Nieuwe ondernemingsvorm: de maatschappelijke bv

13 oktober 2022
Artikel

Ondernemers en organisaties die maatschappelijke vraagstukken voor onder meer energie en klimaat, arbeidsparticipatie, zorg, onderwijs en veiligheid aanpakken, krijgen een juridische status én actieve begeleiding vanuit het kabinet bij wet- en regelgeving, kennisdeling en het verkrijgen van financiering.

Portretfoto van Reinier-John Koopman
Neem contact op met:
Reinier-John Koopman Jurist ondernemingsrecht
Gebouw van een maatschappelijke bv

Recent heeft de ministerraad ingestemd met een brief aan de Tweede Kamer van staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat waarin de introductie van de zogenoemde maatschappelijke bv wordt aangekondigd: een aparte juridische (h)erkenning voor maatschappelijke ondernemers. Bedrijven en organisaties die hiervoor mogelijk in aanmerking komen, laten zich kenmerken door een statutair vastgelegde maatschappelijke missie. Er komt een aparte wet met de criteria waaraan de onderneming moet voldoen om zich in te schrijven als maatschappelijke bv.

Eisen maatschappelijke bv

Om als maatschappelijke bv te worden bestempeld, moet voldaan worden aan vijf eisen:

  • De onderneming levert zijn product of dienst primair om bij te dragen aan een maatschappelijk doel dat is vastgelegd in de statuten in plaats van vanuit een winstdoelstelling.
  • Een deel van de omzet wordt opnieuw geïnvesteerd in het bereiken van de maatschappelijke doelen en/of de verdeling van de winst en vermogen wordt beperkt om te zorgen dat het maatschappelijke doel voorgaat.
  • De onderneming identificeert zijn relevante stakeholders en gaat daar minimaal een keer per jaar de dialoog mee aan.
  • De onderneming is transparant op de website en in andere openbare publicaties, zoals het jaarverslag, over de meest materiële gecreëerde maatschappelijke waarde.
  • De sociale onderneming is onafhankelijk van overheden en andere entiteiten om haar eigen strategie te kunnen nastreven.

Betere dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers

Naast het invoeren van een afzonderlijke juridische status, verbetert de overheid de dienstverlening aan maatschappelijke ondernemers. Zo worden maatschappelijke ondernemers begeleid met vragen over wet- en regelgeving. Ook stelt de overheid een werkgroep ‘maatschappelijk ondernemerschap’ in waarbij kennisdeling op het gebied van maatschappelijk ondernemerschap tussen overheden wordt gestimuleerd. Het kabinet vindt het belangrijk dat de overheid zelf ook maatschappelijke ondernemingen betrekt in haar inkoop- en aanbestedingsbeleid. Er wordt daarom onderzocht hoe meer aandacht uit kan gaan naar maatschappelijke ondernemingen en voorbehouden opdrachten met behoud van het gelijke speelveld. Dit laatste wordt nog een aandachtspunt, omdat de regels omtrent aanbestedingsrecht EU-breed zijn ingevoerd.

Nieuwe regelgeving in de toekomst

Hoe het een en ander wettelijk wordt vormgegeven, werkt het kabinet de komende periode uit. Er moet bij de totstandkoming van deze nieuwe wet- en regelgeving goed worden gekeken of deze van toegevoegde waarde is om een heel wetgevingsproces en belasting van publiekrechtelijke lichamen, zoals Kamer van Koophandel en de toezichthouders, te rechtvaardigen. Dat wordt nog een hele uitdaging. We houden het wetgevingsproces voor u in de gaten.

Bij ABAB Legal zijn we graag Van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Heeft u vragen? Neem contact op met Reinier-John Koopman, jurist ondernemingsrecht, via telefoonnummer 073-6465348 of stuur Reinier-John een mail.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Reinier-John
Social media icoon

Volg ABAB Legal op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu