financieren.

Lucratief belang

Een werknemersparticipatieregeling kan ook gekwalificeerd worden als een lucratief belang. Hierbij worden voordelen die niet in verhouding staan tot de omvang van de investering en het daarmee gelopen risico belast met inkomstenbelasting in box 1 tegen het progressieve tarief van maximaal 49,50% (2023). Dit kan spelen bij verschillende vormen van participatie als dit een beloning is voor werkzaamheden van uw werknemer en waarbij deze een onevenredig hoog rendement kan behalen zonder dat hij een reëel risico loopt. Een (te) lage rente op de werkgeverslening in combinatie met geen of relatief beperkte inbreng van eigen vermogen door uw werknemer, kan leiden tot het standpunt dat sprake is van lucratief belang. Als uw werknemer de aandelen in de onderneming indirect via een personal holding gaat houden, kan de effectieve belastingdruk onder voorwaarden worden beperkt tot 26,90%.

Aftrekbeperking vennootschapsbelasting

Op grond van de wet vennootschapsbelasting zijn de kosten die samenhangen met de verstrekking van aandelen aan werknemers niet aftrekbaar. Hieronder vallen bijvoorbeeld de loonkosten wanneer de aandelen gratis worden verstrekt of tegen een koopsom lager dan de waarde in het economische verkeer. Als alternatief voor het gratis verstrekken van de aandelen wordt in sommige gevallen aan de werknemer een bonus toegekend waarmee de werknemer de aandelen verwerft. Ook worden soms bestaande bonusregelingen gebruikt zodat medewerkers aandelen kunnen kopen. Afhankelijk van de participatievoorwaarden vallen deze bonussen soms ook onder de aftrekbeperking.

Rol Belastingdienst

In de praktijk wordt een werknemersparticipatieplan vaak afgestemd met de Belastingdienst. Afstemmingstrajecten met de Belastingdienst over de waardering en over de vraag of er al dan niet sprake is van loon uit dienstbetrekking, lucratief belang en/of niet aftrekbare kosten, kunnen complex zijn. De Belastingdienst heeft tegenwoordig veel kennis over bedrijfswaarderingen en hanteert hierbij interne richtlijnen die inspecteurs moeten uitdragen. Overweegt u uw werknemers te laten participeren in uw onderneming en wilt u weten hoe u dit het beste kan vormgeven? Laat u adviseren.

Meer weten of advies?

Wilt u meer weten over de fiscale aandachtspunten bij werknemersparticipatie? Voorkom verrassingen achteraf en laat u goed adviseren door een van onze fiscale adviseurs. Neem contact op met Rolf Brouwer, senior belastingadviseur, via e-mail.

Wilt u meer weten over werknemersparticipatie? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rolf
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan