Waardering handelsvoorraad paarden

21 april 2022
Artikel

Neem de tijd om ervoor te zorgen dat u inzicht heeft in de onderhoudskosten van een paard in training en dat de waardering op een correcte wijze plaatsvindt. Zo voorkomt u dat u te veel belasting betaalt en moeilijke vragen krijgt van uw financier.

Portretfoto van Peter van der Veeken
Neem contact op met:
Peter van der Veeken Senior accountant
Waardering handelsvoorraad paarden

Het belang van een juiste waardering handelsvoorraad paarden

Als de waardering van paarden niet juist geschiedt, kan dit gevolgen hebben voor het inzicht in de balans (vermogen) en resultaat. Daardoor heeft een financier bij een financieringsaanvraag geen goed inzicht, wat het lastiger kan maken om een nieuwe financiering te krijgen. Daarnaast kan de fiscus u aanslaan in het hoogste tarief van de belastingschijf in het jaar dat een goed paard wordt verkocht en het resultaat heel hoog is.

Waarde van de handelsvoorraad paarden

Regelmatig komen er jaarrekeningen voorbij, waarin de waarde van de voorraad paarden nauwelijks verandert. Als dit verder uitgediept wordt, blijkt bijvoorbeeld dat bepaalde paarden specifieke training krijgen om van een paard een goed dressuur- of springpaard te maken. Soms worden paarden elders getraind. Er is in dergelijke gevallen sprake van een soort halffabricaat. De paarden zijn nog in training om tot een volwaardig product uit te groeien. De kosten van de specifieke trainingen van paarden worden als kosten geboekt en direct in de resultatenrekening van de jaarrekening opgenomen. Bij de verkoop van het paard wordt een forse winst gemaakt die in één keer ten gunste van het resultaat komt. Dit geeft geen goed beeld van het resultaat.

Specifieke training verhoogt waarde paard

De kosten van specifieke trainingen verhogen namelijk de waarde van het paard en zijn dus geen onderhoudskosten. Deze kosten moeten dus bijgeschreven worden op de waarde van de voorraad paarden. Als blijkt dat de werkelijke waarde van het paard op de balansdatum (aantoonbaar) lager ligt dan de berekende balanswaardering, dan houdt u de lagere werkelijke waarde van het paard in de voorraadwaardering aan.

Het bepalen van de werkelijke waarde is in de praktijk niet eenvoudig, aangezien de markt niet transparant is. Als op de balansdatum de werkelijke waarde van het volwassen paard moeilijk is vast te stellen, dan is het de vraag of de bijschrijving van de jaarlijkse onderhoudskosten van het paard volledig moet plaatsvinden. Dit wordt dan door de accountant in overleg met het management van de onderneming afgestemd.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de waardering van de handelsvoorraad paarden? Neem contact op met Peter van der Veeken, senior accountant, via telefoonnummer 0416-683138 of stuur Peter een e-mail.

Wilt u meer weten over de waardering van de handelsvoorraad paarden? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Peter
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu