Wijzigingen in het btw-tarief voor de paardenhouderij vanaf 2025

5 juli 2024
Artikel

Heeft u een onderneming in de paardenhouderij? Dan heeft het afschaffen van het verlaagde btw-tarief op leveringen van agrarische goederen en diensten gevolgen voor u. 

Profielfoto van Anne Kin
Neem contact op met:
Anne Kin Btw-adviseur
Paarden eten stro

De btw kent vier verschillende tarieven. Het algemene tarief is 21%. Voor sommige goederen en diensten geldt het verlaagde tarief van 9%. Soms is het tarief 0% of zelfs helemaal niet van toepassing. De toepassing van het verlaagde btw-tarief op bepaalde goederen is nog het gevolg van de in 2018 opgeheven landbouwregeling. Het verlaagde btw-tarief op agrarische goederen is volgens de overheid daarom niet meer actueel. Om die reden wil de overheid het verlaagde btw-tarief laten vervallen per 1 januari 2025.

Vervallen verlaagd btw-tarief

Het afschaffen van het verlaagde btw-tarief voor de levering van agrarische goederen geldt voor de levering van de volgende goederen:

 • peulvruchten en granen die niet als voedingsmiddel kwalificeren, pootgoed, vee, beetwortelen, land- en tuinbouwzaden, rondhout, stro, veevoeders, vlas en wol, zowel ruw als ongewassen;
 • dieren die bestemd zijn voor de voortbrenging of productie van landbouw (zoals paarden);
 • goederen die bestemd zijn voor de voorplanting van landbouwdieren (levering van sperma en embryo’s);

Voor de paardenhouderij betekent dit dat het verlaagde btw-tarief vanaf 2025 niet langer van toepassing is op:

 • de zuivere opfok van jonge paarden voor derden;
 • het africhten van jonge paarden; 
 • de levering van een fokmerrie of dekhengst;
 • de levering van sperma of een embryo;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de slacht;
 • de levering van paarden die bestemd zijn voor de landbouw;

Dit betekent dat deze prestaties met ingang van 1 januari 2025 belast zijn tegen 21% btw.

De inkoop van het voer en strooisel wordt wel geconfronteerd met de btw-verhoging naar 21%. Echter, als professionele ondernemer kunt u dit met de btw-aangifte verrekenen. Dit heeft dus geen effect op uw eigen kostprijs. Indien u voer en stro doorlevert aan uw klanten is het hoge btw-tarief van toepassing en moet u de btw afdragen via de aangifte.

Als u paarden opfokt of africht voor deren gaat ook het hoge btw-tarief gelden. Let goed op dat u duidelijke afspraken met uw klanten maakt. Praten we over tarieven inclusief of exclusief btw? Zo ook als u handelt met paarden. Met wie handel ik en praten we inclusief of exclusief btw?

Geen gevolgen pensionstalling

Het vervallen van het verlaagde btw-tarief voor agrarische goederen heeft in principe geen impact op de verdeling van de btw-tarieven in het kader van pensionstalling. Ruitersportcentra met pensionstalling én een binnen- én buitenrijbaan kunnen bijvoorbeeld nog steeds de volgende verdeling toepassen:

 • 1/3 verhuur box: vrijgesteld van btw;
 • 1/3 gelegenheid bieden tot sportbeoefening: 9% btw;
 • 1/3 overige prestaties: 21% btw.

Het 9%-tarief in deze verdeling ziet namelijk op het gelegenheid geven tot sportbeoefening. Het verlaagde btw-tarief in het kader van het gelegenheid geven tot sportbeoefening is niet gelijk aan het verlaagde btw-tarief voor agrarische goederen.

Ook voor manegeactiviteiten blijft het btw-percentage ongewijzigd.

Btw van 9% naar 21%

Tot zover de reeds aangekondigde wijzigingen in de btw-regelgeving. Dit staat nog los van de huidige Haagse discussies over het verhogen van het btw-percentage van 9% naar 21% op bepaalde producten en diensten. Een daarvan is bijvoorbeeld het verhogen van de btw op sportbeoefening. De meeste klanten zullen niet staan te juichen als ze geconfronteerd worden met tariefverhogingen die daar het gevolg van zijn. U wordt er mogelijk op aangekeken, maar kunt hier niets aan doen. Onze ervaring is dat sommige ondernemers moeite hebben met het doorbelasten van dergelijke btw-verhogingen. U verhoogt het tarief niet, de overheid gaat meer btw heffen. Trek dit dan ook niet naar u toe. Hoewel de in deze alinea bedoelde btw verhoging nu nog niet aan de orde is, kunt u dit nu al voor uw klanten inzichtelijk maken door nu al duidelijk te communiceren wat uw tarief exclusief btw is, wat het btw tarief is en hoeveel uiteindelijk de consumenten prijs bedraagt 

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over de btw-tarieven voor hippische ondernemers?  Neem contact op met Anne Kin, btw-adviseur, via telefoonnummer 013-5915125 of stuur Anne een e-mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Anne
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op Facebook

Volg ABAB op Facebook

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze Facebookpagina
Volg ons nu