Btw-tarieven in de paardenbranche: een overzicht

5 september 2022
Artikel

De paardenbranche heeft te maken met verschillende btw-tarieven. Met welke btw-regels moet u als hippische ondernemer rekening houden? Hierbij een overzicht op hoofdlijnen.

Profielfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
Btw-tarieven in de paardenbranche: een overzicht

9% btw

Over de volgende producten en diensten bent u 9% btw verschuldigd:

 • de zuivere opfok van jonge paarden voor derden. De opfokfase eindigt als een startpas wordt aangevraagd of het paard ouder dan vijf jaar wordt;
 • africhting van jonge paarden. De africhtingsfase mag niet langer dan zes maanden duren en eindigt als een startpas wordt aangevraagd of als het paard ouder dan vijf jaar wordt; 
 • de levering van een fokmerrie of dekhengst die uitsluitend bestemd is voor de fokkerij;
 • de levering van sperma of een embryo;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de slacht;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de landbouw;
 • het gelegenheid geven tot sportbeoefening, bestaande uit het mogen gebruiken (geen alleenrecht) van een rij-accommodatie en overige faciliteiten; het geven van instructie vanuit een eigen of gehuurde locatie en het maken van buitenritten met begeleiding vanuit een sportaccommodatie (manege/pensionstal).

Belangrijke wijziging verlaagd btw-tarief

Vanaf 1 januari 2025 wordt het verlaagde btw-tarief, het 9% tarief, op het leveren agrarische goederen afgeschaft. De impact voor de paardenhouderij vindt u in het volgende artikel:  Wijzigingen in het btw-tarief voor de paardenhouderij vanaf 2025

21% btw

Over de volgende producten en diensten bent u 21% btw verschuldigd:

 • het trainen van een paard;
 • de levering van een paard bestemd voor de sport/recreatie;
 • het voeren van de paarden en/of toezicht houden;
 • de stalling van het paard als het geen eigen box heeft;
 • de vergoeding voor bemiddeling;
 • het leasen van een paard;
 • de deelnamevergoeding voor wedstrijden en/of evenementen;
 • in groepsverband stallen/inscharen van paarden die niet in de opfokfase verkeren, bijvoorbeeld pensioenpaarden.

Vrijgesteld van btw

U bent vrijgesteld van btw bij de volgende producten en diensten:

 • de verhuur van een vaste paardenbox voor pensionstalling;
 • de verhuur (alleenrecht) van rij-accommodatie en overige faciliteiten;
 • prijzengeld.

0% btw

U bent 0% btw ‘verschuldigd’ in het geval u:

 • een paard/sperma/embryo verkoopt aan een afnemer gevestigd in een niet EU-land (let op: dus ook naar het Verenigd Koninkrijk);
 • een paard/sperma/embryo uitvoert verkoopt aan een ondernemer in een EU-land (intracommunautaire transactie).

Let op: voor het toepassen van 0% btw moet aan aanvullende voorwaarden worden voldaan. 

Btw-tarief bij verkoop aan een particulier in de EU

Verkoopt u een paard aan een particulier dan geldt in principe het btw-tarief van het EU-land waar het paard naartoe wordt vervoerd. Dit is alleen van toepassing indien u als leverancier het transport naar de afnemer direct of indirect (mee) regelt. Bij vervoer geregeld door de afnemer (afhalen), is Nederlandse btw van toepassing.

Diensten 

De hiervoor genoemde Nederlandse btw-percentages voor diensten (opfokken, trainen, pensionstalling) zijn van toepassing op particulieren ongeacht waar deze woonachtig zijn. Indien de diensten worden verricht aan ondernemers binnen de EU kan de btw in principe worden verlegd naar de afnemer. Bij dienstverlening aan ondernemers buiten de EU is de btw niet aan de orde en dus out of scope.

Margeregeling

Normaal gesproken, berekent u de btw over het gehele verkoopbedrag. De margeregeling betreft echter een regeling met betrekking tot de waarde waarover u btw berekend. De margeregeling mag worden toegepast indien u het betreffende paard heeft ingekocht van een particulier en u beschikt over een zogenoemde inkoopverklaring. In die situatie heeft u bij aankoop geen btw kunnen verrekenen en kunt u bij verkoop volstaan met het afdragen van btw over de winstmarge. Op de factuur zet u geen afzonderlijke btw, maar de term ‘margeregeling van toepassing’.

Meerdere btw-tarieven van toepassing

Handel
Als een dekhengst of fokmerrie naast het gebruik in de fokkerij ook in de sport actief is, mag de prijs voor het paard gesplitst worden met verschillende btw-tarieven. Bij een dekhengst wordt dan 75% van de koopprijs met 9% btw belast en de resterende 25% met 21% btw. Voor de verkoop van een fokmerrie wordt de ene helft met 9% btw belast en de andere helft met 21% btw. In dergelijke gevallen moet er bij de verkoop een verklaring worden meegeleverd waarin staat waarvoor het paard wordt gebruikt.

Pensionstalling
Bij pensionstalling mag u de vergoeding verdelen naar verschillende prestaties. De richtlijn van de Belastingdienst is als volgt:

Ruitersportcentra met pensionstalling en buiten- en binnenrijbaan:

 • 1/3 verhuur box: vrijgesteld van btw
 • 1/3 gelegenheid bieden tot sportbeoefening: 9% btw
 • 1/3 overige prestaties: 21% btw

Ruitersportcentra met pensionstalling en alleen een buitenrijbaan:

 • 35% verhuur box: vrijgesteld van btw
 • 12,5% gelegenheid bieden tot sportbeoefening: 9% btw
 • 52,5% overige prestaties: 21% btw

Ruitersportcentra met pensionstalling en geen rijbaan:

 • 35% verhuur box: vrijgesteld van btw
 • 65% overige prestaties: 21% btw

Meer weten?

Wilt u meer weten over de btw-tarieven voor hippische ondernemers? Neem dan contact op met Anne Kin, internationale btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail

Wilt u meer weten over de btw-tarieven in de paardenbranche? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu