Grensoverschrijdend werken: fiscale gevolgen

Portretfoto van Clea Cremers
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax

Werken uw medewerkers in meerdere landen of wonen zij buiten Nederland? Dan kan dit gevolgen hebben voor hun loon. Ook de btw-regels en tarieven verschillen per land. Zorg dat u bij grensoverschrijdend werken voldoet aan de geldende regelgeving en voorkom vervelende verrassingen.

Is er een salary split van toepassing?

Werkt uw werknemer in twee of meer landen? Dan is mogelijk een salary split van toepassing op zijn loon. Een salary split is de verdeling van belastingheffing over arbeidsinkomsten tussen twee of meer landen. Wij raden u aan om na te gaan of voor uw werknemer sprake is van een salary split. Bekijk de scenario’s waarin dit kan gelden.

Doorbelasting van kosten tussen entiteiten kan een salary split veroorzaken

Ook de manier waarop kosten doorbelast worden tussen entiteiten, kan leiden tot een salary split. Factureert een Nederlandse werkgever de kosten van een Nederlandse werknemer aan een Belgische dochtermaatschappij? Dan ontstaat waarschijnlijk een salary split op het loon van de werknemer, ondanks dat hij minder dan 183 dagen in België werkt. 

Wat moet u regelen voor werknemers die werken in het buitenland?

Als uw onderneming is gevestigd in Nederland en uw werknemers  niet alleen  in Nederland werken, maar ook in andere landen binnen de Europese Unie, zijn er een aantal zaken die u moet regelen.. Denk bijvoorbeeld aan het installeren van een machine voor een opdrachtgever in België of het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden in Frankrijk. Voor deze internationale werknemers moet u een aantal zaken regelen, zoals een mogelijke meldingsplicht, aanpassing van de arbeidsvoorwaarden van uw werknemers aanpassen en het verkrijgen van  een A1-verklaring. 

Gevolgen voor btw en personeel

Werkt u met onderaannemers in het buitenland? Let dan goed op dat er juiste facturen uitgereikt worden. Mogelijk moet u ook verplicht een verleggingsregeling voor de btw toepassen. Veel wetgeving over de btw vloeit voort uit de Europese btw-richtlijn, maar er kunnen verschillen in interpretatie bestaan tussen de verschillende landen. Laat u hier goed over informeren. Werkt u met zzp’ers op projecten buiten Nederland? Let dan op schijnzelfstandigheid. De regels hiervoor verschillen per land. Daarbij is het in enkele landen (zoals België en Duitsland) niet toegestaan om zonder vergunning werkzaamheden te verrichten met ter beschikking gesteld personeel. 

Gedetacheerde werknemers en het arbeidsrecht

Bij een internationale arbeidsverhouding kan het Nederlands arbeidsrecht van toepassing zijn. Gaan uw werknemers duurzaam in Nederland werken? Dan bepaalt de ‘Rome 1-verordening’ door welk rechtsstelsel de arbeidsverhouding wordt beheerst. Ook bij tijdelijke tewerkstelling in Nederland moet u rekening houden met bepaalde aspecten van het Nederlands arbeidsrecht

Meer weten?

Bij ABAB zijn we graag van betekenis. Door kennis te delen, advies te geven en voor inzicht te zorgen. Wilt u meer weten over werken met medewerkers in verschillende landen? Neem contact op met met Clea Cremers, global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail.

Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan
Volg ABAB op LinkedIn

Volg ABAB op LinkedIn

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws via onze LinkedIn pagina
Volg ons nu