Groene arbeidsvoorwaarden: mogelijkheden en aandachtspunten

27 oktober 2022
Artikel

Duurzaamheid krijgt op personeelsgebied een steeds grotere rol. Werkgevers proberen werknemers aan te zetten tot duurzame keuzes door het aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden. Deze legt men vast in een groene arbeidsovereenkomst. Maar waar moet u op letten bij het opstellen van dergelijke overeenkomst?

Portretfoto van Geert Rouwet
Neem contact op met:
Geert Rouwet Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Gloeilamp

Mogelijkheden groene arbeidsvoorwaarden

In een groene arbeidsovereenkomst staat bijvoorbeeld het faciliteren van een fiets van de zaak of het aanbieden van een hogere reiskostenvergoeding wanneer uw werknemer in plaats van de auto kiest voor een milieuvriendelijkere mobiliteitsvorm. U kunt ook besluiten het vakantiegeld te verhogen als uw werknemer voor een zakenreis tot een bepaalde afstand niet het vliegtuig neemt.

U kunt uw personeel ook een eenmalig budget toekennen voor het verduurzamen van de woning. Denk hierbij aan het installeren van zonnepanelen, een warmtepomp of overige isolatie maatregelen. Wanneer u een dergelijke vergoeding verstrekt, moet u rekening houden met de werkkostenregeling. U kunt de financiering van dergelijke maatregelen ook bevorderen door het verstrekken van een (renteloze) lening.

Vastleggen van groene arbeidsvoorwaarden

Werknemers vinden werken voor een werkgever met groene arbeidsvoorwaarden aantrekkelijk door de rechtvaardiging in het beloningsbeleid. Het verhoogt de betrokkenheid van uw medewerkers. Uiteraard moet u ook bij groene arbeidsvoorwaarden goed nadenken welke regels u hieraan voor uw personeel verbindt. Hoe gaat u bijvoorbeeld om met een lening die nog niet volledig is terugbetaald door uw werknemer die voortijdig uit dienst gaat? En hoe gaat u na of uw werknemer tijdens zijn vakantie daadwerkelijk kiest voor een duurzame mobiliteitsvorm? Daarom is het van belang om zorgvuldig na te denken hoe u de voorwaarden binnen uw bedrijf implementeert en welke wet- en regelgeving hierbij komen kijken. Een schriftelijke vastlegging is dan ook essentieel om discussies te voorkomen.

Fiscale aspecten groene arbeidsvoorwaarden

Vanuit fiscaal perspectief zitten er beperkingen aan de groene arbeidsvoorwaarden. De uit te keren budgetten vormen in de regel loon. Dit betekent dat het voordeel moet worden belast of dat het ten laste komt van de vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR). Dit verhoogt uw werkgeverskosten, omdat de vrije ruimte meestal niet toereikend is om duurzame groene arbeidsvoorwaarden te bekostigen. Het is aan het kabinet om werkgevers daarin meer te stimuleren door bijvoorbeeld een vrijstelling in het leven te roepen voor groene arbeidsvoorwaarden. Dit heeft ook als voordeel dat het kabinet haar klimaatdoelstellingen eerder zal behalen.

Tegenstrijdigheden cao

Daarnaast is het van belang om te onderzoeken of uw individuele arbeidsvoorwaarde niet in strijd is met bepalingen in de cao. Wanneer u gebonden bent aan een collectieve afspraak, moet u er rekening mee houden dat deze afspraak juridisch gezien voorrang heeft op de individuele afspraak met uw medewerker.

Medezeggenschap en draagvlak

Ook het onderwerp medezeggenschap speelt een belangrijke rol bij groene arbeidsvoorwaarden. Zo heeft de personeelsvertegenwoordiging bijvoorbeeld vanuit de wet een adviesrecht, terwijl de ondernemingsraad een instemmingsrecht heeft als het gaat om de invoering van dergelijke arbeidsvoorwaarden.

Meer informatie of advies?

ABAB Legal is graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Het aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden is vanuit meerdere invalshoeken interessant. Denk zorgvuldig na hoe u deze voorwaarden binnen uw bedrijf wilt implementeren en welke wet- en regelgeving hier bij komt kijken. Daarnaast is een goede schriftelijke vastlegging essentieel om discussies achteraf te voorkomen. Laat u hierbij adviseren door een van onze experts.

Wilt u meer weten over een groene arbeidsovereenkomst of wilt u weten op welke voorwaarden u moet letten? Onze specialisten staan u bij dit proces met raad en daad bij. Neem contact op met Geert Rouwet, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 013-4647180 of stuur Geert een e-mail.

Ook kunt u voor fiscale vragen terecht bij Ronald van Leeuwen, senior belastingadviseur, via telefoonnummer 013-4647268 of stuur Ronald een e-mail.

Wilt u meer weten over groene arbeidsvoorwaarden? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Geert
Portretfoto van Geert Rouwet
Manager Legal en jurist arbeidsrecht
Bel
024-6485817