Ga minimaal in deze drie scenario’s na of een salary-split van toepassing is

5 maart 2023
Artikel

Werkt uw werknemer in twee of meer landen en herkent u een van onderstaande scenario’s? Dan is mogelijk een salary-split van toepassing op het loon van uw werknemer.

Portretfoto van Clea Cremers
Neem contact op met:
Clea Cremers Global mobility specialist | Tax
Mensen in gesprek over salary-split

Wat is een salary-split?

Een salary-split is de verdeling van belastingheffing over arbeidsinkomsten tussen twee of meer landen. Bijvoorbeeld Nederland en België mogen beide belasting heffen over een deel van het loon van de werknemer.

Lees meer over onze ondersteuning bij complexe grensoverschrijdende arbeid.

Hoe ontstaat een salary-split?

Een salary-split ontstaat op grond van wet- en regelgeving en is geen keuzemogelijkheid.

Veel landen kennen het recht om belasting te heffen over het wereldinkomen van hun fiscaal inwoners. Het wereldinkomen is het inkomen van de werknemer waar dan ook ter wereld genoten. Werkt uw werknemer vervolgens (ook) in een ander land? Dan kent het nationaal recht van dit land vaak ook een heffingsrecht over dezelfde inkomsten. Dubbele belastingheffing door het woon- en werkland is het gevolg.

Om dubbele belasting te voorkomen maken landen afspraken die worden vastgelegd in belastingverdragen. In veel belastingverdragen ligt vast dat het land waarin de werknemer feitelijk werkt belasting mag heffen. Het woonland van de werknemer verleent vervolgens voorkoming van dubbele belasting over dit deel van de arbeidsinkomsten.

Deze verdeling van het heffingsrecht wordt een salary-split genoemd

Drie scenario’s waarin een salary-split kan ontstaan

In de volgende drie scenario’s raden wij minimaal aan om na te gaan of een salary-split van toepassing is op het loon van uw werknemer.

1. Uw werknemer werkt meer dan 183 dagen per jaar in een ander land

Veel belastingverdragen kennen de 183-dagenregeling. Deze regeling houdt in dat het woonland van uw werknemer onder strikte voorwaarden belasting mag blijven heffen over het volledige loon van uw werknemer. Een van deze voorwaarden is dat uw werknemer niet meer dan 183 dagen per kalenderjaar of periode van twaalf maanden in het andere land mag werken. Werkt uw werknemer meer dan 183 dagen in een ander land, dan is de kans op een salary-split aanwezig.

2. Uw werknemer werkt regelmatig op locatie bij een buitenlands concernonderdeel

Ook in dit scenario is het goed om na te gaan of een salary-split van toepassing is. In dit scenario is de 183-dagenregeling mogelijk eveneens niet van toepassing. De toewijzing van het heffingsrecht over het loon van uw werknemer vindt dan plaats op basis van de hoofdregel. Het land waarin uw werknemer werkt mag belasting heffen. Het woonland van uw werknemer verleent voorkoming van dubbele belasting.

3. Een grensarbeider werkt thuis of in meerdere landen

Een grensarbeider is iemand die in een land werkt, in een ander land woont en minimaal een keer per week naar zijn woonland terugkeert. Deze werknemer is in veel gevallen in zijn woonland belasting verschuldigd over zijn wereldinkomen. Werkt deze werknemer voor u niet alleen in Nederland, maar ook vanuit huis en/of in een ander land? Dan heeft het woonland vaak het recht belasting te heffen over het loon dat ziet op de niet in Nederland verrichte werkzaamheden. Nederland mag belasting heffen over het loon dat is toe te rekenen aan werkzaamheden in Nederland. Een salary-split ontstaat op het loon van deze werknemers. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de toepassing van de salary-split? ABAB Global Mobility Services heeft alle expertise in huis voor de complete juridische en fiscale begeleiding van werkgevers en expats. Neem contact op met Clea Cremers, global mobility specialist - tax, via telefoonnummer 077-3217715 of stuur Clea een e-mail.

Wilt u meer weten over een salary-split ? Neem contact met ons op!

E-mail Clea
Portretfoto van Clea Cremers
Global mobility specialist | Tax
Bel
077-3217715
Aanmelden nieuwsbrief

Aanmelden nieuwsbrief

Altijd op de hoogte van het laatste nieuws
Meld u direct aan