Duurzaam ondernemen in de hightech maakindustrie

ABAB, aanjager van duurzaamheid
Portretfoto van Rob de Kroon
Rob de Kroon Senior relatiemanager

De hightech maakindustrie verandert snel. Uitdagingen op het gebied van de energietransitie en de invloed van een circulaire economie op uw businessmodel vragen kennis en ervaring om de juiste keuzes te maken. Ons team helpt u bij het realiseren van meer groei door duurzaam te ondernemen.

Duurzaam ondernemen

De hightech maakindustrie staat aan het begin van een transitie naar een meer duurzame bedrijfsvoering. Het klimaatbeleid betekent een fundamentele verandering voor de industrie. Als ondernemer in deze sector loopt u voorop op het gebied van innovatie en kunt u zakendoen met duurzame bedrijven. Duurzaamheid als integraal onderdeel van uw organisatie is een must. Maar waar begint u? Welke transitie is nodig voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering?

Onze specialisten gaan graag met u in gesprek, waardoor uw uitdagingen voor duurzaam ondernemen worden omgezet naar kansen.

Kosten besparen

Het gebruik van duurzame materialen en het verminderen van afval zijn belangrijke aandachtspunten. Het verminderen van het grondstofgebruik bespaart kosten en draagt bij aan een betere reputatie van uw bedrijf. Het gebruik van duurzame energiebronnen en het verlagen van de energieconsumptie, verminderen de uitstoot van broeikasgassen. Ook kunt u hiermee besparen op uw energiekosten. 

Duurzaam personeel

Naast het verminderen van milieueffecten, is er ook aandacht voor de sociale impact van de productie. Denk bijvoorbeeld aan het garanderen van goede arbeidsomstandigheden voor uw personeel. Human experience speelt een belangrijke rol bij het ontwikkelen van een strategie voor duurzame inzetbaarheid en het bevorderen en stimuleren van duurzaam gedrag in uw organisatie.

Wet- en regelgeving rondom duurzaamheid

Compliant zijn is een voorwaarde. En in de huidige tijd waarin wetten en regels vaak veranderen en steeds complexer worden, is dit nog belangrijker geworden. Er zijn diverse regels en wetten rondom duurzaamheid waaraan u zich moet houden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte CSRD-rapportage en duurzaamheidsrichtlijnen bij het aanvragen van financieringen en incentives. Ook als deze richtlijnen niet direct op u van toepassing zijn, krijgt u hiermee binnen uw waardeketen alsnog te maken. Uw opdrachtgever kan in relatie tot zijn duurzaamheidsrapportage van u verlangen dat u uw productieproces in kaart brengt en verbeteringen voorstelt die bijdragen aan duurzaam ondernemen. Het is daarom belangrijk om goed te weten wat de maatschappij, bedrijven binnen uw waardeketen en overige stakeholders van u verwachten.

Met onze specifieke kennis en ervaring in de hightech maakindustrie houden wij u op de hoogte en blijft u een relevante partner binnen uw waardeketen.

Onze dienstverlening

In welke fase u zich momenteel ook bevindt, ABAB heeft ervaring, expertise en kennis van uw sector om daadwerkelijk waarde toe te voegen aan uw organisatie.

We leveren de volgende diensten gericht op duurzaam ondernemen:

Strategie en transitie 

Alle bedrijven (groot en klein) ontwerpen een strategie voor het stellen en bereiken van duurzaamheidsdoelen. Belangrijke onderdelen in de strategie zijn de energietransitie en het circulair produceren. Wij bieden ondersteuning bij het maken van keuzes en het doorvoeren van innovaties. 

Financiering 

Om uw strategie te kunnen uitvoeren, heeft u middelen nodig. Kapitaalplanning & -management is belangrijk. Enerzijds om in beeld te hebben welke middelen nodig zijn om te transformeren (impactanalyse) en anderzijds om te borgen dat deze middelen ook voor deze doelen voorhanden zijn. 

Rapportage en assurance 

In hoeverre is uw bedrijf voorbereid op de verplichte duurzaamheidsrapportage? Zijn er doelen gesteld en is er een geïntegreerd systeem voor gegevensbeheer, rapportage en compliance? Hierbij kunnen wij u ondersteunen.  

Meer weten of een keer sparren?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem contact op met Rob de Kroon, senior relatiemanager, via telefoonnummer 040-2942654 of stuur Rob een e-mail. Maak kennis met ons team Hightech maakindustrie!

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu