Thuiswerkbeleid en het belang van medezeggenschap

2 november 2021
Artikel

Sinds november geldt het dringende advies om zoveel mogelijk thuis te werken, tenzij het niet anders kan. Dit om het toenemende aantal coronabesmettingen een halt toe te roepen.

Portretfoto van Richard Ouwerling
Neem contact op met:
Richard Ouwerling Jurist arbeidsrecht
Thuiswerken

Afspraken over thuiswerken

Een ruime meerderheid van de thuiswerkers wil na de coronacrisis een aantal dagen per week thuis blijven werken. Werkgevers en werknemers moeten zelf afspraken maken over een passende verdeling tussen werk op locatie en thuis. Op dit moment heeft slechts de helft van de ondernemingen een thuiswerkbeleid. Uit onderzoek blijkt dat een ruime meerderheid van de werknemers vindt dat thuiswerken goed geregeld moet zijn. 

Rol ondernemingsraad bij thuiswerkbeleid

De ondernemingsraad (OR) kan daarbij ook een belangrijke rol spelen. De OR kan niet alleen aansturen op een adequaat volledig thuiswerkbeleid, maar heeft volgens artikel 27 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) een instemmingsrecht bij de invoering of wijziging van een thuiswerkbeleid of een thuiswerkregeling. Dit zijn immers regelingen op het gebied van arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden. Zo zal een thuiswerkbeleid vaak regels bevatten over arbeidstijden, arbeidsomstandigheden, beoordelingssystemen en personeelsvolgsystemen. Ook al wordt thuiswerken niet als zodanig genoemd in de WOR, toch is de OR instemmingsplichtig, omdat dit beleid gevolgen heeft voor arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden.

Geen instemming door de OR

Zonder instemming kunt u het thuiswerkbeleid dat ziet op de bovenstaande punten niet doorvoeren. Doet u dit toch? Dan kan de ondernemingsraad binnen één maand na de mededeling van het thuiswerkbeleid de nietigheid van dit besluit inroepen. U kunt bij het onthouden van instemming door de OR eventueel naar de kantonrechter stappen voor vervangende toestemming.

Initiatiefrecht OR

Wilt u geen thuiswerkbeleid of thuiswerkregeling invoeren, dan kan de ondernemingsraad het initiatief nemen met het zogenaamde ‘initiatiefrecht’. Een voorstel daartoe moet schriftelijk worden onderbouwd door de OR (en minimaal eenmaal in een overlegvergadering worden besproken). U bent niet verplicht het initiatiefvoorstel van de OR uit te voeren, maar moet wel gemotiveerd aangeven waarom u van dit voorstel van de OR afziet.

Adviesrecht OR

Het vreemde is dat voor een nieuw in te voeren thuiswerkbeleid de ondernemingsraad op bepaalde punten ook adviesplichtig is (zie artikel 25 WOR). Bijvoorbeeld als het thuiswerken leidt tot een belangrijke wijziging in de organisatie van de onderneming of tot invoering of wijziging van een belangrijke technologische voorziening (denk aan het overgaan op een nieuw werksysteem). Of wellicht leidt het thuiswerken tot belangrijke investeringen voor de ondernemer en moet hij daarom advies vragen.

Kortom, het is zaak voor zowel u als de ondernemingsraad om na te gaan welke consequenties het hybride of thuiswerken heeft en welke rechten (instemming of advies) daaraan gekoppeld kunnen zijn. Bij kleinere ondernemingen kan de personeelsvergadering of personeelsvertegenwoordiging bepaalde medezeggenschapsrechten hebben. Het is daarom belangrijk om deze medezeggenschapsorganen op tijd in het proces te betrekken.

Meer informatie of advies

Wilt u meer weten over de rechten van de OR ten aanzien van het thuiswerkbeleid? Of wilt u een dergelijk beleid binnen uw onderneming introduceren en wilt u dit laten opstellen of controleren? Neem contact op met Richard Ouwerling, jurist arbeidsrecht, via telefoonnummer 076-5438029 of stuur Richard een e-mail.

Wilt u meer weten over de rechten van de OR bij het thuiswerkbeleid? Onze jurist helpt u graag verder!

E-mail Richard