Duurzaamheidsverslag: de vijf belangrijkste wijzigingen

13 juni 2023
Artikel

Alle grote en beursgenoteerde ondernemingen moeten vanaf verslagperiode 2025 jaarlijks een duurzaamheidsverslag opstellen. In april heeft de Europese Commissie dit voorstel voor de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) gepresenteerd. Het verslag moet voor meer transparantie zorgen. Vijf belangrijke wijzigingen.

Portretfoto van Rene Smittenberg
Neem contact op met:
Rene Smittenberg Senior accountant Audit & Assurance
duurzaamheidsverslag

Duurzaamheidsverslaggeving

Het voorstel van de Europese Commissie om een duurzaamheidsverslag op te stellen omvat een aantal zaken: de verantwoordelijkheden voor de opstelling van het duurzaamheidsverslag, het toezicht op dit verslag en de controle ervan. Het aangenomen voorstel is bedoeld om de eisen voor het duurzaamheidsverslag beter af te stemmen op de wetgeving voor duurzame financiering, met inbegrip van de SFDR en de Taxonomieverordening. Ook moet het verslag zorgen voor meer aansluiting op de doelstellingen van de Europese Green Deal. 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het duurzaamheidsverslag?

 

Uitbreiding rapporterende entiteiten 

Het voorstel gaat gelden voor alle grote ondernemingen en alle ondernemingen die op gereglementeerde markten van de EU genoteerd zijn (met uitzondering van micro-ondernemingen). Een onderneming wordt als groot beschouwd als het - twee jaar op rij - op balansdatum ten minste twee van de drie volgende criteria overschrijdt:

  • het balanstotaal bedraagt € 20 miljoen;
  • de netto-omzet van het afgelopen jaar bedraagt € 40 miljoen;
  • het gemiddeld aantal werknemers (FTE) gedurende het boekjaar is 250.

Als gevolg van deze eisen gaat de rapportageverplichting ook gelden voor familiebedrijven en private equity ondernemingen.

Uitbreiding inhoud duurzaamheidsverslag

Er komen nieuwe EU-standaarden voor het duurzaamheidsverslag. Deze standaarden moeten ervoor zorgen dat er meer uniformiteit ontstaat. Een andere belangrijke wijziging is dat de groene financiële indicatoren voortaan gerapporteerd moeten worden volgens de Taxonomieverordening. Die laat zien welke economische activiteiten - volgens de EU - groen zijn.

Let op: kwalitatieve en niet-geïntegreerde duurzaamheidsverslagen voldoen straks niet langer aan de eisen van de verordening.
 

Duurzaamheidsverslag in bestuursverslag en digitaal getagd

Het duurzaamheidsverslag mag met ingang van het besluit niet meer als afzonderlijk verslag uitgebracht worden. Het moet opgenomen worden in het bestuursverslag. Een aantal zaken verandert:

  • Het duurzaamheidsverslag wordt vervroegd naar het moment van publicatie van het bestuursverslag.
  • Het verslag bevat meer duurzaamheidsinformatie dan voorheen.
  • Het verslag wordt in één elektronisch rapportageformat opgesteld. Deze informatie moet digitaal getagd worden.

Invoering assurance met beperkte zekerheid

Het duurzaamheidsverslag wordt controleplichtig. Om de betrouwbaarheid van het verslag te vergroten, moeten ondernemingen met een beperkte mate van zekerheid assurance verkrijgen over de gerapporteerde duurzaamheidsinformatie. Dit kan in een later stadium overgaan in een redelijke mate van zekerheid.

Verantwoordelijkheid bestuur en RvC

De nieuwe richtlijn bepaalt dat bestuur, management en toezichthouders actief en aantoonbaar collectief verantwoordelijkheid dragen voor het duurzaamheidsverslag. Het in-control statement, dat tot nu toe alleen betrekking had op de financiële verslaggeving, wordt naar verwachting uitgebreid naar het duurzaamheidsverslag.

De EU-standaarden waaraan het duurzaamheidsverslag moet voldoen, worden medio 2022 verwacht. Eind 2022 moeten de EU-lidstaten de CSRD-vereisten in hun nationale wetgeving hebben opgenomen. In verslagen die vanaf 1 januari 2024 worden gepubliceerd moet het nieuwe duurzaamheidsverslag zijn opgenomen. De wijzigingen hebben dus al gevolgen voor de verslagperiode 2023. Dit tijdspad is zeer ambitieus en brengt uitdagingen met zich mee.

Meer weten?

De verplichte rapportage over de milieu- en sociale impact van bedrijfsactiviteiten per 2023 heeft grote impact voor bedrijven die aan deze regelgeving moeten voldoen. Wilt u weten wat de CSRD voor uw onderneming betekent? Neem contact op met Rene Smittenberg, senior accountant Audit & Assurance, via telefoonnummer 073-6465380 of stuur Rene een e-mail

Wilt u meer weten over het duurzaamheidsverslag? Onze specialist helpt u graag verder!

E-mail Rene
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu