Nieuwe btw-regels bij het leveren van paarden of paardrijartikelen aan buitenlandse afnemers

9 november 2021
Artikel

Binnen de paardenbranche gelden verschillende btw-tarieven. Met het oog op de veranderende wetgeving in de e-commerce vindt er per 1 juli 2021 een wijziging plaats binnen het btw-systeem. Die heeft ook invloed op de paardenbranche. Wat betekenen deze veranderingen voor u? 

Portretfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Belastingadviseur
Paard loopt naar trailer

Btw-tarieven in de paardenbranche

Binnen de paardenbranche gelden verschillende soorten btw-tarieven. Afhankelijk van de situatie is er namelijk 21%, 9% of 0% btw verschuldigd. Daarnaast zijn bepaalde producten en diensten vrijgesteld van btw. Door de nieuwe e-commercewetgeving geldt vanaf 1 juli 2021 btw-tarief van het EU-land waar de particuliere afnemer woont of is gevestigd. Dit is echter alleen van toepassing als u als leverancier het transport (in)direct (mee)regelt. Regelt de afnemer het vervoer zelf? Dan gelden de Nederlandse btw-regels.

De levering van paarden

Bij de levering van paarden moet u onderscheid maken tussen de levering aan ondernemers en de levering aan particulieren (niet btw-ondernemers):

Levering paard aan ondernemer binnen de EU

De nieuwe e-commerceregelgeving geldt niet voor het leveren van paarden aan ondernemers in andere landen van de Europese Unie. Dit betekent dat de huidige regelgeving voor ondernemers blijft gelden. Of iemand voor de btw ondernemer is, kunt u nagaan door het btw-nummer op te vragen en te controleren in de Europese database. De levering van een paard aan buitenlandse ondernemers is in veel gevallen een intracommunautaire levering. Dat is een levering van goederen binnen Europa tussen verschillende ondernemers. Deze levering is belast met 0% btw (nultarief). Is er sprake van een marge-paard? Dan wordt er afgeweken van de hoofdregel. Bij een marge-paard wordt er geen btw gefactureerd, maar berekent de leverancier deze zelf en draagt hij die ook af in Nederland. Bij een intracommunautaire levering moet u wel het nultarief kunnen aantonen. De Europese belastingdiensten handhaven hier steeds strenger op. Let extra op als uw afnemer zelf het paard komt halen. Overleg met uw belastingadviseur of u voldoet aan de bewijsvoering voor het nultarief bij een intracommunautaire levering.

Levering paard aan ondernemers buiten de EU

De levering van paarden aan ondernemers buiten de Europese Unie is geen intracommunautaire levering van goederen. Een intracommunautaire levering vindt namelijk altijd plaats tussen ondernemers binnen Europa. De levering van een paard aan een ondernemer die buiten de Europese Unie is gevestigd, is een uitvoerlevering (ook wel: ‘exportlevering’). U moet daarbij rekeninghouden met verschillende uitvoerformaliteiten en regels om het nultarief (0% btw) te kunnen toepassen op uw levering. U moet kunnen aantonen dat het paard daadwerkelijk de EU heeft verlaten. Het maakt voor een uitvoerlevering niet uit of uw afnemer een btw-ondernemer is of een particulier. In beide gevallen loopt de behandeling voor de btw hetzelfde.

Levering paard aan particulieren binnen de EU

De nieuwe regelgeving geldt voor de levering aan particulieren (niet btw-ondernemers) in andere EU-landen. Dit betekent dat vanaf 1 juli 2021 bij een levering aan particulieren het btw-tarief geldt van het EU-land waarin de afnemer woont of is gevestigd (afstandsverkopen). Deze nieuwe regels - waarbij u btw berekent en afdraagt in het land van uw afnemer - zijn van toepassing als u zich (in)direct bemoeit met het vervoer van het paard. Omdat dit voor u als hippische ondernemer tot zware administratieve lasten kan leiden, is het verstandig gebruik te maken van het gecentraliseerde aangifteportaal: One Stop Shop (OSS). Met het centraal aangifteportaal kan een Nederlands bedrijf btw-aangifte doen in alle andere EU-landen. U bent niet verplicht om het OSS-systeem te gebruiken. U kunt er ook voor kiezen om op reguliere wijze in alle landen aangifte te doen. Bij gebruikmaking van het OSS-portaal moet u voldoen aan zwaardere administratieve eisen en heeft u een administratieve bewaarplicht van tien jaar. Het vergt dus enige voorbereiding om gebruik te kunnen maken van dit portaal.

Uitzondering voor kleine ondernemers die paarden leveren aan particulieren binnen de EU

Er geldt een uitzondering voor ondernemers die voor maximaal € 10.000 per jaar goederen leveren aan particulieren buiten Nederland, maar wel binnen de Europese Unie. Onder voorwaarden, kunnen zij de btw blijven berekenen en betalen in Nederland. Als u de drempel van € 10.000 overschrijdt, moet u voor al uw verkopen aan particulieren in andere EU-landen vanaf dat moment de btw berekenen en afdragen in het andere EU-land (eventueel met gebruikmaking van het OSS-portaal). In alle andere gevallen berekent u de btw in het land van uw afnemer, als u zich (in)direct bemoeit met het vervoer. Uw factuur moet dan ook juist opgesteld worden. Zo moet u onder meer het btw-tarief vermelden van het land van uw afnemer. Haalt uw afnemer de goederen zelf op in Nederland en bemoeit u zich dus niet met het vervoer? Dan zijn de nieuwe regels niet van toepassing en berekent u 21% of 9% Nederlandse btw. Het btw-tarief is, zoals eerder aangegeven, afhankelijk van het soort paard dat u levert.

Levering paard aan particulieren buiten de EU

Voor deze categorie gelden dezelfde regels als bij de levering van paarden aan ondernemers buiten de EU.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de btw-regels in de paardenbranche of de nieuwe wetgeving voor e-commerce en de levering van paarden? Neem contact op met Anne Kin, belastingadviseur bij ABAB International, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over de nieuwe btw-tarieven? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan